Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

KANONSTART i USA-finalen for Helness-Helgemo

I US Spring Nationals (spilles online) startet finalen i lagturneringen søndag kveld. Det skal spilles fire 14-spills sett.

Finalelagene er:

Lag MOSS: Syliva Moss, Roger Lee, Sjoert Brink, Bas Drijver, Michal Nowosadski og Jacek Kalita

Lag LEVIN består foruten de to norske spillerene av Eddie Wold, Mike Levine, Jeff Meckstroth og Eric Rodwell.

Helness-Helgemo spilte i første sett og startet umiddelbart å plukke IMP mot Brink-Drijver. Da jeg kom inn på TWITCH-overføringen litt etter de hadde startet var det første jeg hørte Chip Martel som sa: «And another 12 IMP where Helgemo guessed better than at the other table». Så diskuterte kommentatorene litt om hva som egentlig var beste spill i akkurat det spillet, men kom ikke til noen klar konklusjon, tror jeg. Annet enn at Helgemo vant utgang, ved det andre bordet gikk spillefører bet.

Her er det spillet:

GIVER ØST, Ø/V I SONEN

Øst (Helgemo) åpnet, og N/S meldt ikke annet enn pass. Ved begge bord ble øst spillefører i 4 hjerter. Og syd spilte ved begge bord ut liten kløver til nords ess fulgt av skift til spar 2 til esset.

Ruterfinessen kan gå, men hvis ikke den går bra kan det se ut som hjerteren må løses med en taper. Beste variant med en slik farge ISOLERT SETT er å ta finesse. Det går galt med damen singel hos nord, men er riktig med esset singel hos nord. Så de sitsene går mot hverandre. Og om det sitter 2-2 er det 50-50 om syd har esset dobbel eller damen dobbel. Det som gjør at det matematisk er litt bedre å ta finesse er at syd kan ha A-Q tredje (eller fjerde), og i så fall må finessen tas. Slik fargeteori er kun matte, og i praksis finnes det ofte informasjon som gjør at den varianten som kanskje har noen prosenter mindre sjanse er å foretrekke uansett. Den ene kan ha melddt, eller ikke meldt osv.

Her har de ikke meldt, men syd passet altså i gunstig sone over østs 1 hjerter. Hvis han har kløver konge samme med ruter konge og hjerter ess begynner han kanskje å nærme seg kort for en opplysende dobling over østs 1 hjerter (?), dog uten å ha ideell fordeling for det. 

Det som imidlertid er helt klart er at det er mer å tenke på i dette spillet en hjerterfargen. Hvis trumfen sitter 3-1 og den eventuelt tas ut i tre runder blir det kun en trumf igjen hos vest. Hva skal man da gjøre med den fjerde sparen?

Helgemo spilte i tredje stikk den andre sparhonnøren og trumfet så en spar før han tok ruterfinessen. Siden den røk til syds konge kokte det ned til hjertervalget. Syd spilte hjerter ess og mer hjerter, og Helgemo la….kongen!

Slik så hele spillet ut:

Hjerter konge var riktig valg, +620. Ved det andre bordet gikk spillefører umiddelbart på trumfen og spilte den teoretisk riktig, i teorien, men endte med to trumftapere og gikk bet, 12 IMP til LEVINE.

Litt senere var det snakk om slem, og om man finner frem her avhenger nok av hvilke avtaler man har i systemet.

Wold-Levine meldte 6 kløver. Slik som kortene er fordelt kan det vinnes tretten stikk i kløverkontrakt. Det spillefører må tenke på her er å godspille syds hånd. Levine tok tretten. En ruter kastes på hjerter konge, hjerter stjeles så høyt, trumf til syd, hjerter til stjeling og den fargen er godspilt. Nå står alle syds kort bortsett fra den lille ruteren, men den rekker han også å trumfe før trumfen tas ut og syd har bare ståstikk igjen.

Å ha +940 for 6 kløver med ett overstikk kan vel på en uheldig dag bli tapsspill, men normalt er det vel uavgjort spill mellom to gode lag. Her var det gevinstspill!

Det er overraskende at Brink-Drijver som er anerkjent som et av verdens beste par ikke kom i slem. Da de spilte 3NT ble det 11 IMP til LEVINE i dette spillet også. Hele første sett ble nokså mye enveiskjøring, og lag LEVINE leder med 67-3 etter fjorten spill.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.