Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Junior EM: Mot en spennde avslutningsdag

Norge U-26 vant alle sine tre kamper på onsdag, og før siste spilledag ligger de på 4.plass. Norge er 11 VP bak Tyskland på 3.plass, og 21 VP bak Nederland på 2.plass. Lederlaget Sverige ser ut til å ha bra kontroll på EM-tittelen da de har fått opp en 24 VP ledelse foran nr. 2. Norge har igjen tre lag som ligger på den nedre halvdelen av tabellen så det bør være en sjanse for medalje om det klaffer siste spilledag.

I U-26 Women ligger Norge på 3.plass før de siste fire kampene. Vårt lag har igjen både Polen og Nederland som ligger foran på tabellen. Det blir tøft, men det gir jo også muligheter til å klatre! Norges damelag har 7 VP margin ned til 4.plassen.

U-21 laget ligger litt under middels mens U-16 laget har noe over middels. I de klassene er det henholdsvis tre og fire kamper igjen å spille.

Hele den norske EM troppen i junior EM (foto: Francesca Canali, EBL)

Her er et interessant spill som Tor Bakke fortalte meg, han hadde fått det med seg fra U-21 lagenes spilling.

Dette er nok egentlig en lilleslem, men med så gode kort hos nord kan det være fare for å havne i storeslem, for eksempel etter grandåpning fra syd og overføring til spar hvor syd superaksepterer. Det er imidlertid ikke noen god storeslem da syds minorhonnører gir kun tre avkast for hjertertapere hos nord. De åpenbare sjansene er små:

- singel hjerter konge er en

- ruter dame dobbel en annen.

I så fall blir det fire avkast på syds minorvinnere for nords hjerter. Om syd hadde hatt kløver knekt i stedet for en av de to små kløverne, eller ruter dame i stedet for knekten ville det vært tretten enkle stikk. Det er imidlertid en annen sjanse også slik kortene faktisk så ut, SKVIS!

For å få til det må en motspiller ha hjerter konge samt at han må være alene om holdet i kløver (ha minst fem slik at han andre ikke kan stoppe spillefører fra å få stikk på den fjerde kløveren), eller ha både hjerter konge og ruter dame. Men slik kortene er her må hjerteren være overgang til den siden hvor truslene er og (syd) i sluttposisjonen, og derfor kan ikke hjerter ess tas tidlig. Vest kan derfor ikke skvises begge skvistruslene er hos syd, han kaster bak syd, så spillefører må håpe øst har for mye å passe på.

Og det har han i dette spillet!

Spillet starter for eksempel med trumf ut, noe som skjedde der Norge satt N/S og var i storeslem. Kløver ess og ruter konge blir innkassert, så trumf til syd. Ruter ess og kløver K-Q gir avkast for tre hjerter hos nord. Slik startet den norske spilleføreren. Deretter følger resten av trumfen. Dessverre «glemte» nordmannen at det allerede var klart øst var alene om holdet i kløver da vest ikke fulgte farge i tredje runde av fargen. Så da han spilte en spar fra nord og skulle kaste fra syd ba han om kløver 8. Dermed ble han avhengig av at øst hadde hjerter konge og ruter dame for å få til en skvis mot øst, men det hadde han ikke og kontrakten gikk en nitrist bet, men storeslemmen stod egentlig.

Idet spillefører kjører alle sparene til bunns blir situasjonen slik før den aller siste sparen:


På spar 5 må øst gi opp. Kaster han hjerter forsvinner syds kløver og det blir to hjerterstikk til slutt da kongen er singel og kommer på. Hvis øst kaster kløver for å holde hjerteren forsvinner syds hjerter 6, og syd tar de to siste med hjerter ess og kløver 8. Det eneste spillefører behøver å følge med på er om øst kaster sin siste kløver som jo spillefører vet han har, og så kastes motsatt av øst fra syd i tredje siste stikk.

For Norge ble spillet svært kostbart da det med lilleslem ved det andre bordet ble 17 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om 7 spar hadde blitt vunnet. To spillefører vant 7 spar og vant 13 IMP for det, og det var Nederland og Tyrkia sine N/S-par.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.