Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

"Jeg skal gi deg noe å gråte over, jeg!"

Det er veldig vanlig at det sutres om uflaks i bridge (for ikke å snakke om i poker). Det er kanskje ikke så ulikt andre deler av livet hvor de som sutrer ganske ofte over småting glemmer at det som regel er noen som har det verre. Her er en morsom historie skrevet av Barry Rigal i bulletinen under Summer Nationals i Toronto. Barry er en flittig og dyktig bridgejournalist som ofte skriver med et glimt i øyet. Han er opprinnelig fra England, men har bodd i New York i en årrekke. 

 
Barry Rigal forteller om da makkeren hans klaget på uflaks i parturneringen

Spillet er fra kvalifiseringen i den nettopp avsluttede Life Master Pairs, og artikkelen er oversatt til norsk etter beste evne. 

"I'll give you something to cry about"

"Det var setningen et stort antall foreldre brukte mot sine sutrende barn i England, normalt fulgt av en liten ørefik. Dette spillet minnet meg om den setningen." Omtrent slik starter Barry sin artikkel.

Barry’s makker (heretter kalt BM, ikke å forveksle med en helt annen BM...) satt med sin øl etter spillingen og sutret over det som hadde skjedd i et spill, og spurte en navnløs, ukjent spiller:

"Vil du høre mind hard-luck story?"

"Bare hvis du vil høre min hard-luck story etterpå", sa Navnløs Ukjent (heretter kalt NU).

"La oss se bare på Ø/V sine kort først", sa BM.

Nord spilte ut sin single kløver til syds ess fulgt av kløver tilbake som nord stjal. Derfra kom en liten ruter.

"Hvordan ville du nå ha spilt", spurte BM.

“Vent litt”, avbrøt NU, “Det der er samme spillet som jeg ville fortelle om! Vi hadde dog et annet meldingsforløp, og vi stoppet lavt, i 3 hjerter spilt av meg som vest. Nord spilte ut kløver til esset, det kom kløver til stjeling, og nord skiftet til spar 8. I kontrakten 3 hjerter, altså. Hvordan ville du spilt nå?"

“Meg først”, sa BM. "I min 4 spar stakk jeg med ruter ess i tredje stikk. Så spilte jeg spar ess og mer spar, vel vitende om at en av majorkongene måtte sitte hos syd. Trodde jeg, ja. Men slik så hele spillet ut":

“Dermed gikk jeg altså bet i en nedlegg 4 spar, -100, for jeg tapte stikk til begge majorkongene”, fortalte BM med en nitrist mine.

"Du tror det er så ille?”, spurte NU. "I min 3hjerter vant jeg med spar ess i tredje stikk og tok hjerterfinessen. Da vant nord med hjerter konge, tok for spar konge og spilte spar til stjeling før nord fikk en kløverstjeling til. Jeg gikk altså to bet, -200, i delkontakt! Så du var jo heldig, du, BM…"

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.