Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hvilken rekkefølge?

I en lagkamp kom begge sydspillerne i 3NT etter 1NT-3NT, og ved begge bord kom hjerter dame i utspill fra vest. Hvordan ville du spilt denne utgangen?

Det ser så opplagt ut å prøve ruterfinessen. Går den er det ni toppstikk (1+2+5+1=9) og muligheter for overstikk. Men sitter ruter konge hos vest er ikke dette spillet noe problem for noen, alle vinner utgang.

Av og til når det er en sånn sjanse som gir lett spill er det om å gjøre å se om det er noen ekstra mulighet som kan prøves uten at det forpurrer hovedsjansen.

Ved det ene bordet i denne lagkampen tenkte ikke syd sånn og bare satte i gang. På den utspilte hjerterdamen ba han om esset, spilte kløver til esset og ruter dame som fikk seile. Men øst hadde ruter konge og spilte hjerter gjennom syds K-10. Spillefører la tieren, vest vant med damen og spilte hjerter 9 til kongen (øst fulgte farge). Nå var det kun åtte stikk, og vests hjerter var godspilt. Spillefører forsøkte liten kløver mot Q-10 og la tieren idet vest la liten. Hvis knekten hadde vært hos vest og kongen hos øst ville damen bli godstpilt og gitt det niende stikket. Men øst stakk med kløver knekt og spilte liten spar. Spillefører trodde vest hadde en sparhonnør og valgte å gå opp med esset for å begrense nederlaget - en bet. Hele spillet så slik ut:

Hvis spillefører forsøker spar 10 etter denne utviklingen taper den til kongen og vest får tak i hjerterstikkene sine. Ø/V ville i så fall fått ett sparstikk, tre hjerterstikk samt ett stikk i ruter og ett i kløver – to bet. Så å gi opp med spar ess mot slutten og gå kun en bet var kanskje ikke så galt?

Jo, dette var nok var dårlig spilt. Det bør tenkes som syd ved det andre bordet; hvis rutefinessen går så går den senere i spillet også!

Hvor kan det niende stikket komme fra hvis ruteren (senere i spillet ) viser seg å gi kun fire stikk?

Kløver som ble prøvd ved det ene bordet var selvsagt en mulighet – men da måtte knekten ha vært hos vest og kongen hos øst. Sparen gir en bedre sjanse, en eller begge sparhonnørene hos øst (75%). Men skal man få prøvd sparen for det ekstra stikket må det tenkes på timingen. Det nytter ikke å spille første sparrunde etter at vest har fått godspilt hjerteren! Derfor bør spillefører vinne med hjerter ess og spille spar til tieren i andre stikk. Den ryker til vest damen, men nå kan ikke vest spille hjerter da det i så fall blir rett inn i syds K-10. La oss si vest skifter til kløver. Spillefører prøver tieren, øst dekker med knekten og kløver ess vinner. Nå forsøkes ruterfinessen. Hvis den går er det altså helenkelt også om finessen prøves nå i stedet for i starten. Øst stikker imidlertid med kongen og spiller hjerter. Spillefører har fortsatt hjerterstopper, og idet han kommer inn kan han forsøke den andre sparfinnessen for det nødvendige niende stikket siden ruter viste seg å gi kun fire stikk. Og siden øst har den andre sparhonnøren blir det to sparstikk og totalt 2+2+4+1=9 stikk.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.