Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hardt meldt - fin sluttposisjon

I dette spillet fra en lagkamp var interessant i meldingene. I spilleføringen kan det fort bli nokså rett frem, men om utspill og motspill er perfekt oppstår noen svært interessante posisjoner.

Du sitter øst og hører 1 kløver fra syd, dobler fra makker og 1 ruter fra nord. Hva melder du?

Her er det fort gjort å gå i «point-counter-fella». Øst har kun 7HP, men det er bare tull i denne konteksten. Mot en makker som har doblet opplysende er denne hånden enormt mye sterkere. Så øst bør hoppe i spar, men hvor høyt?

Vi forutsetter at makker en spiller som ikke dobler opplysende med ordinære åpningshender og dobbelton i en umeldt major. For å doble med vanlig åpningsstyrke bør (må) man ha minst tre kort i umeldt major, som regel fire. Så øst vet det er god tilpasning. Mange legger til fordelingspoeng, og noen legger også til ekstra for det femte og sjette kortet i langfargen når de vet det er tilpasning. Andre bruker det som kalles taperberegning (LTC = Losing Trick Count) hvis det går mot trumfkontrakt. Etter den metoden er syv tapere det normale antallet for en åpningshånd. Her har øst akkurat syv, men selv det er å undervurdere denne hånden siden han har sekskorts spar og vet om tre, kanskje fire spar hos vest. Å regne tre tapere i spar er for mye. Altså har øst i denne konteksten en hånd som er verd minst like mye som en vanlig åpningshånd! Følgelig bør det vel stå utgang?

Jeg vet dette er ganske hardt, men selv synes jeg det er greit å smelle til med en optimistisk 4 spar-melding.

Utgang i spar er bra når en ser Ø/V sin kort mot hverandre, spesielt fordi syd har åpnet. Spar ess er ofte hos syd, og hvis det er kun en spartaper er det ti enkle. Skulle hjerteren også sitte 3-2 kan det i så fall bli fem trekk på mindre enn fem sekunder! Så denne utgangen vinnes ofte, selv om vests som har 13 HP har en tilsynelatende bortkastet ruter konge (3HP). Slik så hele spillet ut:

Ok, det er to spartapere, men i alle fall satt hjerteren greit. Så det er fortsatt en bra mulighet til å vinne den hardmeldte utgangen.

Om syd spiller ut hjerter, ruter eller kløver er det ti enkle stikk. En kløver kan trumfes først, og det tapes senere to stikk i trumf og ett i hjerter. Jeg er ingen stor tilhenger av trumfutspill fra singelton, men i dette tilfellet er det eneste mulighet for forsvaret for å sette press på spillefører. Om syd ikke spiller ut spar mot 4 spar, og nord ikke spiller tre runder trumf blir det enkelt siden østs tredje kløver kan trumfes. Selv om nord kan trumfe over idet kløver trumfes går det greit siden det i så fall er ett originalstikk i trumf. To trumftapere og en taper i hjerter blir alt som tapes.

Så la oss si syd finner trumfutspillet, og nord spiller tre runder trumf. Uheldig, for da ser det unektelig verre ut.

Sa jeg at ruter konge var bortkastet? Vel, jeg sa tilsynelatende bortkastet…

Merk at syd har seks kløver og er alene om å holde den fargen i tillegg til at han har ruter ess. En enkel skvis kan oppstå etter at spillefører har gitt bort et hjerterstikk. Dette (eller lignende) kan bli sluttposisjonen:

På spar 10 er syd ferdig. Han må jo holde ruter ess, og dermed blir det kun plass til to kløver hos han. Det tiende stikket vinnes med kløver 8! Det er imidlertid en hake ved det prosjektet. Forsvaret kan spille kløver idet får hjerterstikket sitt. Det bryter på en måte forbindelsen, og da fungerer ikke en sånn såkalt enkel skvis. Det må være forbindelse til begge hendene mot slutten.

Det er mulig å få til dette ved hjelp av en mer avansert trumfskvis. Men det går imidlertid også bra å få satt opp skvisposisjonen som en enkel skvis, men da må spillefører være veldig nøyaktig.

Det siste hjerterstikket, skviskortet (fjerde runde hjerter) må tas helt mot slutten, etter å ha tatt alle trumfene. Og spillefører må sørge får å være inne hos vest etter at skviskortet har blitt innkassert. Derfor må han bli kvitt et bestemt kort. Hvilket?

Hjerter 7!

Idet hjerterstikket gis bort og de spiller kløver kan spillefører vinne med kongen. (I denne prosessen kan han få trumfet flere ruter slik at det også kan gå bra om ruter ess sitter tredje.)

Etter å ha gitt bort hjerterstikket må spillefører ta alle trumfene først og komme til denne sluttposisjonen (hvis han har kvittet seg med hjerter 7!):

Hjerter 5 spilles til sekseren!

Det er det som er det viktige her, at vest er inne akkurat på dette tidspunktet. For hvis østs hjerter er størst i diagramsituasjonen er spillefører låst hos øst, og syd kan bare kaste ruter ess før han får betestikket i kløver til slutt. Men siden skviskortet vinnes hos vest er syd ferdig. Hvis han kaster ruter ess står kongen. Og hvis han holder på ruter ess må han ned på kun en kløver, og østs A-8 i den fargen tar de to siste stikkene.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.