Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Frem med læreboka i første spill

I Gold Coast Congreess (Australia) startet tirsdag lagturneringen med imponerende 388 lag på startstreken, dog i forskjellige klasser. I den sterkeste puljen (OPEN) spiller 148 lag. Det er spillere fra bortimot 20 nasjoner på denne bridgekongressen.

Allerede i første spill i vår kamp kom et spill hvor det var en læreboksvariant. Men å prøve seg på den varianten er ikke uten fare.

Giver nord. N/S i sonen

 

Som nord har du kommet i 4 spar uten at motparten har meldt. Øst spiller ut kløver konge. Planlegg spillet.

Det er fare for å få to kløvertapere, en hjertertaper og også en rutertaper hvis ruter konge sitter hos øst. Hvis ruter konge sitter i saksen er dette et spill som fort går i glemmeboka, alle vinner 4 spar. Kan det gjøres noe lurt hvis rutersaksen altså ikke går bra?

Ja, det er mulig å kutte forbindelsen til det andre kløverstikket. Da må vest med kløverhonnørene ha firekorts farge og følgelig makkeren ha kun to, og han med kun to kløvere må ha hjerter ess. En kan dukke første kløver, stikke den neste og spille hjerter. Da blir det utgang til bokføring om vest har hjerter ess og ingen flere kløvere da hjerteren hos nord gir avkast for kløver hos syd. Og slik satt det:

Øst får første stikk for kløver konge og fortsetter fargen. Vest vinner så for hjerter ess og spiller ruter, men du går opp med esset og tar ut trumfen, så QJ i hjerter med avkast av to kløvere fra syd. Deretter får Ø/V kun for ruter konge - ti stikk.

Hvis kløveren sitter 3-3 er det ingenting du kan gjøre med det. Men å dukke er godt spilt, dog ikke helt uten fare. Ser du faremomentet?

Hvis øst har fem kløvere og vest singelton kan den fine spilleplanen føre til at du blir sittende med kledelig rødfarge i fjeset etter spillet. Det går helt galt om øst har hjerter ess, og ruter konge faktisk sitter i saks. Da er å dukke første kløver rett og slett å spille ut en utgang hvor det egentlig er ingen problemer hvis man spiller rett frem etter nesen.  La oss si øst har xx - Axx-xxx-KQJxx. Hvis det spilles på læreboksvarianten får altså øst for den første kløverhonnøren og presser ut esset i stikk to mens vest sjeler! Så over til øst på hjerter ess og øst tar ett kløverstikk til. Da starter de altså med to stikk i kløver, en stjeling og hjerter ess - en bet. I så fall ville det vært nitrist å oppdage at ruter konge satt hos vest og det var bare å stikke i første stikk og ta ut trumfen og senere ta ruterfinessen. 

Det er nok riktig å ligge unna med kløver ess i første stikk selv om det kan gå galt. For 4-2 sits i kløverfargen er mer sannsynlig enn 5-1. Men sitter det 5-1 kan det være slik at ekspertene går bet mens de som ikke ser den beste spilleplanen vinner utgangen.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.