Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

EM: Vi har jo sett det før...

Norge slo de regjerende verdensmestrene Sveits i går (14.8-5,2 VP). Et av spillene fikk et uvanligt utfall spesielt med tanke på at det var spillere i verdensklasse på alle stoler ved begge bordene. Men ingen som har fulgt med på Geir Helgemo opp gjennom årene er overrasket. I tre-fire tiår har han jevnlig snellet hjem kontrakter som de andre går bet i.

I dette spillet var han for sikkerhets skyld ett trinn høyere enn en verdensmester ved det andre bordet.

Merk meldingene. Geir gjenmelder altså 1NT med to små spar selv om motspilleren til venstre har meldt inn 1 spar. Det kan virke merkelig for enkelte, men det er ganske logisk å gjøre det i denne posisjonen. Etter 1 spar innpå og negativ dobling fra makker vil åpneren ofte ha et håpløst valg av gjenmelding om han har balansert hånd uten stopper i spar. Alt blir litt feil, og antagelig er 1NT minst feil. Enda verre er det med helt flat fordeling enn med disse vest-kortene hvor det kanskje går an å si 2 kløver, men det blir ofte feil med femkorts farge og ellers trillrund hånd. Merk også at syd ikke støttet sparen, og det tyder på at øst godt kan ha noe i spar. Og «noe» i spar, det hadde øst.

Grude sin sparbeholdning er med sparmelding foran mye mer verd enn de 5 honnørpoengene man teller. Derfor oppvurderte han hånden sin en god del og meldte 3NT over åpnerens gjenmelding 1NT som viste 12 (11) - 14 HP!

De var altså i en frivillig meldt 3NT med 21 HP til sammen. Da må det være hullette, og det ser unektelig mørkt ut i denne utgangen etter ruter 2 i utspill til knekten fra syd og kongen. Sekunder senere hadde imidlertid Helgemo +600 på bok!

Utspillet ble altså vunnet, så kom liten hjerter til damen som stod. Kløver konge vant stikket, og Helgemo noterte at åtteren kom på fra nord. Det kan jo være fra mye rart, singelton, åtteren dobbel eller for den sakens skyld åtteren tredje, eller Q-8. Så spilte han kløver 10 til esset!

Hvorfor det?

Normal fargebehandling med en slik farge er kongen fulgt av finesse i håp om damen tredje hos syd. Men kan det sitte slik? Dette er et eksempel på at ren fargehandling av en farge isolert sett ikke er nok.

Jeg har ikke fått fatt noen norske her på morgenen så det blir spekulering hvordan Geir tenkte her. Men nord har fem spar og hjerter ess (altså minst to hjertere) og har i utspillet invitert i ruter. Dermed blir det kortfarge i kløver på han, trolig singel- eller dobbelton. Om det ikke er akkurat Q-8 blir det antagelig temmelig vanskelig uansett?

Etter å ha toppet ut kløver dame var det 1+1+1+5 = 8 sikre stikk. Og etter å ha tatt kløverstikkene spilte han som om det var en selvfølge liten hjerter unna K-3. Esset kom på, og med hjerter konge godspilt var ni stikk sikret.

Ved det andre bordet gikk Bas Drijver (øst) bet i 2NT mot Brogeland-Bakke etter spar konge ut fra syd! Spillet ga 12 IMP til Norge i kampen som ble vunnet med 20 IMP.

Det deltar 30 lag i åpen klasse. Av de 30 Ø/V-parene var naturlig nok de fleste i delkontrakt, men det var noen tøffe utganger meldt andre steder også. Men kun Helgemo-Grude meldte og vant utgang.

Sånn går no dagan...vi har sett det før...

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.