Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Blink!

I Monrad par ble det normalt elleve eller ti stikk i denne 3 granden:


Mot Kjell Ove Helmersen (nord) og Lars Tore Langørgen fra Heimdal BK fikk vest som spillefører i 3 grand ruter 10 i utspill fra nord. Den ble stukket med kongen, og spillefører gikk i gang med å godspille hjerterfargen. Han måtte gi bort tre stikk der, og etter å ha gjort det arbeidet visste spillefører at nord satt med knekten dobbel i hjerter fra start, syd med K-Q tynt femte.

Idet nord kom inn på hjerter knekt i fargens første runde fortsatte han med ruter 8. Liten fra øst, knekten (!) fra syd og esset. Hva har skjedd nå, motparten har brukt veldig mange mellomstore ruter?

Nord har altså spilt ut tieren og senere fortsatt med åtteren, og syd har fulgt med en liten og knekten. Det er igjen kun en større ruter enn østs syver, og det er ruter 9. Den har vel nord etter det utspillet og fortsettelsen?

Østs Q-7 har blitt en perfekt finesse over nord som må ha gjort en feil med 10-9-8-x da han fortsatte med åtteren, for han kan da ikke ha startet med tieren tredje etter denne utviklingen?

Spillefører måtte kaste kort fra øst idet han spilte god hjerteren, og etter hvert fikk han kastet alle østs kløver samt en spar han ikke trodde han hadde bruk for, og det ble etter det godspilte stikket for den femte hjerteren kun to ruter igjen hos øst, og det var den lekre finessekombinasjonen Q-7! Og det er vel bedre å spille på den finessen enn at sparfargen sitter 3-3? Spillefører tok sidestikkene siden inkludert kløver ess. Med to kort igjen spilte han liten ruter fra vest og ba med stø røst om syveren fra øst, men da ramlet taket i hodet på han. Slik så hele spillet ut fra start:


Kjell hadde truffet et særdeles lumsk utspill. Det skapte en situasjon som egentlig ikke eksisterte - en perfekt GRESK GAVE. Han og Langørgens våkne påspill av ruter knekt i andre ruterrunde skapte altså en finessemulighet med Q-7. Det var viktig at syd la på knekten i stedet for nieren, for om syd følger med nieren vet spillefører at nord ikke kan ha kn-10-8-x fra start, for da ville han ha spilt ut knekten. Så legges nieren av syd i andre ruterrunde må han også ha knekten og da går det ikke an å tråkke feil.

Det ser dumt ut, men det så unektelig ut som om nord satt igjen med 9-x i ruter? Jeg synes i alle fall det er menneskelig å gå på denne her. Og da spillefører falt for dette og tok den finessen til slutt vant Langørgen med ruter 9 (!) og tok beten med kløver konge.

Å få +50 mot 3 grand er selvsagt et helt utrolig resultat. Det vanlige var ti stikk i grand, og noen fikk elleve etter et nokså vanlig kløverutspill fra nord. Da går det ganske greit å få elleve stikk siden alt sitter trillende rundt!

Denne «tryllebeten» ga imidlertid kun delt topp med ett annet par, men de fikk ikke +50 i noen lav kontrakt. Mot dem hadde kanskje øst eller vest, eller begge fått et lite solstikk siden de meldte seg opp i 7 spar, bra spilt, men en bet var kun verdt delt bunn med Helmersen/Langørgens motstandere som spilte kontrakt fire trinn lavere…

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.