Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

1.divisjon: Feil valg

I første kamp møttes forrige sesongs vinnere av 1.divisjon, Rogaland (Hauge) og Buskerud (Smith), et lag med ambisjoner om en plass i toppen. Buskerud fikk opp en fin ledelse til halvtid (28-3), men andre halvrunde gikk i favør av Rogaland (28-1), så kampen endte nesten uavgjort (10,5-9,5 VP seier til Rogaland). .

Dette var et av Roglands gevinstspill da de hentet inn Buskeruds ledelse.

Ved begge bord ble øst spillefører i 4 hjerter etter at nord hadde meldt spar, og ved begge unngikk syd å spille ut spar knekt som ville gitt spillefører kontrakten på et sølvfat (løser sparfargen uten taper for spillefører). I stedet valgte begge sydspillerne ruter knekt i utspill. Den gikk til esset fulgt av ruter dame til kongen i andre stikk. Trumfen 4-0 skapte problemer. Hvis den hadde vært jevnere fordelt kunne spillefører ha tatt ut to eller tre runder trumf og fridd seg med ruter. Da ville nord vært nødt til å spille spar eller kløver, og begge deler gir spillefører sjansen. Kløver fra nord er unna knekten,og hvis øst legger liten blir det to kløverstikk for E-D og en spar kan kastes hos vest på tredje kløver. Hvis nord spiller spar kan øst legge liten (må riktignok gjette, for nord kunne godt ha hatt D-kn i spar), og syd må på med knekten som stikkes med kongen. Senere lykkes en sparfinesse med tieren og det blir ti stikk. Men med trumfen 4-0 var det verre. Spillefører kunne etter etter tre runder trumf latt syd få beholde en trumf og spilt ruter  Hvis nord får vinne det stikket er han innspilt og må gi kløver eller sparfavør, og om syd trumfer makkerens ruterstikk er syd innspilt og må gi favør. Ved begge bord ble etter et par trumfrunder kløverfinessen tatt i stedet for det mulige innspillet i ruter. Syd vant, og Buskeruds syd skiftet nå til spar knekt. Dermed vant Kristoffersen ti stikk da han unngikk spartaper. I samme situasjon (inne på kløver konge over østs dame) fortsatte Brogeland med kløver til tier, knekt og ess. Spillefører (Saur) tok ut syds to siste trumf før han trumfet sin siste kløver. Dette var igjen:

Nord måtte på dette tidspunktet holde tre spar og dermed kun en ruter. Saur fridde seg med ruter og nord ble innspilt. Hvis han spiller liten spar fra D-9-x rulles fargen opp pga. vests K-8-x kombinert med E-10-x hos øst. Lindqvist så dette og spilte spar dame i diagramsituasjonen - godt motspill! Da måtte Saur gjette, og nord kunne vel godt ha hatt D-kn i spar fra start i stedet for bare D-9?. Saur vant med kongen og tok deretter ikke unaturlig finessen med spar 10, men den røk til Brogelands knekt. Syd vant det siste stikket for kløver 9 - to bet! Egentlig bra spilt av Saur, men pga. feilvalget til slutt ble det 13 IMP til Rogaland.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.