Fra en lærers hverdag

Tema denne uka i faget "Natur og Miljø" har vært vann. Jeg synes jeg har undervist rett så bra og er godt fornøyd med egen innsats for å si det slik. Hver fredag har vi noe vi kaller "Ukas Test" og der er det en oppgave fra de fleste tema vi har hatt om. 

Det er et poeng at disse spørsmålene skal ikke være alt for vanskelige, fordi elevene skal føle at de har oppnådd i alle fall en del av ukas læringsmål. Når det gjelder temaet "vann" har jeg både fortalt og lest om vann, is og damp. Elevene har løst oppgaver og de har gjort et par enkle forsøk.

Oppsummeringsspørsmålet på "Ukas Test" var dette. "Vann kan ha tre former. Hvilke?"

Mange hadde selvfølgelig rett svar, men denne hadde jeg sansen for. "Varmt, kaldt og lunka"

EM Tromsø 2015

På Facebook har det vært etterlyst informasjon om framdrift og status i prosjektet. Knut Brinchmann har svart Lasse Aaseng med disse ordene som jeg tar meg den frihet å gjenta her.

Hei Lasse Aaseng. 

Vil gjerne svare på dine og Snorre Aalbergs ulike innlegg og kommentarer. Starter med å gjenta det jeg etter beste evne prøver å forklare bridgespillere fra andre land: 

 • Det er ikke langt eller spesielt dyrt å reise til Tromsø (i motsetning til Nordpolen).
    
 • Det er ikke spesielt dyrt å bo på hotel i Tromsø i sommersesongen (som er lavsesong for hotellene i Norge).
    
 • Frokostbufeen er inkludert, billig lunsjmeny (tilsvarende vår egen Bridgefestival) skal vi ordne, middag kan bli både dyrt eller relativt billig.
    
 • Alkohol er dyrt i Norge (men vannet er verdens beste og gratis!).

Sponsormarkedet for tankesport er tøft, noe ikke minst våre kolleger i Norges Sjakkforbund opplevde i arbeidet med Sjakk-OL. I samråd med prosjektleder Rune Kufaas er derfor budsjetterte sponsorinntekter nedjustert fra 3 til 1 million kroner. Totalbudsjettet er revidert til 16,3 millioner kroner. Alle inntekter er selvsagt ikke "på plass", inntekter fra spilleavgift er eksempelvis budsjettert med vel 4 millioner kroner (tilsvarende som forrige Åpne EM I Oostende.
  
NBF har også søkt Kulturdepartementet om 5 millioner kroner i støtte, og jobber knallhardt for å følge opp tverrpolitisk. Med et slikt tilskudd er økonomien til tidenes EM sikret. Selv uten en krone fra Staten skal vi likevel klare å gjennomføre EM, men da som en minimumsløsning på sparebluss. Takket være de 5,8 millioner kroner vi har mottatt i tilskudd fra Troms Fylkeskommune, er vi trygge på at vi har kontroll på arrangementet og økonomien.
Vi budsjetterer med å gå i balanse økonomisk, og har foreløpig ikke diskutert hvordan et eventuelt overskudd skal disponeres. Et mulig underskudd vil i utgangspunktet være vårt datterselskap NBF Arrangements ansvar, og ikke belaste NBFs økonomi og forbundets egenkapital på vel 4,3 millioner kroner. Det er likevel en viss risiko for at NBF vil måtte dekke et underskudd i datterselskapet, derav behovet for tett oppfølging og kostnadskontroll for å sikre så langt som mulig at totalkostnadene ikke overstiger inntektene I EM.

Den største risikoen ligger som du helt riktig påpeker i deltagelse og budsjetterte inntekter fra deltageravgifter. Denne deltagelsen er ikke minst avhengig av at norske toppspillere som deg selv bidrar til å fremsnakke Tromsø!

Du spør også om sekretærens reisevirksomhet til Monaco og Kina. Jeg kan forsikre deg at dette er målrettet markedsføring og hardt arbeid for å sikre oss flest mulig deltagere som sammen kan bidra til at Bridge-EM i Tromsø blir en opplevelse for livet. Siden det tydeligvis er vanskelig å nå frem til norske spillere med dette budskapet, skjønner du sikkert at det ikke er lettere å overbevise bridgespillere fra Europa, Kina eller USA om det samme. Kostnadene for markedsføringen av EM belastes selvsagt ikke NBF, men EM-prosjektet.

Både jeg og andre EM-ambassadører skal i de nærmeste månedene være representert i en rekke internasjonale bridgeturneringer. Dette gjelder blant annet vårt eget Seriemesterskap, Champions Cup i Milano, Seriemesterskapet i Frankrike, Fall Nationals i USA m. fl.

Vi trenger flere gode og positive EM-Ambassadører, og inviterer gjerne både deg og andre som ønsker å bidra til å videreutvikle norsk bridge med på laget. Har du andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Velkommen til The Arctic Bridge Experience i Tromsø neste sommer. Tankesport er tøft!

Med vennlig hilsen

Knut S. Brinchmann, Generalsekretær

Har du diskutert denne?

Det er viktig å ha avtaler i bridge. Dess flere posisjoner som er avtalt, dess lettere er det å unngå misforståelser. På den annen side er det ikke mulig å avtale alt. Det vil alltid komme situasjoner der marka er upløyd og en må bruke sunn fornuft og/eller hente logikk fra lignende posisjoner.


Her er problemet fra onsdagens spilling i klubben. 
Du har (ingen i sonen):

ED3
Kn76
K982
643

Vest (du) Nord     Øst         Syd                                                                                                    
  3kl dobl 4kl                      
dobl pass 4ru pass                      
?                            
                             
 


Jeg tror de aller fleste er enig i vest sin første dobling, selv om ti honnørpoeng er minimum for det en kan ha. Doblingen viser en balansert hånd som både kan ha og ikke trenger ha major. Alle 4-3-3-3 hender dobles det med og flere mener at med 4-4  major bør en også doble for å finne åttekort tilpass i stedet for å havne på 4-3, i verste fall 4-2. Det er mange hender makker dobler 3ru på uten å ha begge major. Melding av major i stedet for dobler, bør være femkort.Tom Høiland:

"Jeg hørte at du og luringen ikke var helt enig om posisjonen, så derfor vet jeg ikke om jeg tør si noe mer enn at jeg passer i alle fall ikke. 4ru er krav"

Boye Brogeland:

"Jeg synes du finner fine posisjoner å diskutere, Snorre. Her har ikke jeg og Espen heller avtale, så da bruker jeg min sunne fornuft. Det betyr at 4ru er passbart og jeg har kliss minimum for min dobling. Jeg er ikke redd for å melde det jeg tror er rett, men her hadde jeg nok fort løfta til 5ru for sikkerhets skyld. Jeg har tross alt fine honnører. På den annen side kan makker melde noe annet enn 4ru hvis han er 100% sikker på at vi skal spille minst utgang. Vi bør prøve å gjøre det lett for hverandre. Jeg har også forståelse for at mange vil si at 4kl/4ru bør være krav i pressa posisjoner, men jeg spiller ikke slik. Mener Silla har en sånn avtale"

Geir Brekka:

"Jeg spiller 4ru som krav når det er tvil. Nå har jeg minimum og løfter til 5ru"

Espen Lindqvist:"

"Usikker og har faktisk ikke avtale, men mener det bør være krav. Jeg tror makker ville meldt firekort major foran ruterfarge i denne posisjonen, så derfor tipper jeg han har 3-3-6-1. Jeg løfter til 5ru"

Roald Mæsel

"Her er det om å gjøre det lett for hverandre. Vil makker at jeg skal melde en gang til, har han f.eks 5kl til rådighet. Jeg har minimum for min dobling og har gjort mitt i dette meldingsforløpet. Makker vet at jeg har ruterfarge, fordi jeg er ikke lasta i major når jeg dobler 4kl og ikke melder 4hj/4sp"

Snorre:

"Vi har minst 23-24 honnørpoeng til sammen. Enda har vi ikke funnet tilpass og at vi da skal stoppe akkurat i 4ru med 10 stikk høres snevert ut. Jeg har heller ikke avtalt at dette er krav, men er jeg i tvil så passer jeg aldri. Makker har maks en kløver, så det ser ut som det er god tilpass når jeg har tre små kløver og honnører i alle de andre fargene. Er det beit i 5ru så har jeg gått beit før. I andre posisjoner viser dobling fulgt av egen farge at jeg har gode kort. Ligner ikke dette på det da? Jeg ville meldt av major nå hvis jeg hadde hatt det. Med minimum for doblingen løfter jeg til utgang."


Andre som har innspill?

Et godt bevart sannhet

Jeg har kjent luringen i snart 25 år. Da jeg kom til Kristiansand i 1989 var det fem år siden han og bror Helge Mæsel var blitt Norgesmester for par. Jeg har siden da beundret brødreparet for denne prestasjonen, men i går røpte lur sannheten om hva som skjedde på siste bordet i 1984. Fotografene holdt allerede på å ta bilde av Tor Helness som Norgesmester fordi han leda med over 70 poeng før siste runde og han hadde ikke dummet seg ut på noen av de to avsluttende spillene.

Roald og Helge hadde et kjempespill inne på sist nest siste og i aller siste spill skulle selveste Berton Gudmestad fra Jæren og makker prøve seg i 5kl. Berton var blindemann og hadde fire små kløver. Makkeren vant første stikk i bordet og spilte en av de små kløverne. Roald var renons og kasta et kort. Da utbrøt Berton (som blindemann), "Vi har ALLTID så uflaks, makker!". Makker nikket helt enig og ga likegodt bort det første kløverstikket til Helge. Da spillefører kikka litt nøyere på korta sine, oppdaga han at han hadde EKDxxx og hadde gitt bort for Knxx bak. 

Rein kasse til Kristiansand og seier med minste margin foran en etter sigende svært mutt Tor Helness. 

Et spill fra Nærbøcupen

Av Mathias K. Beyer


Hei Snorre

Jeg har ett spill som handler om krig om kontrakten, "feil" i motspillet og en brilliant manøver for å vinne krigen det til slutt ble. Spillet er fra fra Nærbøgiganten.


Hjerter 7 kom ut til liten knekten og damen, ruter ble spilt til knekten og esset. Nå fulgte en ny ruter, kløver beter vel men nå hadde Skimmeland sjansen til å vinne tror jeg. Han stakk i bordet og spilte spar knekt som Bakke la 6ern på og Thorleif la en liten spar før Beyer stakk med spar ess! Bakke kan utmerket ha 65 i spar, da har spillefører K1098 igjen om jeg stikker med spar dame og vil lett presse ut mitt ess og notere vunnet kontrakt. Inne på spar ess spilte Beyer hjerter 10 som Skimmeland trumfet og spilte spar konge, så fornøyd at spar 9 kom fra unge Bakke og var ikke i tvil om hvordan fargen satt. Spar til stjeling og overstjeling til Skimmelands store sjokk og han måtte notere en bet i kontrakten han var sikker på han kom til å vinne.

vennlig hilsen

Mathias Kristiansen Beyer

Ikke som å hoppe etter Wirkola! (oppdatert)

Jeg har snakket med flere som har vært i Åpent VM i Kina og tilbakemeldingene er rimelig unisone, Dette slår vi lett i Tromsø hvis vi bare forbereder oss. (Bildet på oppfordring fra Trond Hegrand)

Det er kanskje litt navlebeskuende å si at det er en lang reise. For kineserne er det akkurat like langt fra Kina til Norge som fra Norge til Kina. Likevel er ikke 40 timers flyreise en ideell oppladning. Prisene var ut av en annen verden, selv i norsk målestokk. Dette har kanskje noe med forventinger å gjøre, men lommeboka gikk varm forteller de fleste.

Den største kritikken går på selve arrangementet og der er jeg helt sikker på at EM i Tromsø kommer til å levere på en helt annen måte. I alle fall hvis vi får bestemme selv og ikke pampene i EBL legger seg for mye borti regler. Her en noen ankepunkter som  har kommet:

 

 • Det er sinnsykt dyrt bare å være med. 1800 kroner pr. spiller  i startkontingent i parmesterkskapet hører ingen steder hjemme. Arrangøren tok inn 700.000,- bare i startpenger i denne ene turneringa og premier er det ikke akkurat flust av.
    
 • Reglene var ikke klare da turneringene startet. "Vi får se om det blir CarryOver", hadde Espen Lindqvist fått i svar da han spurte. 
    
 • En måtte bare møte opp neste dag for å se hvilken pulje en skulle spille i. Det var mange usikre faktorer som påvirket antallet par i sluttspillet og nye regler kom hele tiden. Det siste som dukket opp var at antall mesterpoeng var et kriterie når knockout' en startet i lag. Det sto flere steder at "Grand Masters" kunne komme inn i parturneringene med en ny makker hvis de ønsket
    
 • Parkvalifiseringen var hinsides all sunn fornuft. Først ble det spilt 100 spill kvalifisering som ikke betydde noe annet enn om du fikk plass i A eller B-semifinale. Semifianelen var på bare femti spill og startet på scratsj. Surt for de som hadde en litt uheldig 50-spills Semifinale, men hadde 55% totalt på de 150 spillene. Om de ikke skulle ha CarryOver, burde arrangøren i det minste bytta om antall spill, slik at det var 100 i Semifinalen (som telte) og femti i innledende kvallik (som ikke telte). 
    
 • Informasjon og Resultatservice var slett


EM komite: Kjør i gang planleggingen og bruk spillere som har vært på internasjonale mesterskap som rådgivere og sparringspartnere. Det er de som kan dette og vet hvordan turneringer skal organiseres. Informasjon og forutsigbarhet er svært viktig for at folk skal blir fornøyd. Om en ryker ut av en turnering, er det i alle fall greit å vite hvorfor!!

 

Er systemet ikke godt nok?

Jeg bakspilte et av våre landslagspar for noen dager siden og nok en gang var det et spill i slemsonen som forundret (forskrekket?) meg. De har mange hundre sider med system, men jeg blir ikke bare imponert over hva det kan brukes til.

KD1032
654
EK2
K2

Du      Makker                                                                                                                               
  1sp                          
2NT 3kl                          
3NT 4kl                          
4ru 4hj                          


Dette er vel sånn omtrent som de fleste av oss spiller. 2NT--> Stenberg GF, 3kl viser tillegg, men trenger ikke være på mer enn trekort. 3NT er en balansert sleminvitt (andre ting viser eller spør etter singelton). Så kommer tre cuebid, men jeg kan ikke se at du (hånda over) er blitt spesielt klok. 

Hva vet du?

 • Makker har minst åtte svarte kort og tillegg
 • Kløveresset og hjerterkontroll


Jeg vet ikke hva "tillegg" betyr og der var nok heller ikke landslagsparet enige. Alle 5-5 hender hos makker gjør at det står slem om vi ikke mangler to ess. Tre ess og fem kløver gir 100% nedbrett storeslem. Hjerter ess og EDJx i kløver gir storeslem hvis sparesset ikke mangler. Tre ess og hjerterkonge gir også oftest storeslem: Det samme hvis makker har ruterdamen og fire kløver. (Exxxx,Ex,Dx,Exxx). Exxxx,Kx,xx,EDxx gir en lilleslem som står på hjerteresset foran. Exxxx,Ex,xx,Exxx gir tolv stikk, men ingen sjanser til tretten.

Under lilleslem har du derfor ikke tenkt deg, men kan du finne ut om det står storeslem selv om makker ikke har hjerterkongen? Selv med hjerterkongen kan det være bare 12 stikk hvis makker har EJxxx,EKx,xx,Exx, men da hadde han åpnet med 1NT.

Har du noen tanker? Er det kanskje hender jeg skisserer som makker ikke kan ha? Burde du meldt annerledes? Åpneren melder 3kl og så cuebidder han to ganger etterpå. Har han da vist tillegg til tillegget?

 

Så enkelt, så enkelt

Jeg tapte med ei mil mot Lyngdal i første runde Codan-Cupen i går. Det er aldri moro å bli rundspilt, men Lyngdal var utrolig gode og aktuelle. Dette spillet er ikke vanskelig, men det sier noe om forskjellen på oss i går. Per Knudsen brukte 30 sekunder på å snelle hjem 3NT og han gjespa da han valgte hvilken farge han skulle spille inn luringen i.

Jeg spilte ut min spar dame som Per stakk og fortsatte med hjerter til tieren. Roald Mæsel stakk og spilte mer hjerter, beste motspill (evt. kløver). Nå tok lyngdalingen  tre ganger hjerter og tre ganger kløver. Han smilte bare der han kikka bort på luringen og kunne velge hvilken farge å spille han i inn. Roald holdt Kx i ruter, men da fikk han komme inn i spar og måtte gi bordet de to siste på ED i ruter.

På det andre bordet var Kristiansand mer artistiske og spilte på hjerterkongen dobbel i øst etter omtrent samme meldingsforløp. I stedet for hjerter til tieren, slapp spillefører en liten hjerter rundt og fikk dermed to hjertertapere og ikke tempo til innspillet.

Her var det Calle og Karl Olav  som brillierte


Calle godspilte den femte sparen for et kløveravkast. 13 stikk og +1510.

Kristiansand's syd hoppa til 6hj etter akkurat den samme innledningen. Jeg satt i øst og angrer veldig for at jeg sa bare 4ru. 5ru hadde gjort det verre, men jeg hadde så mye kort at jeg så ikke for meg lilleslem en gang. 

Søk om midler til utviklingsarbeid!

 Kjære klubbledere og kasserere,

 
Ønsker klubben å satse på ungdommen? NBF har nesten 40 000 kr tilgjengelig til fordeling på klubber som ønsker å drive aktivt ungdomsarbeid (under 26 år).
Eksempler på tidligere prosjekt som har fått støtte:
  
·         Helgesamling med grunnopplæring i bridge m/servering av pizza&brus
·         Bridgeklubben deltar i ”Åpen hall” (åpent og variert aktivitetstilbud for ungdom i idrettshall)
·         Gratis bridgeopplæring for elever på lokal folkehøgskole + oppfølging

Dette er et lavterskeltilbud som alle klubber kan søke på. Ingen prosjekt er for små eller for store.
Send en kortfattet søknad med et enkelt budsjett til bridge@bridge.no innen 18. november.

Rapporteringskrav: Etter at prosjektet er fullført trenger vi en kortfattet rapport (gjerne med et bilde) og et enkelt regnskap som bekrefter at tildelte midler er brukt opp.
Vi håper på mange søknader!

DETALJER
 
Med vennlig hilsen
Marianne Harding

Kanskje litt i det andre beinet også?

 En aldri så liten prat med Knut Brinchmann

 


Generalsekretæren begynner å få jetleg'et ut av kroppen etter å ha brukt dager i Sanya i Kina til å promotere det kommende EM i bridge i Tromsø. Jeg forstyrrer han ivrig opptatt med å rydde i hagen for å gjøre den vinterklar, men Knut vil gjerne dele siste nytt med oss.
 

"Før jeg begynner har jeg et hjertesukk, Snurr", sier han. "Jeg følger godt med hva norske bridgespillere sier og mener, og jeg blir rett og slett litt lei meg av å lese alt som står om oss i sosiale media. Er virkeligheten virkelig så ille og er bildet så ensidig negativ? Her kommer en oppfordring til den enkelte. Dytt litt positivitet, gjerne med store fonter, over i det andre beinet. Jeg mener helt ærlig at det legges ned et godt stykke arbeid på mange felter i norsk bridge. Selvsagt både tåler og ønsker vi kritikk, men det hadde vært godt med en oppmuntring og et klapp på skuldra en gang i blant."

 
Denne oppfordringen sender jeg videre og kjenner litt rødmende på at jeg selv nok går i denne fella både titt og ofte. Det er dessverre kjappere å klage over noe som ikke er bra enn å skryte av gode prestasjoner.
 
Så til EM - Tromsø, Knut. Jeg regner med at hovedgrunnen til at du reiste til Kina var å fortelle verden om det kommende EM i 2015?
 
"Ja, jeg har akkurat kommet hjem fra Kina og der synes jeg vi fikk gjort et godt stykke arbeid med å fortelle verden om hvor bra det skal bli i Tromsø. Når jeg sier "verden" og ikke "Europa", er det viktig å understreke at vi skal arrangere et åpent EM og der er spillere fra hele verden velkommen. Sånn sett er det derfor ikke noen vesentlig forskjell på EM og VM i bridge.
   
   
 
Fortell litt om hva du gjorde rent konkret i Sanya?
 
"Det viktigste var å få snakket med mange folk fra mange forskjellige nasjoner. Det er helt vesentlig å få fram fakta om Tromsø og Norge, fordi mange tror det er så sinnsykt dyrt her oppe. Faktisk kommer det til å bli billigere på mange områder i Norge enn det var her i Kina. Vi har forhandlet fram gode avtaler med våre samarbeidspartnere og vi planlegger å ha skalerte priser på de fleste områder. De som ønsker å bo fint og luksuriøst, kan gjøre det. De som ønsker billigere fellesløsninger med camping, vandrehjem og hospitser, kan velge den løsningen. Vi jobber også med privat innkvartering.

På samme måte skal vi differensiere mattilbudet. Frokost er inkludert på norske hoteller og under spillingen planlegger vi enkle lunchretter til en overkommelig pris, omtrent som under festivalen i Fredrikstad der en kunne kjøpe en gryterett inkluder drikke for en hundrelapp. Jeg snakket med spillere fra både India og Indonesia som allrede hadde bestemt seg for å reise til Nord-Norge. Husk også at sommeren er ikke høysesong i nord og det skal gjenspeiles i prisene. At den nordnorske naturen burde være en enda større turistmagnet, vet vi som bor her. Utfordringen ligger å å meddele resten av verden det samme. "
 
Mange sier det er så dyrt å reise til og fra Norge?
 
"Dette stemmer heller ikke, i alle fall ikke når det gjelder fly fra Europa. En billett t/r Paris - Tromsø kan kjøpes for 250 EURO (ca NOK 2000)  hvis en er ute i god tid og leiter litt. Dette kommer etter hvert tydelig fram på hjemmesidene til Tromsø 2015, der vi også kommer til å legge ut "faktaark" som beskriver de ulike tilbudene våre. Her håper jeg på drahjelp fra detn enkelte norske bridgespiller til å framsnakke mesterskapet. Det siste vi trenger er å bli motarbeidet med rykter og usannheter. 
Noe som er dyrt i Norge, er alkohol. Det kan vi ikke gjøre så mye med, men på den annen side er jo ikke bridge og alkohol nødvendigvis de beste kombinasjonene.
 
Jeg ser Tromsøbanneret både i bulletiner og på BBO. 
 
"Ja, vi prøver å være offensive i vår markedsføring og det er viktig at vi viser oss fram der bridgespillere er. Reklamen i bulletinene betaler vi faktisk ikke for, mens det koster noen tusenlapper å ligge på bridgebase.com. De pengene tror vi er en god invistering. VI planlegger å vise oss fram på alle store internasjonale turneringer i tiden framover. Igjen minner jeg om det ansvaret det enkelte medlem av NBF har for å snakke positivt om EM i Tromsø."


 
Er det andre framtøt dere har gjort som du ønsker å fortelle om?
 
"Vi har gjort noe vi synes er et spennende tiltak rettet mot syv europesiske land. Sverige og Danmark i Skandinavia, pluss Tyskland, Italia, Polen, Frankrike og Nederland. Disse syv forbundene har fått fire flybilletter hver gratis av prosjekt Tromsø 2015. De enkelte forbundene skal dele ut / lodde ut reisene til sine medlemmer etter noen kriterier vi har satt. Blant annet kan ikke et lag vinne mer enn en billett. Allrede har vi fått svært positive signaler fra mottakerlandene og de har lovet å skape redaksjonell omtale og stor blest rundt dette. Gaven koster oss et sted mellom kr. 50.000,- og kr. 100.000,- men vi er sikre på at markedsverdien i kroner og øre kommer til å bli langt større for oss.
 
Jeg vet at NBF har søkt Kulturdepartementet om noen millioner i statsstøtte til EM. Har dere hørt noe fra dem?
 
"Det foregår i disse dager forhandlinger om Statsbudsjettet og vi har ikke fått konkrete tilbakemeldinger ennå. Vi jobber målrettet mot de enkelte medlemmene i Kulturkomiteen og de følges opp individuelt. Som du sikkert vet er ikke EM Tromsø fullfinansiert enda, så vi er svært spente på om søknaden vår går i boks. Da vil vi senke de økonomiske skuldrene betraktelig. 
Det er viktig å understreke at prosjektet med EM er skilt fra det ordinære budsjettet og regnskapet i NBF. Økonomisk står EM Tromsø på egne bein og skal leve et eget liv. Ja, et underskudd vil måtte dekkes inn av forbundet, men jeg har stor tro på at det hele ender med plusser i bånnlinja. "
 Jeg er sikker på at mye av tiden og tankene dine handler om EM, Knut. Det er likevel sikkert andre viktige ting som skjer i forbundet?
 
"Ja, jeg vet at du har skrevet en god del om landslaget og satsingen (manglende sådan?) der. Vi ønsker å ha et slagkraftig norsk landslag og i den forbindelse er det endringer på gang. Ikke noe er bestemt, men jeg kan si så mye som at vi planlegger å opprette en stilling som sportssjef etter modell fra andre idretter. Vi er ikke helt fornøyd med måten utvalgene våre er sammensatt og fungere, så her vil vi gjøre endringer. Detaljer må jeg komme tilbake til når eventuelle vedtak er gjort i styret. 
 
Mer penger til satsing også?
 

"NBF er ingen Sareptas krukke og vi må drive nøkternt. Underskudd er det siste vi ønsker og tæring må settes etter næring. Derfor åpnes ikke kranene før vi er sikker på at vi har kontroll over økonomien. Hvis vi velger å gå til ansettelse av en leder med et spesielt ansvar for det sportslige, sier det seg selv at det også innebærer at vi må bruke penger. Jeg vil ikke si noe mer om hva og hvordan i denne omgang.

 


Jeg takker for praten i denne omgang. Vi har en engasjert generalsekretær som har store ambisjoner for oss medlemmer. Mye av jobben hans handler om å bygge relasjoner, ikke minst med tanke på det store arrangementet vi skal ha til sommere. Som du leser over, tar han den jobben på det største alvor. Helt til slutt ønsker jeg å gjenta den Knut innledet dette intervjuet med. La oss være rausere med hverandre og prøve å vinkle utsagn mer positivt. Dette betyr ikke at vi skal slutte å tenke kritisk, men det er lov å skryte av hverandre.

Oppsummering av VM (2)

Er vi på ville veier?

Lasse Aaseng viser på Facebook til et intervju med italias storspiller Afredo Versace. Versace er kritisk til retningen de internasjonale mesterskapene tar og mellom linjene skimter jeg noe av den samme kritikken som IOC har fått.

Versace sier (oppsummert)

 • VM i Kina var for dyrt å spille
 • Det var for langt å reise
 • Det var for dyrt å bo og spise
 • Dette stimulerer ikke bredden og rekrutteringa. Snart er det bare sponsorlagene som har råd.
 • Turneringsopplegget er for tilfeldig. Det er for få spill i kampene og for få spill som teller.

Han mener at framtidens mesterskap ikke bør legges til utkanter, men heller til mer sentrale byer der det er letterer og billigere å komme seg til. Han nevner neste års Tromsø i samme ordvendinger som kritikken mot Kina peker. Det er for dyrt for vanlige folk. 

Jeg venter på å få snakket med vår generalsekretær, Knut Brinchmann. Han har sikkert noen tanker til dette. 

Oppsummering av Åpent VM (1)

Jeg leser på andre nettsider at noen journalister for tiden gir i overkant  lite applaus og skryt til norske internasjonale resultater. Det står ikke spesifikt nevnt denne sida, men jeg antar at jeg er en av dem som ikke er overvettes begeistret for tiden.

Norge er et lite land på alle måter, sånn at det er i utgangspunktet ingenting som tilsier at vi år etter år skal dominerere bridge i verden. Vi har overprestert i en årrekke, men det skyldes at vi hadde flere gode spillere samtidig enn vi statistisk "burde" hatt. Nå er disse spredt på mange lag, Monaco - Schwartz - Hauge - Gillis, og det bærer resultatene preg av. Egentlig opplagt. 

Som en parallell. Vet dere at Norge er best i verden når det gjelder idrett generellt? Målt i forhold til antall innbyggere er vi det landet i verden som tar flest medaljer i internasjonale mesterskap. Vi mangler i en del store idretter som f.eks volleyball og basket, mens i f.eks sykling og alpint er vi "alt for gode". Kanskje noe å tenke på når vi klager over Høgmo sine resultater med fotball-landslaget? Christian Vennerød: Vi burde hatt enda dårligere resultater i bridge!

Åpent VM var for meg resultatmessig en skuffelse, men det handler mer om høye forventninger. De beste norske spillerne i Kina var som sagt spredt på forskjellige lag og flere av dem hadde med sponsor som nok ikke holder nivået som skal til for å komme helt til topps. I sum tror jeg resultatene gjenspeiler det nivået norsk bridge er på pr. 2014. Tallene snakker for seg selv etter min mening. Det kanskje aller mest gledelige er at den beste prestasjonen stod "Norge junior" for. De kom som eneste norske lag (jeg ser i denne sammenhengen bort fra Monaco) til sluttspillet i lag. Det er sterkt!!(0,17 gull betyr at Tyrkia har hatt en spiller, 1/6, på et vinnende lag. De andre desimalene er beregnet på samme måte)


Gledelig innledning i mixpar. Kristian Ellilngsen og Louise Nilsen var hele tiden med i toppen og 28.plass til slutt er mer enn godkjent. I denne turneringa hadde vi mange andre presumtivt sterkere par, men ingen av dem lyktes. I mixlag kom Hauge seg gjennom kvalifieringen, men tapte første kamp i KnockOut'en. Her hadde jeg også forhåpninger for flere av de norske lagene.
Lag Salvo, med blant annet Zia, Sabine Auken og Roy Welland vant mixlag


Hovedturneringa i mesterskap er lagturneringa. Denne gang ble det polsk seier mens Monaco (Zimmermann) tok nok en andreplass. Vi stilte med mange lag og som tidligere nevnt, svært gledelig av juniorene våre. De var gode i innledningen og tok seg greit til sluttspillet. Der ble det riktignok bare en kamp og lag Ventin var for sterke. Likevel lovende av Eide-Eide-Eide- Grude-Hegge-Ellingsen.Lag Mazurkiewicz vant Rosenblum Cup.


I par dundret Norge av gårde i den innledende kvalifiseringa. Resultalista så mer ut som et norsk mesterskap, men fem blant de ti. Vi hadde derfor store forhåpninger til fortsettelsen, men for mange av dem ble det bråstopp i den 50 spills lange Semifinalen. To norske par var klar for den avsluttende finalen, pluss Thor Erik Hoftaniska i par med danske Dennis Bilde.

I finalen kom Grøtheim - Tundal og Sælendsminde - Hauge dårlig ut, men de spilte seg godt opp etter hvert. Til slutt endte Glenn og Ulf på en godkjent 16.plass og Rune Hauge - Silla på 25.plass. Hoffa presterer fra det glimrende til det begredelilge resultatmessig. Denne gangen ble det helt i bånn når premiene skulle deles ut. Israel dominerer i 2014. Liran - Freidlander gikk til topps

Nedtur i VM par

Det så lovende  ut i kvalifiseringen, men i Semifinalen gikk det ikke så bra. 2,5 av de norske parene kom seg gjennom nåløyet. I finalen går det heller ikke særlig bra. Alle er godt under middels, men Glenn og Ulf best på 33.plass av de 54 parene. Det er enda 50 spill igjen, så vi håper på mer glid i morgen:

I B-finalen ligger Simon Gillis og Boye Brogleland på 2.plass halvveis. 42. og 46.plass på Aarmot - Fjellstad og Ellingsen - Eide. De andre norske spiller ikke B-finalen.

I VM damer lå Marian Grude og Louise Nilsen bra an i innledningen, men også de har falt av. De ligger nå på 19.plass av de 22.parene i finalen.

Resultater i link oppe til høyre.

Veldig strenge regler i SM.

 

  I Champions League i fotball kan lagene stille med ulik tropp fra uke til uke. Det ville blitt store protester hvis Steven Gerrard var skadet den ene tirsdagen og med det ble uteslukket resten av serien.

Sånn er det faktisk i vårt Seriemsterskap i 1.divisjon. Jeg skal i barnedåp den første helga og da må min makker gjøre et valg. Han kan stille med reserve for meg i november, men da er jeg ute av laget for godt.

Hvert lag kan kun bruke seks spillere. Thats it. 

Å sette inn en reserve vil normalt svekke et lag, selv om onde tunger vil påstå at å erstatte undertegnede vil være en styrking av et hvert lag han er med på, men det er no så.

Harald Skjæran sier at han ønsker å endre regelen til at lag kan bruke seks spillere hver helg, men står fritt til å bytte en eller flere spillere fra høsten til våren.Jeg går ut fra at en spiller ikke kan spille i en lavere divisjon enn han/huin gjorde i november.

Nok en gang, Harald, fornuftige ord!
     
     

Noen spill fra finalen i VM

 Sponsor Zimmermann startet finalen og i spill 9 laget han en 14 IMP'er ut. 4-3-3-3 og ingen stikk var nok ikke hånda å sperre med og moroa kosta 1100. På det andre bordet kom ikke Tor og Geir lenger enn til 2sp. 

__________________________________________________________________________________

Her spilte polakken glimrende i 3NT

Geir valgte å starte med spar og femmeren gitt til dame og ess. Spar ti stakk spillefører og gikk på kløveren. Tor lansjerte to ganger, men vant den tredje med åtteren. Så hjerter til bordets konge og spillefører godspilte kløveren. Mer hjerter til esset og posisjonen er som under.Under ruter ess måtte Tor avblokkere med konge og håpe at makker hadde damen. Du ser sikkert hva som skjer hvis han kommer inn på ruter konge. Spillefører tok de fire nødvendige med kløver knekt, ruter ess, ruter dame og spar knekt. Ei beit på det andre bordet.

______________________________________________________________________________

 Godt utspill

når Zimmermann startet med singel spar tre mot stampen. Av en eller annen grunn valgte å Multon å ikke stikke den og da fikk spillefører fire sparstikk hjemme, to hjerterstjelinger og to ess for åtte stikk. Det ble -300 mot 620 på det andre bordet der polakkene vant 4hj. 
Spar ess og mer spar holder spillefører nede på syv stikk.

_________________________________________________________________________________

3NT vs 4sp

Det er som regel bedre å spille 4 major enn 3NT på 5-3, men selvsagt ikke alltid. Denne gangen var det i alle fall ti stikk i spar og beit i 3NT.med hjerter ut til esset og ruter knekt i vri var det ikke mulig å vinne 3NT. 4sp spilte seg ikke selv, men polakken fant vinnervarianten. Hjerter ut til esset og ruter knekt til esset. EK i kløver og bort med to ruter. Ruter til stjeling, hjerter til stjeling, ruter til stjelilng og hjerter til stjeling. Nå  var det "bare" å stjele en kløver med spar seks og claime ti stikk.

_________________________________________________________________________________

Sølv til Monaco i Åpent VM lag

 


Denne gangen ble det polske laget litt for sterkt for Monaco - Zimmermann. Jeg finner ikke detaljer fra kampen og det tror jeg delvis skyldes Internetproblemer i Kina og at finalen ikke vises på BBO, men på Kina sitt eget "OurBridge". Jeg vet at sponsoren ofte spiller de første to sesjonene, og ser du på resultatene kan nok det stemme denne gangen også.
Trykk på bildet over, så kommer du til resultatsiden og der kan du se scorearket for hver av de fire sesjonene ved å trykke på runderesultatet. Så vidt jeg ser, er det ingen kort å se.

Det er arkiv på Ourbridge sine sider og der kan du se alle spillene. Du må først lage deg en konto, men det er lett.
Her er vinnerlagene fra hhv. Åpent, Damer og Senior.

Tungt for de norske i Semifinalen par

Jeg synes alltid det er underlig å spille mange spill som egentlig ikke betyr noen ting. Kvalifiseringen gikk over to dager med 100 spill tilsammen, men når Semfinalen startet spilte det ingen rolle om du hadde 60% eller 51% de de første sesjonene. Alt ble avgjort over femti spill i Semifinalen og der måtte de norske bli omtrent nr. 40 eller bedre. Litt surt kanskje for de som i sum på 150 spill har mer enn nok pluss, men hadde ikke den nødvendige glien på den siste tredjedelen. Dette er jo likt for alle, så kanskje er det greit?

Hvis det går som jeg tror, er det fem norske i finalen. Thor Erik Hoftaniska - Dennis Bilde (Dan), Glenn Grøtheim - Ulf Tundal og Rune Hauge - Erik Sælendsminde. Finalen starter i natt kl 04.00 og spilles over to dager, alle mot alle. Det går B-finale parallellt, men erfaringsmessig er det mange som ikke stiller opp der. 

RESULTATERDanske Dennis Bilde spiller med Hoffa i Kina

Litt morsomt..

at NewsInBridge skriver om de samme spillene som kommer her. Denne ganger Sjoert Brink under overskriften "Endplay of the day". I tillegg nevnes begge ruterslemmene som Helgemo-Helness meldte. De finner du to artikler nede. :-)