Nå må det være siste året!!

og det jeg tenker på er måten vi kvalifiserer par til NM par. Her ser du antall deltakere i kretsenes KM par i helga.

Det er altså ingen KM-par som har flere deltakere enn Odalsmesterskapet! Ikke et vondt ord om Odalsmesterskapet, men når det stiller mindre enn fem  bord for å komme til NM par i Sandefjord fra enkelte kretser, forteller det at dette er meningsløst.

Jeg er superfornøyd med at NM par er flyttet ut av Festivalen, men kan ikke lenger se en eneste grunn til at turneringa ikke kan være åpen. Det må gjerne være kvalifisering gjennom kretsene, men "premien" må være av økonomisk karakter. For eksempel at hver krets får dekket reise, opphold og startkontingent for et par, pluss at nummer 2-11 foregående år gir ekstraplass til kretsen sin med de samme fordelene. Vinnere av andre store turneringer i løpet av året, må også gjerne kunne få betalt noe. Hvis noen mener at et åpent NM par må arrangeres som innledende kvallik, semifinale og sluttspill, kan hver krets være sikret en plass i f.eks semifinalen. Dette finner vi ut av.

Så må det åpnes opp for alle som ønsker å være med, men de må dekke sine utgifter selv. Akkurat som i andre turneringer, også Bridgefestivalen.

Som som opplegget praktiseres nå, er det altså ikke samsvar mellom oppslutningen i kretsenes KM og deltakelsen i NM par. Jeg kunne nevnt mange forhold, men disse tingene har jeg sagt mange ganger før. I morgen stiller for eksempel Norges tredje beste bridgespiller, Terje Lie, i vårt KM og tar med all sannsynlighet en av plassene til Vest-Agder. Selvsagt må den fjerde beste, Nils Kvangraven, få kvalle med makkeren sin, men det er ingen mening i at de skal ta en av "våre" plasser. Terje Lie vet knapt hvor Markensgate ender,. enda mindre hvem som grunnla byen i 1641. Dette er overthode ikke noen kritiikk til Kvangraven - Lie, de følger bare de pålagt reglene. Det er selvsagt galt at det da er plass til bare et par til av de seks-syv i kretsen vår som på en god dag tar medalje i NM.

Om ikke andre tar ansvar, er dette et forslag om endring for 2016. Om det skal rettes til styre, ting eller administrasjon vet ikke jeg.


Andre som har meninger? Logg dere på og svar. Jeg lover å ikke henge ut de som svarer feil.

________________________________________________________________________

Hva må legges til rette? (Oppdatert)

I intervjuet med sportsjef Terjei Eck Hansen stiller jeg flere spørsmål om hvilke forhold som er viktig(st) for at vi skal løfte oss enda et hakk som landslag. Jeg er sikkert ledende i måten jeg formulerer meg på, men jeg er ikke i tvil om at de fleste er enig i at den eneste måte å ta det siste skrittet på, er å spille mot de beste i tøffe turneringer. At Espen og Boye har gått fra hederlige plasseringer til å vinne, er jeg helt sikker henger sammen med erfaring og at de har vært der før. Det er mange ting som spiller inn. Lange turneringer, mange spill, uvanlige spilletider, uvanlige turneringformer, ny døgnrytme, annerledes mat. Sikkert enda flere ting, men dess flere ganger en har prøvd seg, dess mindre lar en ytre faktorer påvirke.

Jeg har stilt tre personer i landslagstroppen følgende spørsmål. "Hva må vil for at du og din makker skal kunne være med i de største utenlandske turneringene?".
Thomas Charlsen, Nils Kvangraven og Jan Tore Berg har har sendt inn sine tanker. Er det noen av dere andre i troppen eller i nærheten av den, som ahr tanker, er innspill hjertelig velkommen. Andre kommentarer er også ønskelig. Logg deg på og svar!

____________________________________________________________________________________________

Thomas Charlsen

Hei Snorre,

Jeg har fått reflektert litt over dine spørsmål og her er mine tanker rundt dette. Å kommentere kun rundt Nationals  blir snevert, så jeg håper du tillater at jeg kommer med litt «videre» tanker.

Økonomi er viktig for all satsing, uansett idrett eller hobby. Se f.eks. hvordan de andre nasjonene misunner oss de ressursene som skilandslagene og håndballjentene har. Å begrense et landslag (eller talentsatsing) grunnet privatøkonomi må være riv ruskende galt om man ønsker å være en toppnasjon. Norge er definitivt et av de landene i bridge Europa som bruker minst pr representasjonsspiller. Når det er sagt er det politisk om man ønsker å satse mot landslagene, den diskusjonen skal ikke jeg legge meg opp i.

Forutsigbarhet. Landslagene i Norge tas, etter min mening, ut alt for sent i forhold til mesterskap. Slik jeg har opplevd det jobbes det knallhardt først når man har blitt tatt ut til et lag. Først når du blir tatt ut rydder du i kalenderen. Du ber ikke om fri fra jobb før du må, ei heller er det gunstig å skulle be familien om redusert ferie ( Du kan sikkert gjøre det, men om du ikke blir tatt ut kan du glemme å spørre igjen siden)

Personlig har jeg en tidskrevende jobb og er familiefar til tre jenter. Når jeg har spilt for De Botton laget har jeg visst om det i god tid og har kunnet planlegge uten de store problemene. Det samme kan ikke sies om landslaget hvor man venter til siste liten (og noen ganger over dette) Jeg tror også at med pkt 1 i mente at det er mange som vegrer seg for å gå «all-inn» for bridgelandslaget uten at de vet at gulroten ligger på andre siden. En avgjørelse på høsten fremfor våren hadde gitt landslaget et løft- garantert.

Internasjonal deltakelse er en nødvendighet. Hvis vi ikke kan sende lag til åpent VM og åpent EM som et minimum trenger vi ikke engang å prate om Nationals.


Personlig har jeg hatt et ønske om å spille flere Nationals i løpet av året (hvor mange avhengig av landslagsdeltakelse) Dette har stort sett ikke latt seg gjøre pga. at det har vært vanskelig å finne lagkamerater og/eller at planleggingsperioden har vært for kort. Jeg ønsker definitivt å spille Nationals i 2015. For meg vil det viktigste være å planlegge dette tidlig, samt få ordnet gode lagkamerater. Økonomi vil også ha noe å si for antallet, det samme vil satsingsnivået til landslaget og oss selv som par være.

Avslutningsvis vil jeg si at det gleder meg at Norge nå har så mange talentfulle spillere på vei opp. Håper NBF legger godt til rette for disse slik at de er å se på åpne laget innen kort tid.

Med beste juleønsker til deg og din familie,


ThomasNils Kvangraven:

He Snorre
 
Jeg ønsker ikke å være i sentrum for noe debatt om hvem som skal spille på landslaget, men kan gi noen generelle betrakninger.
 
Det er belyste problemstillinger og jeg er nok litt uenig i dagens løsning hvor man går ut og sier det kreves solid økonomi for å representere Norge på landslaget. Om det er et kriterie for å spille på landslaget at man ikke har jobb eller familie å ta hensyn til, evt er rik så er vel NBF på feil vei?
 
Jeg tror vi skal tenke at de beste spillerne skal være kandiater, at svakere spillere blir foretrukket fordi de kan spille flere "store" turneringer er for meg helt rart. Jeg hadde i 2014 10 dager permisjon uten lønn for å delta i EM, det kan vi ikke forvente at alle har mulighet til å gjøre. Når vi plusser på egenandelen fra NBF så ble det ikke den billigste "ferien" jeg har hatt.
 
Jeg ser det fremsnakkes om Nationals, det er helt sikkert en fin arena om man overlever nok runder i cupspillet. Men det hadde kanskje vært mulig å tatt noen langhelger rundtomkring i Europa ? Evt satt opp landskamper og kjørt treningsamlinger på den måten?
 
Videre så er det, for mange, viktig å avklare og planlegge tidlig. På de fleste arbeidsplasser skal sommerferien være booket før mai, og det er ofte familie å ta hensyn til. For min del er det sportslig viktig å se frem mot et mål, hvis det er usikkerhet blir ikke forbredelsene like gode, men om man vet om spilling i god tid setter man av mer tid og er mer målrettet i forbredelsene. for andre kan det være motsatt, men dette har iallefall vært viktig for meg frem til nå å oppleve tillitt og jobbe sammen mot mål
 
Til slutt vil jeg si det er viktig at NBF får gode sportslige resultater, og det er viktig at landslaget er noe man kan strekke seg mot. Jeg opplevde et stort engasjement og fikk mange henvendelser før, under og etter EM. Landslaget engasjerer og gjør NBFs medlemmer stolte. Jeg tror det er riktig å ta tak i rammene rundt og sikre riktige og kvalitativt best mulige prosesser rundt landslaget. Her får den nye sportssjefen en sentral rolle, og det er fint å se NBF har funnet en person som har et høyt bridgefaglig nivå og bred erfaring.
 

Med ønske om en god dag

hilsen Nils


Jan Tore Berg:

Det er fullt mulig for meg og PIL  å spille minst 2 Nationals årlig. Det er også helt nødvendig å spille flere internationale turneringer om man skal utvikle seg videre som bridgespiller. ( finnes andre alt. enn USA også). Kontinuitet og tøff matching er nøkkelordene!


Både pil og jeg har god fleksibilitet i forhold til arbeid og familie slik at det lett kan planlegges aktive bridgeår. 

Jeg mener NBF bør involvere seg i "årshjulet" til de enkelte parene i troppen  og stille krav til et minimum aktiviteter på egen hånd. Samtidig bør de kanskje kunne stille opp med symbolsk støtte og bidra( kreve?) til at parene i troppen spiller flere turneringer sammen.


Jeg tror også at deltagerne må innse at man må investere egne midler for å dyrke sin "hobby" til det maksimale.

Med vennlig hilsen

Jan Tore S. Berg

 

 

Tarjei Eck Hansen - nytilsatt sportsjef

Hei Tarjei

 
Først av alt , gratulerer med stillingen som nytilsatt sportsjef i NBF.  Takk for at du på så kort varsel setter av tid til meg. Vi er mange som er spente på å høre både om rammene rundt denne stillingen og hvordan du ser for deg at du på sikt skal jobbe for å løfte nivået. Vi skjønner at kabalen langt fra er lagt, men du har forhåpentligvis noen tanker å dele med oss.

Det er første gangen forbundet har hatt en person med tittelen "sportssjef". Andre idrettsgrener har hatt en slik stilling i mange år, uten at jeg vet med sikkerhet hvordan arbeidsfordelingen mellom ulike aktører på ledersiden er organisert. Siden du allerede er ansatt går jeg ut fra at du har fått noen signaler fra NBF hvor dine viktigste arbeidsområder og/eller ansvarsfelt vil være. I tillegg regner jeg med at du har kommet med egne innspill. Klarer du å si noe allerede nå om hva en "sportsjef i NBF" skal jobbe med?

 

 
Jeg skal holde trådene i arbeidet med landslagene sammen med det som etterhvert blir et sportslig utvalg, Jeg håper å få med meg noen andre erfarne fra miljøet. Sammen med landslagslederne og spillerne må vi se på hvordan vi får til løpende forbedring av prestasjonene innenfor de økonomiske rammene som vi får. Dermed blir det viktig for meg også å arbeide for økonomisk handlingsrom for landslagene.  
 
Jeg har lest programerklæringen din flere ganger. Om du skjønner hva jeg mener, så har  du har vært flink til både å si noe og ikke si noe. Nesten som en politiker. Klarer du å utdype noe mer? 
 
Jeg siterte Finn Aamodt som uttalte at toppidrett var rettferdig, de som trente mest og best, de ble best. Vi må forsøke å legge til rette for og motivere spillerne til systematisk forbedring, og jeg ser at mange gjør mye av dette allerede. Hva kan vi bli enda bedre på, kanskje detaljer, før og under mesterskap? NBF må bidra til at dette kan og skal skje.  Hva det betyr for den enkelte, og hva den enkelte spiller ønsker å gjøre, får vi se på etterhvert. Vi kan bare motivere, ikke bestemme over den enkelte. På kort sikt må jeg i samtale med ledere og spillere som må evaluere det som har vært og det som de ønsker at NBF skal gjøre, og det de har tenkt å gjøre for sin egen del. Så får vi programmere aktivitetene i løpet av vinteren.  

 
I hvor stor grad kommer du til å legge deg bort i jobben som landslagssjefene har? Ser du for deg at det kan bli utfordringer (konflikter?) her? 


 

Det er oppgaven min å legge meg borti det landslagslederne gjør. Vi skal alle bli vurdert. Landslagslederne blir også mine viktigste medspillere. Jeg kan bidra til at vi systematiserer både tanker og aktiviteter i og rundt landslagene. Uenigheter som kommer, det løser vi, også om det blir konflikter. Ellers er jeg kjent for å være rimelig tydelig.
 
Vi har mistet plassen som en av verdens beste bridgenasjoner. Dette henger selvsagt med at Tor og Geir emigrerte til Monaco, men alle idretter mister profiler. Har du noen tanker om hvor hunden er begravet eller er det kanskje rett av vi hører hjemme omtrent som Europas tiende beste nasjon? 

 Espen og Boye spiller som i "the fifth dimension" så jeg lagkameratene i Reisinger uttalte. Vi har iallefall spillere som kan. NBF må sammen med spillerne finne fram til det som gjør oss stadig bedre. Spillerne konkurrerer på toppnivå for å vinne. 
 
Det er enkeltspillere som av grunner som ikke er kjent for meg har valgt å takke nei til landslaget de siste årene. Har du noen konkrete planer å få dem på banen igjen?
 
Vi får håpe at alle de beste spillerne vil ønske å delta på landslagene, og det må vi selvsagt jobbe med og for, uten at jeg har noen spesiell ønskeliste for det. Landslagslederne er i disse dager i gang med å kartlegge hvilke spillere som ønsker å være med i landslagsdiskusjonen for 2015. 
 
Det er ikke mulig å komme unna økonomi. Du skal slippe å si hva slags honorar du selv får, men omtrent hvor mye tid ser forbundet for seg at du skal bruke på denne jobben?
 
Vervet som sportssjef er ingen stor utgiftspost på NBFs budsjett. Det er fritidsaktivitet, men jeg blir ikke fornøyd med meg selv uten at jeg kan se løpende forbedringer i arbeidet som blir gjort.
 
 Jeg har selv sagt at "den eneste måten å hevde oss internasjonalt, er å sende de beste spillerne ut i verden for å matches". Er du enig i det? I tilfelle ja, vil du kunne være med å få de beste norske ut? 
 

Spillerne må ut. Vi blir ikke god nok uten å spille mot de beste. Hvilke penger som blir mulig å bruke, det må vi ta etterhvert. Dersom NBF og spillerne har ambisjoner, da må vi ha økonomiske ressurser som gjør det mulig.  
Juniorene våre er i ferd med å ta skrittet opp i eliten. Har du resultatmessig tålmodighet til å satse på dem, med den konsekvensen at det nok tar noen år før vi ser resultater?
 
Det var veldig hyggelig å se Grude og Ellingsen i USA nylig. Det vil åpenbart være ønskelig å integrere slike spillere opp mot landslagene i åpen klasse. På hvilken måte, det får vi også ta etterhvert. 

Vil du tørre å sette deg mer konkrete målbare ambisjoner enn f.eks Christian har valgt å gjøre eller er slike ting landslagssjefens oppgave å gjøre?

Vi må ha realistiske ambisjoner for landslagene, men dersom vi har spillere som er gode nok, eller kan bli gode nok til å vinne, da må vi ønske å vinne noe. 
 
Til slutt hadde det vært hyggelig å høre litt om privatpersonen Tarjei Eck Hansen.
  
Jeg har to voksne døtre, og gift. Jeg arbeider som lektor ved Knut Hamsun vg skole i Hamarøy hvor jeg underviser i media, historie og sosiologi. Etter 25 år i næringslivet valgte jeg å gå tilbake til mitt opprinnelige yrke som lærer i 2008, og også ta mer utdanning. Jeg har også gjort litt forskning ved journalistutdanningen ved Universitetet i Nordland. 
Mange vil nok kjenne meg igjen fra mine 10 år i Bodø/Glimt, i stadig kamp om spillere med RBK og Nils Arne Eggen. Jeg var en av de som var "asfaltert fra skuldrene og opp". I perioder har jeg også brukt mye tid på bridgen, og noen ganger har jeg vel også vært rimelig god. Da har det også blitt turneringsseire, noen år med mange topplasseringer, og ellers fornuftige resultater i NM og i divisjonen. Bridgebøkene ble ellers en mulighet til å fordype meg i bridgen når jeg ikke hadde tid og penger til å reise fra Bodø og "ut i verden". 

Helt til slutt: Er det noe jeg burde spurt deg om?
  
Vi er nært med det åpne landslaget, vi har verdens beste juniorer og vi har alle veldig lyst til å få et kvinnelandslag som også lykkes. Vi må vel snart finne ut hvordan. Jeg ønsker også at vi kan stille med mer enn ett landslag i hver klasse i Tromsø.


Jeg sier takk for praten til Tarjei og kan love at han ikke skal få være i fred for meg. Det er et spennende tiltak fra forbundet og vi venter i spenning på å se hvordan arbeidet former seg. Når det skjer ting som Tarjei tror kan være av interesse for oss bridgeinteressert, håper jeg han sender en mail eller tar en telefon.

Lykke til!!
 
 

Tar vi vare på historien vår?

I gamle dager ble det laget bulletiner som tok vare på resultater, bilder, historier og spill fra arrangmenter i NBF sin regi. Jeg vet ikke i hvor stor grad disse er passet på, men jeg håper det finnes lager med papirutskrifter som kan dokumentere vår historie. Er de scannet, er ingenting bedre.

Den digitale verden gir oss i prinsippet alle muligheter til å sikre at det som skjer under mesterskap blir lagret for evigheten, men jeg har en mistanke om at bevisstheten rundt dette ikke er så bra som den skulle vært. Alle domener har en begrenset levetid, i alle fall hvis de som administrerer ikke har et bevisst forhold til hvor og hvordan  ting lagres. Arkiver må i alle fall ikke være knyttet til enkelpersoners innsats og oppofrelse. Rutiner må innarbeides i organisasjonen.

Mye av det som skrives på web er gjerne mer ment for øyeblikket enn for historien, men det går ikke an å komme noen år etterpå å si at "Det du skreiv fra NM klubber i 2008 må vi ta vare på". Da kan det være for seint.

Det kan godt hende at disse forholdene er ivaretatt og at det finnes et logisk, sikkert og godt oppbygd arkiv. Ingenting vil være bedre. Noen i NBF som ønsker å berolige?

Nå må det satses på landslaget!

I alle forbund som har noe med konkurranse å gjøre, er det diskusjoner om hvordan midlene skal fordeles mellom elite og bredde. Jeg skal ikke late som om jeg har fasiten her, men jeg tror ingen er uenig i at utøvere som presterer i toppen internasjonalt i sin idrett, er med å skape aktivitet også i bånn. Norsk sykkelsport er det beste ekspemplet i så henseende. Når Thor Hushovd og Edvald Boasson Hagen begynte å vinne sykkelritt, eksploderte interessen her hjemme. For meg må gjerne Stortinget vedta følgende: "Hver mann (og kvinne), sin sykkel!". At racersykkel blir en mer og mer populær dåpsgave, skal ikke være meg i mot.

På siste styremøte i NBF ble det vedtatt at Norsk Bridge skal legges ned som papirblad og kun distribueres på nettet. Ikke en dag for tidlig, spør du meg. Det er ikke fordi kvaliteten på bladet står tilbake for noe, men det er rett og slett for dyrt å trykke 10.000 eksemplerer i farger og sende det i posten. Slik jeg ser det, dekker papirutgaven heller ingen store behov. Forbundet har etter hvert fått en oppegående nettside og er i tillegg tilstede i sosiale media. Generalsekretæren har fått fullmakt til å gå i forhandlinger med BIN om et samarbeid, der forbundet kan få et antall sider i hvert nummer til å skrive om saker som medlemmene er opptatt av. Flere av artiklene i Norsk Bridge ser jeg mer enn gjerne i BIN og der er redaktør Boye Brogeland helt sikkert enig med meg. Gode skribenter er det alltid plass til. Hører du, Øystein Eriksen?

Jeg vet ikke nøyktig hvor mye penger NBF ser for seg å spare med å legge ned papirutgaven av Norsk Bridge, men bare i trykking og utsending går det minst en halv million rett tilbake til kassa. 

Så til overskriften.

Det er mange, meg selv inkludert, som ønsker at Norge skal tilbake til verdenseliten i bridge. Pr. i dag er vi et stykke unna, men de tiltakene som er satt i gang av blant annet Tromod og Christian, er skritt i rett retning. Det som i mine øyne er den store mangelen, er at parene i landslagstroppen ikke kommer seg ut i verden og høster erfaring. Når de stiller opp i f.eks Cavendish, viser det seg at mange blir kledd mer eller mindre naken år på rad. Det er noe annet å spille tøffe kamper mot de beste, enn ujevne norske par og lagturneringer. At vanlig norske lønnsmottakere med familie og forpliktelser ikke i stor grad kan bære alle kostnader med å stille i f.eks Nationals i USA, har jeg ingen problemer med å forstå. Det er noen som er så heldige at de har private sponsorer, men det er ikke mange.

Ønsker styret i NBF at vi skal ta et skritt opp, har de nå muligheten til å vise det i praksis. Etabler et to-årig prosjekt fram til EM i 2016, der det stilles med ressurser slik at parene i landslagstroppen får mulighet til å satse litt ekstra. Alle kostnader kan ikke NBF ta, men sett av f.eks to ganger 400.000 fram til EM i 2016. Dette deler de parene i landslagstroppen som virkelig ønsker å satse, mot at det legges noen premisser og forutsettinger. Hva det i detalj skal være må selvsagt diskuteres, men noen sånt:

  • Alle parene må i løpet av to år stille i minst tre Nationals (eller tilsvarende)
  • Alle parene må spille minst tre store norske turneringer i året sammen.
  • Alle parene må stille i Seriemesterskapet og Åpent NM lag under Festivalen.
  • Alle parene må stille på minst halvparten av landslagssamlingene.
  • Alle parene må lage en individuell plan for sin satsing. Dette må inkludere turneringer, men også forplikte til å bruke tid til systemutvikling og trening på f.eks BBO elelr lokalt i klubben. 
  • Alle parene må levere skriftlig dokumentasjon på at de har oppfylt kravene.

 

Så må Norge som landslag slutte med tullet at vi ikke skal ha noe mål i EM. Det må nedfelles tydelig at enten i 2016 eller i 2018 skal vi bli blant de seks beste og dermed komme til VM. Vil ikke kapteinene går for det, bør styret finne noen som tør hoppe i det.

Generalsekretær og styret i NBF: Nå er tiden inne for å vise at vi mener noe med at Norge skal være en toppnasjon i bridge! Lykkes vi ikke i løpet av noen år, er det helt greit. Men det må da ikke være fordi vi ikke turde satse. Er vi ikke gode nok, så er vi ikke gode nok.


HAR DU MENINGER, LOGG DEG PÅ OG SVAR
  

  

 

Jan Aasen takker for seg

Rett etter tinget sendte jeg en mail til Jan Aasen der han fikk muligheten til å komme med de kommentarer han ønsket. Jeg hadde noen konkrete spørsmål til han, men gjorde det klart at han svarte på akkurat det han følte var riktig. I dag fikk jeg mailen som jeg refererer i sin helhet under. Denne gangen lar jeg den stå uten en hale fra meg, men benytter anledningen til å takke Jan for hans lange tjeneste for norsk bridge.

________________________________________________________________________________

Takk for meg


Som jeg meddelte i brev til kretsene etter at valgkomiteens innstilling var offentliggjort, ønsket jeg å fortsette som president i to år til og stilte meg til disposisjon. Jeg hadde lyst og var motivert til å fortsette for å gjennomføre EM-prosjektet og handlingsplanen vedtatt på bridgetinget. Jeg var også NBFs kandidat til styret i det europeiske bridgeforbundet (EBL) på generalforsamlingen nå i slutten av juni. EM i Tromsø er det største prosjektet i NBFs historie. Min mening er at kontinuitet ville vært det beste utgangspunktet for å gjennomføre EM-prosjektet, også for å få på plass den resterende delen av finansieringen og få mest mulig effekt av EM til å videreutvikle bridgeforbundets organisasjon og tilbud.

 Jeg har vært så heldig å få være tillitsvalgt i NBF sentralt siden 1988 (med et avbrekk i perioden 2004 til 2008), hvorav 14 av årene som president. I disse 22 årene har jeg møtt mange flotte mennesker og hatt opplevelser jeg ikke ellers ville hatt. Det har vært mye arbeid med oppturer og nedturer, men absolutt verdt bruken av tid på NBF. Men nå er det slutt for meg i ledelsen av NBF.

 Tilbakemeldingene fra det nyvalgte styret og det at jeg ikke ble gjenvalget på Bridgetinget, gjør at uten støtte i eget forbund vurderer jeg det som urealistisk å oppnå tilstrekkelig støtte blant de europeiske bridgeforbundene til å bli valgt inn i EBLs styre. Derfor har jeg meddelt EBL at jeg trekker mitt kandidatur til styret i EBL.

 Jeg vil få takke alle som har støttet meg alle disse årene. Jeg har også satt stor pris på de hyggelige tilbakemeldingene til meg i perioden fram mot bridgetinget og i etterkant. Jeg ønsker dere lykke til videre og takk for meg.


Med vennlig hilsen

Jan Aasen

Dramatikken det ikke ble noe av!

Det har i lang tid vært fyret opp under det som så ut til å bli en presidentkamp på Bridgetinget 2014. Valgkomiteen har fått tidvis hard medfart for sin innstilling av Jostein Sørvoll,  noe som i praksis betydde at de foreslo å kaste en sittende president, Jan Aasen, som ønsket gjenvalg.

"Alle" forventet at det ville komme benkeforslag på Jan Aasen, men det skjedde ikke. Valgene forløp helt udramastisk og Jostein Sørvoll ble enstemmig valgt. Det kom heller ikke motforslag til verken visepresident, styremedlemmer eller varamenn/kvinner. Under ser du hvem som skal lede oss de neste to årene. Fra venstre: Reinhold Fieler, 1. vara (ny) Eva Flått, Nord Trøndelag, Jostein Sørvoll(ny), Oslo, Knut S. Brinchmann, generalsekretær, Kristian B. Ellingsen, Astrid Steen Lybæk, Kari Anne oppsal (ny), Tom Danielsen (var 1. vara forrige periode), Anita Karlsen (ny) var ikke til stedeTidligere i kveld tok jeg en telefon til styremedlem Astri Steen Lybæk for å få litt inside information. Mitt første spørsmål var selvsagt hvor det ble av det forventede benkeforslaget på Jan Aasen, men det kunne hun rett og slett ikke svare på. "Jeg snakket med mange av representantene i helga, selvsagt ikke bare om valget, men det var ingen som sa direkte til meg at de kom med mandat fra sin krets om å foreslå Jan Aasen", sier Astrid. "Da forløp hele valget svært udramatisk og vi ungikk det som kunne blitt en lei sak mellom to fløyer. Stemingen var god hele tiden og spør du meg har vi fått et svært kompetent styre. Det er en fin blanding av menn og damer, det er en fin blanding av folk med ulik erfaring og kompetanse og det er en fin blanding av folk med ulik tilnærming til selve bridgespillet. Kristian Barstad Ellingsen er spiller på toppnivå, noen av oss middelhavsfarere pluss/minus, mens andre har sine bein mer i hobbybridgen. Jeg ønsker også å trekke fram en sterk innsats av Kari-Anne Opsahl som var med å sikre prosjektet 5,8 millioner fra Troms Fylkeskommune. Hennes kompetanse blir viktig å ta med seg videre og det er også viktig at de nordligste fylkene, Troms spesielt, er sentralt plassert i organisasjonen."

  
Jeg spør litt mer om bakgrunnen for at hun og Eva Flåtts stilte ultimatum for sitt kandidatur. Ble ikke Sørvoll president, trakk de seg begge.

"Før du får svar på noe, Snorre, så har jeg et sterkt behov for å si at det er ikke noen konflikt mellom oss og Jan Aasen. Hvis noen har prøvd å få det til å høres ut som noe i den retning, så stemmer ikke det. Jan har vært en dyktig leder på mange områder, vi har hatt en hyggelig atmosfære på styremøter og vi har hatt en fin blanding mellom skjemt og alvor i vårt samspill. Vi har ikke vært enige i alle hans forslag og prioriteringer, men det er i hovedsak ønsket om et skifte som har vært det viktigste for oss. Økonomien i EM-prosjektet har jeg hatt en uggen følelse av lenge og der har jeg rett og slett mer tro på at Jostein Sørvoll kan hanke inn de manglende 3 millionene. Det er pr.dato ingen signerte sponsoravtaler og heller ingen konkrete lommebøker som har sagt seg villig til å bli åpnet for EM Tromsø 2015. "

Terje Skjelbred fra Vest-Agder har også holdt meg oppdatert om saker på tinget og sier blant annet om økonomiplanen. Terje sier blant annet :

"Økonomiplan ble godkjent under diskusjon. Salen mente rimelig sterkt at Norsk Bridge skulle bli digitalt for å spare penger samt komme mer oppdatert og aktuell . Videre ble det bestemt at vi så fort som mulig skal endre i ifra at ikke medlemmer skal automatisk bli medlemmer etter 3 kvelder til at ikke medlemmer skal måtte kreves for 50kr mere i service avgift av forbundet. Dette skal senest tre i kraft ifra 01.01.15. Nå er det valg snart, Snurr, så jeg må avslutte. Det virker som Aasen ikke stiller, hmm"


Jeg håper å komme tilbake med noen ord fra både Jostein Sørvoll og Jan Aasen. Jostein ønsker sikkert å presentere seg enda grundigere for oss og mitt håp er at han blir en mer synlig president enn Jan Aasen. Det er alltid fint å se fjeset til sjefen. Han trenger ikke alltid å ha med seg godterier, men at det oppleves at han er en av oss, er bra. Herved er presidenten invitert til å stille i det åpne lagmesterskapet i Fredrikstad. Skulle jeg være så heldig å møte han, skal jeg gjøre alt jeg kan for at det ikke blir et eneste IMP igjen den veien.

Jan Aasen fikk takk for lang og tro tjeneste, men hvis mine referenter er pålitelige, følte de at det gikk litt fort på slutten. Vi håper NBF snarest får gitt Jan den ros og heder han fortjener for sin lange innsats. Han er nok skuffet over utfallet av valget, men tar helt sikkert nederlaget med fatning og ønsker det nye styret lykke til. Jan spiller neppe NM lag, men jeg håper vi ikke  har sett han for siste gang i bridgemiljøet. Velkommen til å si noen ord, Jan.

Er det noen av dere lesere som har noe dere ønsker å si, er kommentarfeltet åpent for alle som kan logge seg på.

Første dag av tinget er ferdig

Som jeg har skrevet om tidligere, er dette tinget kanskje det viktigste i NBF sin historie. Dette handler selvsagt om det kommende EM i Tromsø i 2015. Fram til nå har det vært rimelig stille rundt de prosesser som er i gang og når det begynner å komme info fra både styret og prosjektledelsen, skal en ikke lese lenge før en skjønner at det er langt fram. Det er enda over et år igjen, så det brenner ikke noe sted ennå. Likevel er det flere som allerede nå begynner å lure på om ting er under  så god kontroll som det burde være.
Du kan lese Rune Kufaas sin statusrapport pr. juni her

Jostein Sørvoll var tydlig i sitt programmanifest at han er den beste til å lede NBF-skuta trygt i havn når det gjelder EM, mens Jan Aasen har vært like klar på at han ønsker å fullføre prosjektet som han har vært den viktigste til å initiere. Jan Aasen har en historie bak seg der han har blitt kritisert for manglende økonomistyring tidligere og det kan bli brukt mot han før valget i morgen. Det er vel lite tvil om at han på midten av 2000-tallet ble "økonomisk reddet" av en svært dyktig ryddegutt i generalsekretær Rune Handal.

Tinget 2014 ble satt kl 13.00 og agendaen punkt 1-4 ble vedtatt med ett tilleggspunkt der honnorar for tillitsvalgte ble behandler. En god del av tiden i den første økta gikk med til at Jan Aasen redegjorde for EM planene. To kilder jeg har snakket med, uttrykte begge at de følte skepsis i salen. Ikke minst det som handlet om økonomiske rammer.

Regnskapet ble godkjent etter at revisor måtte komme med noen redgjørelser. Det var stor diskusjon rundt medlemsbladet "Norsk Bridge". Ingenting ble bestemt, men stemningen i salen heller mot digitalisering for å spare porto. Ellers ble det også diskutert om hvordan man skal få de siste 70 klubbene over på "Ruter". I dag går det med mange hundre timer til å plotte inn resultater og serviceavgift for klubber som ikke har "Ruter". Forbundet ønsker at de fra 01.01.15 skal være krav om "Ruter" i alle klubber. Det ble diskutert at de som ikke har "Ruter" må betale ekstra for å få behandlet sine lister.

Et høydepunkt var da NBF's hederstegn ble tildelt Bridgefestivalen's general Inger Hjellemarken. Vi gratuerer!!Velkommen til å gratulere Inger Hjellemarken i kommentarfeltet

  

  

"Look to chess!"

Sjakk og bridge er selvsagt to forskjellige "idretter", men jeg mener vi har mer felles enn faktorer som skiller oss. Begge tankesportidrettene har levd en bortgjemt tilværelse, langt unna offentlighetens (og media) sitt lys i mange tiår. "Er ikke bridge noe gamle sherrydrikkende damer holder på med?" er et spørsmål de fleste av oss sikkert har fått. Sjakk har blitt sett på som noe sært og rart som nerder med høy IQ og lav sosial intelligens har holdt på med. Mange bridgespillere har en fohistorie som sjakkspillere, så da passer vi i begge disse båsene.

Så eksploderer interessen for sjakk. En småvoksen utgave av Justin Bieber får folk flest til å gå mann av huse for å kjøpe sjakkbrett , NRK dytter vekk kjente og kjære programmer i beste sendetid for å sende timevis fra VM i India . TV2 teppelegger sportskanalen sin med livesendringer fra steder jeg verken kan skrive eller plassere på kartet. Norge får OL i sjakk til Tromsø og regjeringen åpner lommeboka gjentatte ganger for å sponse arrangementet. Jeg vet ikke totalsummen sjakkforbundet har fått, men det nærmer da seg 100 millioner?
Hva så med oss? Parallellene burde vært mange, men vi står fortsatt med lua i hånda i oppmerksomhetens bakgård, akkurat som før. Jeg mener overhode ikke å kritisere de folkene i vårt forbund som daglig gjør en kjempeinnsats for å løfte fram bridgen, men hvor er det vi ikke lykkes? Vi har to av verdens beste bridgespillere i Geir og Tor, og vi har et landslag som ble verdensmester så seint som i 2007. Forbundet vårt har tross alt 10.000 medlemmer og selv om pilene peker i feil retning på mange områrder, er vi et vesentlig bidrag til folkehelsen ved å mentalaktivere mennesker på en utmerket måte. Knapt et eneste menneske utenfor vår indre krets har en anelse om disse tingene.

I morgen (søndag 15.juni), skal vi velge ny president og nytt styre. Den daglige driften skjer på forbundskontoret gjennom dyktige medarbeidere der, men det er ikke de som skal ha vyer og visjoner for oss. Bridge EM i 2015 er en unik mulighet til å profilere hobbyen vår for hele nasjonen og vi har fått en gylden mulighet til å vise bridge som aktivitet for barn, unge, voksne, eldre, menn og damer.


Da må det tenkes nytt, offensivt og uredd. Det nye styret må løpe ned dører hos Siv Jensen og peke på misforholdet mellom støtten Sjakk-OL og Bridge-EM får. Jeg vet ikke hvor mange deltakere det ene arrangementet kommer til å ha i forhold til det andre, men at det er minst like mange i de tusen hjem som kan bridge som sjakk, er jeg helt sikker på. Arrangementene har i alle fall langt flere likheter enn ting som skiller.

Hvorfor skal ikke bridge kunne få TV-tid på samme måte som sjakk har fått? Jeg kan kun trekkene og de enkleste strategiske prinsippene i sjakk. Likvevel sitter jeg timesvis og følger LIVE-sendigene på TV2. Fin Gnat er en tusseladd av en programleder som kan (om mulig) enda mindre sjakk enn meg. Likevel klarer å han å binde sammen en superflott TV-sending. 100% takket være dyktige sidekommentatorer og flinke stuntreportere. Dette hadde vi klart ENDA bedre i bridge. Med de mulighetene som allerede finnes via BBO, burde det være helt realstisk å klare å engasjere den vanlige nordmann minst like godt som sjakken klarer.

Da må det mot til fra de som leder oss. Styret i NBF må tørre å tenke stort og nytt. Prosjekt "Bridge-EM 2014" må bli et fellesløft som engasjerer bredt og ikke bli noe der en indre krets i prosjektgruppa holder bukta og begge endene. Om det styret skal ledes av Jan Aasen eller Jostein Sørvall vet vi i morgen, så jeg venter i spenning. Personlig har jeg en sterk mistanke om hva som er best for oss, men det er opp til dere tingrepresentanter å bestemme.

Uansett utfall på tinget, har bridgenorge en formidabel dugnad foran oss.

Svar til Bjørn Svela fra Alf Helge Jensen


Alf Helge Jensen, leder av valgkomiteen, har kommet med et svar til Bjørn Svela sitt innlegg i går. Det kommer her.

_______________________________________________________________________________________________________________

«Om det skulle finnast meir handfaste fakta som underbyggjer valkommiten sine drastiske grep, – ikkje gøym dei mellom linene og pakk dei inn i tåkeprat – la oss få dei fram i lyset NÅ!»

Dette skriver Bjørn Svela i et engasjert innlegg om valgkomiteens innstilling i Snorre-bloggen. Jeg lever godt med at Svela gir valgkomiteen strykkarakter. Det er hans fulle rett. Faktisk hadde jeg vært mer bekymret om vår innstilling ikke hadde skapt debatt.

Min prinsipielle holdning er at valgkomiteen kun skal svare på spørsmål etter at den har lagt fram sin innstilling, og ikke delta i en løpende debatt. Bortsett fra at man på tinget selvsagt skal redegjøre grundig for sine forslag på kandidater. Derfor har jeg ikke tenkt å følge oppfordringen fra kretsledere og andre som har ringt og sagt at nå må vi i valgkomiteen forsvare oss.

Men ovenstående utsagn fra Svela tolker jeg som et spørsmål. Og da er det ett punkt jeg kan peke på, samtidig som jeg må uttrykke forbauselse over at Svela ikke har det med i sin opplisting av dokumenter i saken. For han har tydeligvis tilgang på det som har vært sendt kretslederne. Da burde han også sett e-posten fra kretsleder Peter Marstrander i Troms og Ofoten, sendt ut 9. april.

Følgende er sakset fra den:

«Troms og Ofoten Bridgekrets har hittil ikke vært særlig involvert i EM 2015 i Tromsø (annet enn å initiere det), til tross for at kretsen sendte et brev til NBF i august 2013 hvor vi listet opp en del punkter vi mente vi kunne bidra med i forhold til å gjøre EM til et godt arrangement. Dette fikk ikke kretsen svar på, men fikk et brev i mars 2014 hvor det gikk frem hvordan NBF hadde tenkt til å organisere seg. Kretsen var tiltenkt en plass i frivillige-gruppen og en plass i markedsføringsgruppen.

Presidenten har altså holdt kortene tett til brystet, og jeg tenker meg at vi kanskje kan få en mer dynamisk ledelse og et bedre nettverk inkl finansiering for EM med valgkomiteens forslag.» 

Dette underbygger de vurderinger valgkomiteen har gjort. Som Svela har lest i vår redegjørelse, er bekymring for EM-2015 den viktigste årsak til at vi foreslår presidentskifte. Så må han gjerne mene at det er tull det vi serverer. Forhåpentlig har han en mer ydmyk holdning til det vertskretsen mener.  

Som sagt er jeg for en fri debatt rundt valgkomiteens arbeid. Men det er god skikk å skaffe seg innsikt i saker før man kommer med bastante uttalelser. Og den som inviterer til debatt, i dette tilfellet Snorre-bloggen, bør gjøre en skikkelig jobb med å skaffe til veie den informasjon som foreligger. I dette tilfellet hadde det vært enkelt å få tilgang til de skriv som finnes.

 

Alf Helge Jensen

Leder i valgkomiteen   

__________________________________________________________________________________

Snorre sin kommentar: Denne gangen skal jeg ABSOLUTT ikke komme med noe som kan ligne på en mening, og understreker at i denne debatten ønsker jeg ikke noen annen rolle enn å være en møteplass for diskusjon. Faktisk sitter jeg inne med så lite informasjon at om jeg hadde ønsket, ville jeg slitt med å sette meg inn i hvem som eier sannheten.

Dette har jeg påpekt tidligere og jeg legger merke til at Alf sier at "I dette tilfelle hadde det vært enkelt å få tilgang til de skriv som finnes". Dette må både han og NBF gjerne mene, men når jeg ikke finner ting lett tilgjengelig, så er det mange andre som heller ikke sånn uten videre slår opp. Til valgkomiteens forsvar skal det sikkert sies at det er ikke all informasjon vi vanlige medlemmer nødvendigvis skal ha. Hver krets har sine tillitsvalgte som representerer det enkelte medlem på tinget og de har helt sikkert oversikt. Sakliste og nødvendige dokumenter til selve gjennomføringen av tinget, skal NBF ikke kritiseres for. De har ligget greit tilgjengelig under "Organisasjon" og "Bridgetinget 2014."

Det mest fruktbare jeg har fått ut av de siste innleggene, er for meg at det kan virke som økonomien i forbindelse med EM i 2015 ikke er under så god kontroll som jeg har hatt inntrykk av. Om dette er sant, delvis sant eller usant, kommer forhåpentligvis fram i helga på tinget.

Lykke til alle sammen!!

Bjørn Svela med massiv støtte til Jan Aasen

Denne debatten skulle slik jeg ser det, vært startet for lenge side. Nå har ikke jeg oversikt over Bridge-Norge sitt indre liv, men det vil forundre meg veldig om mange av kretsrepresentantene har gjort seg opp like klare meninger som Bjørn Svela. Det er ting om noen få dager og da skal det velges ny president, Jostein Sørvoll eller Jan Aasen. 

Bjørn Svela har skrevet et langt svar på innlegget "Jostein Sørvoll løfter på sløret". Jeg tar meg den frihet å referere det i sin helhet her, mest for de som enda ikke finner helt fram på disse sidene.

STRYKKARAKTER TIL VALKOMMITEEN

Det er igjen strid rund Jan Aasen sin person og hans leiing av NBF. Minna frå sist gong det storma kring Jan fram mot og på tinget i 2008 dukkar også opp, og kjensla av at NBF framleis er ein prematur organisasjon, trass i sine 82 år, trengjer seg på.

Ut frå det vesle som er blitt gjort offentleg kjent, først og fremst takk vera Snorre Aalberg, er det svært vanskeleg å forstå at det kan vera ei god og fornuftig løysing å bytta ut den gamle skipperen - som kjenner skuta ut og inn - med ein ny og uerfaren kaptein på den siste vesle turen inn mot havn. 

Denne «offentlege» informasjon består i all hovudsak i: 
1. At Jan Aaasen, etter valkommiteen si overraskande innstilling, gjorde det kjent i brev til kretsane at dette var mot hans vilje og at han var budd på ein ny to-års periode for å fullføre arbeidet med EM i Tromsø.
2. Meir eller mindre offentleg kjent er vel og e-posten valkommiteen sin leiar, Alf Helge Jensen, sende til kretsstyra der det blei gjort greie for dei overraskande og uvanlege prioriteringar som var gjort.
3. NBF har også på heimesidene presentert presidentkandidaten Jostein Sørvoll.
4. Siste kapittel er at Jostein Sørvoll har lagt fram ei programerklaring etter samtalar med foreslått visepresident Eva Flått og styremedlem Astrid Steen Lybæk.

For meg er det framleis absolutt ingenting i dette som har kome offentlegheita for auge og øyre som kan få meg til å tru på at eit presidenskifte nå kan vera rett.

At det openbart må vera personlege motsetnader i sitjande styre, har vi fått dokumentert med Astrid Steen Lybæk og Eva Flått sine ultimatum og alliansar med Sørvoll.

Men er det også vanskelege samarbeidtilhøve mellom styre/president og administrasjon? Og kva feilgrep har evt. sitjande styre gjort i så måte? Vi som er engasjerte medlemmer og tillitsvalde på grarota vil gjerne vite konkret kva som er problemet. Personleg ser eg ikkje store forskjellar på «AS modellen» som Sørvold vil innføre og den arbeidsfordelinga mellom styre og administrasjon som NBF har i dag og har hatt i mange, for ikkje å seia alle, år.

Det er sjølvsagt ikkje ideelt at både finansiering og fleire andre detaljar kring EM i Tromsø enno ikkje er på plass, men husk at det faktisk er meir enn eitt år att til arrangementet. Vi ønskjer sjølvsagt ikkje nokon reprise på rabalderet rundt sjakk OL og vi kan heller ikkje vente at regjeringa på same måten i siste liten stiller opp med redningsbøye for bridgen. Men det blir gjort mykje godt arbeid for å koma trygt i havn med EM – og eg trur definitivt ikkje at det er rett medisin å sparke kapteinen når kaia nå er i sikte. 

Om det skulle finnast meir handfaste fakta som underbyggjer valkommiten sine drastiske grep, – ikkje gøym dei mellom linene og pakk dei inn i tåkeprat - la oss få dei fram i lyset NÅ!

Valkommiteen si innstilling har sjølvsagt også sine positive element, ikkje minst fleire dyktige ungdommar og høg kvinneandel. Eg har heller ikkje noko som helst grunnlag for å så tvil om dei personlege kvalifikasjonane til nokon av dei føreslegne kandidatane.

Men med tanke på gjenspegling av geografi og medlemsmasse er styresamansetnaden ein provokasjon. Sjølvsagt skal Troms og Ofoten vera representert i styret i EM-perioden og det er heller ikkje unaturleg av Oslo er overrepresentert av reint praktiske grunnar. Som vestlending kan eg også leve med at Rogaland og Hordaland, som ligg på 2. og 3. plass når det gjeld medlemstal i NBF, vert ”avspist” med ein 3. varaplass - som i førre styreperiode. Men det er direkte uhøyrt at vår mest aktive, framgangs- og medlemsrike krets – og bridgefestivalvert, Østfold og Follo, ikkje er representert i styrekabalen (og faktisk heller ikkje i nokon andre tingvalde tillitsverv). Det praktiske aspektet ved å ha ein viss overrepresentasjon frå det sentrale austlandsområdet blir ikkje synderleg svekka av å erstatte ein Oslo-representant med ein Østfold/Follo-representant.

Eg skal ikkje spekulere i kva mekanismar og motivasjon som har vore drivkrafta i valkommiteen, men det er uansett grunn til å underkjenne deira arbeid – ikkje bare pga presidentnominasjonen, men og på grunn av ovannemnde skeivfordeling.

Ein robust organisasjon skal tåla brytingar og usemje – historien har og mange døme på at NBF har ridd av stormar før, utan store og varige sår, men det er utan tvil uheldig at NBF opplever slik uro og usemje i ei tid der vi MÅ stå sterke og samla om eit EM i Tromsø – og der vi kjempar om ein styreplass i den europeiske bridgeorganisasjonen EBL.

Eit vellukka EM, med gode og gjennomtenkte strategiar for å gjera bridgen betre kjent og meir attraktiv blant folk flest, KAN få enorm betydning for NBF. 

Bridgetinget må derfor til helga syta for at NBF nå står samla og sterkt. Eg kjenner meg trygg på at det best kan skje ved at valkommiteen får klar beskjed om at dei har gjort ein elendig jobb og at Jan Aasen blir attvald som president. Brei tillit til Jan vil truleg også vere svært viktig for å sikre den viktige plassen i EBL-styret.

Astrid Steen Lybæk og Eva Flått har desverre stilt ultimatum for vidare arbeid i NBF styret. Dette er beklageleg, men gir samstundes tinget rom for også å ballansere styret betre med tanke på geografi og representasjon frå dei største og mest aktive kretsane.

11.juni 2014
Bjørn Svela

Jostein Sørvoll løfter på sløret

Neste helg er det Bridgeting med mange viktige saker. Jeg håper representantene er bedre forberedt enn vi utenforstående er, fordi så langt jeg har sett har det ikke vært skrevet en eneste linje på NBF sin hjemmeside om det som kan være det viktigste tinget på lenge. En ting er presidentkampen, der det vil komme benkeforslag på sittende president, Jan Aasen. Det er uvanlig at valgkomiteen i praksis vil kaste en sittende president som ønsker å fortsette og istedet peker på en kandidat utenfra. Jostein Sørvoll har sagt seg villig til å bruke sin erfaring og sin kompetanse til norsk bridge sitt beste, mens Jan Aasen altså har sagt at han ønsker to år til. Aller mest for å fullføre prosjektet "EM Bridge 2015". 

  
Jeg håper kretsenes delegater har gjort seg opp meninger om hvilke saker som er viktigst for vår neste president. Jan Aasen har fått tilbud om å si noe for å styrke sitt kandidatur, men har takket nei til noe mer enn det han sendte i mail til kretsene i vår da han medelte at han stilte seg til disposisjon for NBF.

I helga har Jorstein Sørvoll har hatt møte med to av sine potensielle styremedlemmer, Eva Flått og Astrid Steen Lybæk. 


De har forfattet dette dokumentet,

der de sier noe om hvilke saker de ønsker å ha fokus på om de får Bridgetingets tillitt. Du får lese og selv gjøre deg opp en mening.


Jeg har ikke tenkt å si så mye heller, fordi det er ikke min oppgave herfra å mene så mye om hvem som er best egnet til å lede oss. I "policy-dokumentet" kommer Sørvoll selvsagt ikke med dramatiske spissformuleringer, i alle fall ikke i innledningen. Det som står på den første siden er jeg helt sikker på at også Jan Aasen kan stille seg bak.

Det som umiddelbart kan virke dramatisk, er det Jostein Sørvoll sier på slutten om at det kan stilles spørsmål ved om det økonomiske fundamentet for EM 2015 er på plass. Når det antydes at det pr. i dag mangler kr. 3.000.000.- på fullfinansiering, så høres det ut som en enorm sum for et forbund av NBF sin størrelse. Selv er jeg usikker på hvor stor del av inntektene tilbake til NBF som er knyttet til startavgifter. Jeg har tidligere sagt at jeg er skeptisk til om det blir for dyrt for tyrkere, rumenere og polakker først å reise til Tromsø, før de så skal bo på norske hoteller i henimot fjorten dager. Hvis det blir glissent med spillere, vil det gi oss en økonomisk blåmandag?

Det siste vi trenger er et gigantisk underskudd som må dekkes inn gjennom redusert aktivitet i et forbund som allerede i dag drives nøkternt. EM 2015 har blitt framstilt som et overskuddsprosjekt som skal gi oss muskler til å satse enda hardere på f.eks rekruttering.


Dette siste er jeg helt sikker på at det nårværende styret vil kunne betrygge Bridgetinget om at er under kontroll og at Sørvoll sin framstilling i beste fall er kun en del av et mer nyansert bilde. 
    

Velkommen til å komme med kommentarer.