Heimdal 1 til lagfinalen

etter seier med 20 IMP over Sørreisa. Glenn Grøtheim, Jørgen Molberg, Allan Livgård og Terje Aa er i mine øyne nok en gang favoritter i finalen, men det er helt sikkert andre lag som planlegger å gi dem hard kamp.

Her er et spill der Jan Einar Sætre får skryt av Allan Livgård.

  Først har Allan et meldeproblem over makkers 3NT. Han har den femte hjerteren som ikke er vist og mer enn fem kløver har han vel heller strengt tatt ikke fortalt om. Uansett en aktuell pass, fordi verken majorutganger eller 5kl ser fristende ut å være i.

Ruter 8 til knekten og lasj, Ruterdamen til kongen og kløverdame til kongen. Øst godspillerer ruteren sin og ser fornøyd ut.

Inne på ruter ti er Terje Aa aktuell og fortsetter med kløver til nieren (!). Øst er renons. Så fire kløvere til og øst kaster rimelig ubesværet fram til denne stillingen:

 
Terje spilte hjerterkongen og regna vel med å få de to siste i spar, men nei da. Jan Einar Sætre hadde tidlig blanka sparkongen og satt med kongen singel i spar og E2 i hjerter. 

En beit, men heder og ære nordover.

Øst hadde opprinnelig K109,E2,EDKn987,K

Jan Einar Sætre tapte 6.runde, men et fint motspill her

Tosidig skvis

av Mathias Beyer

Mot 6NT kom det ruterkongen ut og i slike spill er det oblagatorisk å telle seg fram til et stikk mindre enn det en må ha. I dette tilfelle er det derfor rett å la ruterkongen beholde stikket for å ordne rett tempo til en mulig skvis. Øst skifta til hjerter i stikk to (uvesentlig)

 Det er helt vesentlig å stikke i nord, fordi skviskortet skal etter all sannsynlighet komme derfra. Da skal en ha overgang til den motsatte hånda, i dette tilfelle syd.

Siden øst han mange ruter, er det naturlig å spille på sparlengden i vest. Derfor spar til kongen og sitsen oppdages. Spar ti blir dekket og bordet vinner. Fire ganger kløver (litt heldig) og stillingen er denne etter å tatt ruteresset. (viktig)Du ser at vest allerede er tvunget til å oppgi hjerterholdet for å ta vare på sparen. Øst sliter ikke enda, men det er kun midlertidig. Spar åtte vinner stikket og øst kaster en hjerter. PÅ spar esset er det slutt der også.

En klassisk tosidig skvis!!

1660 ut!!

Dette var det siste spillet mitt i gårsdagens simultan.

Vest Nord Øst  Syd                                                                          
      1sp                      
dobl 2ru 4hj 4sp                      
pass pass 5kl pass                      
5hj 5sp pass pass                      
dobl pass 6kl dobl                      
6hj dobl p.r                        
                             


Jeg kunne satt mange utropstegn i dette spillet, men det var nå sånn det gikk. Tom Høiland i syd skulle starte ballet og begynte med ruteresset. Når du ser overskriften, så skjønner du hvordan det gikk.

________________________________________________________________

Det var bare å telle...

 

   

Dette var ikke akkurat noe kunstverk, men en må telle. Jeg spilte ut singel ruter til esset. Så skulle nok spillefører gått på kløveren for å få en stjeling, men det så ubehagelig ut med ruter og ruter. Tre ganger hjerter og en liten spar fra hver hånd. Makker var inne på spar knekt og tok for ruterkongen.

Når syd fulgte med ruter 9, visste jeg hele fordelingen. 3-5-2-3. Hjerteren var tett og hun kunne stjele neste ruter, ta ut trumfen, spar konge og spar til kapp for ni.

I et lyst øyeblikk stjal jeg makkers ruter konge og skifta kløver. En beit.

     
     

Inge Kvarven imponerer!!

 Dette spillet har jeg fått av Trond Are Nitter. Han forteller at  

"Hei Snorre

Dette spillet fra Norsk på Norsk på BBO var så fint at det bør deles med fleire.

Inge er ein flink kortfører, og rutersakinga før bordet fekk han gjerne på sporet.

Både du og eg ville vore godt fornøyd med eit slikt spill. :)

 

mvh

TARE"

 

  Han fikk det normale utspillet med kløverknekten. Du ser sikkert at ruter ut vil ødelegge alle forbindelser og gir beit, men det forringer ikke en flott prestasjon.

Inge stakk med esset og tok sine syv sparstikk. Vest kasta tidlig to ruter og det fikk han til å gi opp ruterfinessen.

Derfor spilte Inge seg fra til femkort-possen under
     
  På ruter til esset måtte vest av med en hjerter for å holde kløveren. Ikke noe valg.

Så tok han for KD i kløver og du ser sikkert at øst også må ned på singel hjerter konge for å holde ruterkongen.

På hånda forsvant ruteren i tredje siste stikk og hjerter to ble det trettende!!

Svar på Quiz 4

Her er kortene og meldingsforløpet


Jeg skal ikke påstå at jeg meldte veldig vitenskapelig i øst, men jeg visste at hadde makker kløverdamen eller ruterdame måtte det være fint spill for 7sp. Nå hadde ikke Geir noen av dem og da sto kontrakten på ruteren 3-3 eller kløverdama dobbel. Omntrent 45,6 % tipper jeg. Om det sto tretten stikk eller ikke spiller ingen rolle.

Jeg skulle nok meldt 3NT over 3sp. Da tipper jeg Geir går ned i 4sp med minimum for 3sp og da legger jeg meg kanskje til på 6-trinnet?

De fleste mener at Geir sin 3sp er for hardt. Jeg liker heller ikke å oppvurdere slike hender når en enda ikke vet noe om makkers kort. Vest sin ruter er flott hvis makker har rutertilpass, utem ruter hos makker er det en helt normal 12-14. Singel hjerteress kan være bra og det kan være ubrukelig til noe mer enn å ta et stikk. Knektene kan tette farger eller de kan være to unyttige glansbilder.

Jeg liker normalt ikke å spiintre singel ess, men det er jo singel hjerter (og delvis 5-4-3-1) som gjør at hånda kan være bra. Derfor er jeg ikke uenig med Nils som sier at "Skal du melde noe annet enn 2sp, er 3hj nærliggende."
Hopp til 3sp viser normalt 15-16 hp og en hånd som ikke passer for 1NT eller en ubalansert hånd som ble veldig sterk når makker meldte spar. Gi deg en ruter mer og et par kløver mindre, f.eks KKn109,E3,EKn9543,3 og 3sp er nesten en undermelding selv om den har bare 12hp. Eller ENDA bedre om en flytter på hjerteresset til kløver: KKn109,3,EKn9543,E3.

Med den siste hånda vil makker hoppe til 3hj, et hopp som ikke nødvendigvis betyr ekstra honnørstyrke. Hoppet til 3sp forventet jeg mer enn 13hp og en litt tam 5-4-3-1 hånd, men jeg skjønner selvsagt Geir sin tankegang.

Svar på Quiz 3

 Her er kortene og meldingsforløpet


2NT = 16-17 med akkurat tre spar.

ED satt bak i kløver så vi måtte være i 6ru. Dit kommer vi bare hvis jeg melder 3ru over 2NT. (og at Geir støtter til 4ru). Når jeg meldte 4kl var vi sjanseløse. Geir nedvurderte KKn i kløver og jeg hadde meldt hånda mi ferdig.

3ru = 10 poeng
4kl = 4 poeng

Gi Geir denne hånda: Exx,Exx,KDx,Exxx og jeg snur skalaen over. (Spiller selvsagt på Reverse Dummy og stjeler tre kløver på hånda i 6sp.: De som bare er litt eksentriske tar EK i spar og tre ganger ruter. De feige tar ut trumfen og løser ruteren uten taper )

To BBO spill fra søndag kveld

 

  Første er det Frank Svindal som viser hvordan det skal spilles i 3NT.
Spar ut til esset, ruter knekt til esset, mer spar, ruter 10 til kongen og mer spar.

Nå tok han to ruterstikk, spilte seg hjem på kløverkongen og tok for DJ i spar. 

Han har tatt syv stikk og har kløveresset. Hvordan får han det niende?
  
  Hjerter til kongen går bra, men kløverkappen går ikke bra. Svinet spilte enkelt og greit kløver til esset i tilfelle vest hadde blanka dama sin. Det hadde han ikke, men fikk komme inn på den i tolvte stikk.

Hjerterkongen ga det trettende og kontrakten.
     
  Gjermund Rekstad traff ikke blink med hjerter ut til damen, men enda ser det tungt ut. Spillefører burde nok starta med å kryss-stjele, men han spilte ruter damen som  han fikk for. Så kløver til kongen og mer ruter. Nå stakk Lars Arthur og spilte med ruter. 

Vi på tribunen lente oss tilbake og mente at dette var en bortspilt ruterslem. 

Se nå hva som skjedde når spillefører tok for EK i spar og stjal en spar. Så en liten kløver til stjeling på hånda i posisjonen under.
  

 

Spar ti fra hånda og syd må kaste hjerteren sin for å holde to kløver. Spar stjeles og så tar spillefører for kløveresset. Nå er det nord som må gi opp og kaste et av majorholdene sine. Han lot også en hjerter gå og spillefører tok det siste med hjerter to!!

En perfekt tosidig skvis med utsatt tempo.

Å spare seg til fant

Det er greit å få bunner når motparten er flinke. Har en selv meldt en god kontrakt hvor det satt surt og dermed fikk en bunn, er det også til å leve med. Hvis jeg tar en sjanse og den ikke lykkes, er den type bunner ok. Det verste jeg vet, er å få dårlige spill når en selv feiget ut og ikke turde. Ja, står du opp om morgenen er det en tusendels promilles sjanse for å blir overkjørt av en trailer, men en kan da ikke legge seg til i senga for det?

Det øverste meldingsforløpet er fra mitt bord og jeg er ikke sint, men skuffet. Å melde inn 3sp over 3kl kan selvsagt koste dobla beiter, men bunnen er like stor når makker spiller ut ruter mot 3NT. Blir det feil å aksjonere, har en i alle fall prøvd. Den sikreste måten å ikke vinne parturneringer på, er enten å gå beit i slemmer eller passe seg til fant.

Det andre meldingsforløpet viser Marianne Homme i aksjon i vest. Selvsagt kan det stå 3NT, det er bare å gi nord Dxx i spar. Nå ble det middels i stedet for en bunn. Tøft, fru Homme!!


 

Vest Nord Øst  Syd                                                                            
  1NT pass 3kl* HHxxxx og invitt                      
pass 3NT p.r                          
                                 
                                
  1NT pass 3NT                        
dobl* 4kl p.r   *spill ut spar, makker                      
                               
                               
                               

"Dette hadde jeg klart", sa Harald Gjellestad

Harald er en racer som spillefører. Uheldigvis svikta motspillet slik at han ikke fikk vist sine kunster live, men det hadde vært moro..

Vest Nord Øst  Syd                                                                            
    pass 1sp                        
pass 2sp dobl pass                        
3hj 3sp p.r                          


Det kom spar ut og Harald tok ut trumfen, fulgt at hjerter ess og mer hjerter. Motparten spilte en tredje som han trumfa. Så ruter. Hvis motparten hadde spilt tre runder der også, måtte Harald stjålet i bordet og angrepet kløveren selv. De røde fargene er eliminert og det er trumf på begge hende.

Hvis øst hadde avslørt hjerterdamen og EJ i ruter, er det naturlig å plassere vest med kløveresset. Hvis ikke hadde øst fort åpnet. Kløveren er:

K108

D43

og du ser sikkert hvilken kløver du må spille fra bordet. Joda, tieren!! 

Jeg vet ikke om Harald hadde klart det, men jeg ville ikke blitt forundret.

Så enkelt, så enkelt

Jeg tapte med ei mil mot Lyngdal i første runde Codan-Cupen i går. Det er aldri moro å bli rundspilt, men Lyngdal var utrolig gode og aktuelle. Dette spillet er ikke vanskelig, men det sier noe om forskjellen på oss i går. Per Knudsen brukte 30 sekunder på å snelle hjem 3NT og han gjespa da han valgte hvilken farge han skulle spille inn luringen i.

Jeg spilte ut min spar dame som Per stakk og fortsatte med hjerter til tieren. Roald Mæsel stakk og spilte mer hjerter, beste motspill (evt. kløver). Nå tok lyngdalingen  tre ganger hjerter og tre ganger kløver. Han smilte bare der han kikka bort på luringen og kunne velge hvilken farge å spille han i inn. Roald holdt Kx i ruter, men da fikk han komme inn i spar og måtte gi bordet de to siste på ED i ruter.

På det andre bordet var Kristiansand mer artistiske og spilte på hjerterkongen dobbel i øst etter omtrent samme meldingsforløp. I stedet for hjerter til tieren, slapp spillefører en liten hjerter rundt og fikk dermed to hjertertapere og ikke tempo til innspillet.

Her var det Calle og Karl Olav  som brillierte


Calle godspilte den femte sparen for et kløveravkast. 13 stikk og +1510.

Kristiansand's syd hoppa til 6hj etter akkurat den samme innledningen. Jeg satt i øst og angrer veldig for at jeg sa bare 4ru. 5ru hadde gjort det verre, men jeg hadde så mye kort at jeg så ikke for meg lilleslem en gang. 

Rondane Cup - lag

 LIVE RESULTATER


Hva var det jeg sa??

Mange sier jeg er bakstreversk og reaksjonær når jeg stiller spørsmål om moderne meldeteori. Spillene av typen under går ut med en beit i 3NT på de fleste bord. Jeg ser dessverre ikke oppsida med å åpne 1kl i nord. Sorry, men jeg vil heller åpne med 1ru og havne i 4sp/5ru på slike kort. Det er sikkert fordi jeg har passert de femti.Begge øst spiller ut esset. Det hadde gått like fint med fjerde høyeste (knekten) eller norske utspill (tieren)

Nesten har aldri metta hesten

Her spilte Alf Andersen fint mot lederne av Rondacupen - Lag. Det kom kløver ess ut og skift til trumf. Den stakk han i bordet (syd) og spilte mer kløver til dame og konge. Kløver knekten ble trumfet og trumfen tatt ut i to runder. EK i ruter og ruter mot knekten i posisjonen til høyre. Øst måtte stikke og hadde bare spar igjen. Det som var litt trist for nord, var at han hadde hørt øst melde inn 1sp i sonen. Derfor mente han det var mest sannsynlig at han hadde kongen og gikk derfor i med bordets dame. Ei beit, til tross for alt strevet.

 

 

Telle tapere eller telle stikk? 

  Dette er ikke et spil med et stort poeng, men handler om at noen ganger skal en telle stikk og noen ganger skal en telle tapere. De fleste er nok mest vant til det siste.
Syd fikk EK i kløver ut og så prøvde han å stjele en kløver til i bordet for det tiende stikket. (2 + 5 + 1 + to kløverstjelinger = 10)
Du ser sikkert at spillefører klarer ikke å komme seg hjem andre gang for å ta ut trumfen uten at vest sin hjerter ti blir høynet. En beit.

I ettertid er dette et VELDIG lett spill fra stikk to. Det er bare å ta ut trumfen (!) og telle på en litt annen måte. 2 + 5 + 1 + kløverstjeling + et kløverstikk på Kn10 = 10.
     
     

 

 Meld det du tror står..

  Noen ganger har motparten tatt fra deg så mye plass at du ikke kan finne ut hvor høyt du skal. Da liker jeg aksjoner som Bård Kåre Græsli sitt hopp til 6sp. Han trenger essene i ruter og spar for at det skal stå storeslem, men det kan han ikke finne ut etter 4NT (to farger) fra syd.

Da tar han tyren ved hornene og melder det han tror står. Hvis han f.eks prøver å cuebidde på 5-trinnet, risikerer han å ikke bli noe klokere, men motparten finner stampen til for -300 i 7hj.

Kontrakten kan også stå på at motparten ikke finner riktig utspill. Med 6sp har vest i alle fall ikke hjulpet til med å sladre.

Lag "MARIANNE" vant Parkturneringa

Gratulerer til Vest-Agders andredivisjonslag. Dette lover godt for sesongen. En spesielt stor gratulasjon til Ronny Kolnes. Et kjempetalent som ikke har vunnet sin siste bridgeturnering. 

RESULTATERFv: Egil Homme, Martin Reinertsen, Marianne Homme og Ronny Kolnes.


Jeg blir nesten lei av..

å skrive om spill der Geir Brekka har vunnet en eller annen pris. På lørdagen ble det delt ut premie til dagens beste spill og sannelig vant han ikke igjen.
2sp fra øst viste hjerter og kløver, mens resten var naturlig. Hvis 4hj fra Ivrig i nord kan kalles naturlig da. Han mente å vise litt spar og ruterfarge. Hva jeg mener om vest sin dobling, får du ikke høre. Annet enn at opplysende doblinger på 4-trinnet sjelden er lurt. Det blir en anelse lettere å være spillefører når motparten er så snill å fortelle deg hvordan det sitter. Et typisk eksempel på at i jakten på 200 i stedet for 100 ble prisen -790 i stedet.Geir fikk hjerterdamen ut og etter en liten pause fant han ut at vest er stor favoritt til å ha ruterkongen. Derfor ruterdamen (!) fra hånda i stikk to. Vest stakk og nå kan han beite ved å gi opp en av sparstikkene og spille den fargen. Han spilte mer ruter og regnet sikkert med at makker kom inn på esset for å spille spar derfra. Neida.

Nå var Geir sjef. Ruter ess, hjerter til stjeling, ruter til stjeling, hjerter til stjeling, ruter til stjeling. To ganger høy trumf, kløver til esset og der lå det en godspilt ruter til avkast av kløvertaperen. +790. Ingen andre hadde vunnet så mange stikk.

Til etterfølgelse (og ikke)

Jeg mener at mange toppspillere noen ganger (ofte?) gjør bridgen for vanskelig. Da jeg bakspilte i NM for et par uker sider, opplevde jeg flere ganger (etter min mening) at de beste parene meldte og meldte på hender der en av dem skulle tatt en praksisk beslutning tidligere i meldingsforløpet. Spesielt i parturnering skal ikke de beste jage de marginale utgangene eller slemmene. Det siste i særdeleshet. Vinner du tolv stikk på en skvis, skal det skje i utgang, ikke på 6-trinnet. Belønningen er sannsynligvis omtrent den samme med 90% score uansett. Straffen er middels i utgang de gangene de sto bare elleve stikk, men rein bunn for beit i slem.

Her er et spill som viser hva jeg mener:
Jeg tror utfordringen til par som jager det perfekte i sitt system, er at de klarer ikke å begrense hendene ovenfor hverandre. Ingen vil hoppe for å vise ekstra stryke siden det stjeler mye plass. Oftest svært riktig tenkt.

Jeg synes det i spillet over er veldig hardt av vest å passere 3NT, men han vil helt sikkert argumentere med at øst har ikke begrenset hånda si enda. Øst kunne helt sikkert kunne hatt både ruterdamen og ruteresset i tillegg når paret enda var på 3-trinnet. Øst vil på den andre siden si at med betydelige ekstra ressurser ville han da tatt opp over en evt. 3NT.
En annen ting er at gode par vegrer seg mot på melde NT når det ser ut som kontrakten spiller best fra makkers hånd. Øst ville ikke melde NT med singel kløver og vest ville i melde NT med to små spar. I teorien er dette selvsagt rett, men i praktisk bridge må en noen ganger melde praktisk. Jeg synes at en av dem rett og slett skulle meldt 3NT på et eller annet tidspunkt i meldingsforløpet. (På den annen side er det bare å flytte vest sin hjerterdame over til ruter, så er 6ru en glimrende kontrakt. Likvel tror jeg ikke paret "visste" at de meldte med tolv mot tolv og ingen voldsomme fordelinger på noen av hendene)

6ru er slettes ingen håløs kontakt med de kortene som er. Den står "bare" på å finne ruteren, men en god spiller som Nils Kvangraven vet at det er teoretisk rett å ta kappen. I dette tilfellet marginalt, fordi det ser ut som trumfen må sitte 2-2 siden en spar må stjeles. Det kan kanskje gå an å godspille kløveren for et sparavkast og at en da tåler EDx i syd?

Per Elvin Pedersen var i 3NT i spillet fra øst. Der lå K105 i ruter i bordet og øst dro av gårde knekten. Nå syd la liten, tenkte arendalitten at da har han neppe damen og føyk derfor opp på kongen for 11 stikk og 22 av 25 mulige plusspoeng. Toppen gikk til Astrid Margrethe Grønnesby og Knut Jonny Tuseth som vant 6ru med rett trumfvalg.

________________________________________________________________________________

Så til overskriften og praktisk bridge. Det nye 1.divisjonsparet i Kristiansand er Jon Solli Hansen og Karl Christian Baumann. Jon er kjent for akkurat det jeg etterlyser over, en praktisk tilnærming til spillet. Hans styrke er ikke det meldeteoretiske, men han er god til kortvurdering både i meldinger, motspill og som spillefører.Jeg fikk en rein bunn, null prosent på -980, men det lever jeg fint med. Nord har bare ti honnørpoeng, men får vist kortene sine glimrende med 4kl-meldingen.  Han spør ikke nødvendigvis om syd har maks eller min, men om det passer med singel kløver. Jon i syd ser at dette henger sammen og vet at alle hans verdier spiller på lag. Enkel, logisk og praktisk bridge. 

Etter spillet lo kaninen av syd sin åpning med 1NT. "Konsentrerte verdier og ingen gjenmeldingsproblemer gjør at dette er åpning 1kl," sier han. Jeg kan ikke være mer uenig. 1NT er en praktisk og god melding som gjør hånda ferdigmeldt i runde en. Joda, jeg vet at en ikke får tak i den femte kløveren hvis makker spør etter fordelingen, men hvis en åpner med 1kl vil en sannsynligvis få vansker med både å vise kløverfargen og styrken etterpå. Her hører jeg allerede noen systemteoretikere riste på hodet så den knaser i ryggvirvlene, men da kikker du bare på spillet øverst på sida og ser at vårt kanskje aller beste par sliter med å definere håndas stryke.

Eller kanskje noen forteller meg hvordan slemmen meldes med styring etter 1kl i åpning og overføringer fra svarhånda?

Lokalderby mellom Fantoni og Helgeness

Dette spillet er fra innledende i kvalifiseringa i Cavendish og det var Fantoni i nord som viste god bridge.

  Geir Helgemo satt vest og åpnet med 3ru. Det gikk tre passer og Nunes i syd valgte 4ru, begge major. 
Kløver ess i utspill og skift til ruter.

Inne på ruterkongen i stikk tre, fant Fantoni ut at det er en eneste 3-1 sits han klarer når øst etter alle sannsynlilghet har trumflengde, og det er singel ti i vest. Derfor hjerterknekten fra hånda!!

Sikkert ikke så vanskelig på dette nivået, men ser du på spillstensilene er det langt flere som IKKE klarte.
     
     

 

Tøff i trynet?

Jeg bakspilte Kåre Kristiansen som vest i dette spillet og sjelden har han vært mer sikkert på beit i en redobla kontrakt. Spillefører var ikke inne på sporet, men det er mye som tyder på at hjerteren sitter 4-0.

  Vest spilte ut spar 3 og lente seg tilbake for å vente på sine tre hjerterstikk. Ikke hvis du hadde vært spillefører vel?

Spar ess, ruter til knekten, kløver ess, kløver til stjeling, spar til stjeling, kløver til stjeling og EK i ruter inne på hpåndaStillingen er som under:
-----------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------
Inne på hånda spiller syd en spar og nå svetter vest. Han må stjele med en honnør, men har to dilemmaer som er like gale.

Fortsetter han med en hjerterhonnør, stikker syd med esset og spiller sin stående ruter. Det er ingen måte vest kan få mer enn to stikk  når spillefører disponerer 109 i trumf.
 
   

Jeg gjentar stillingen etter at vest har stjålet med knekten. Kløver til stjeling på hånda hjelper heller ikke, fordi syd vinner og spiller sin ruter 9.

 

Jeg prøvde meg på Lavintahl

Her kommer enda et kapittel i historien om toere og treere fra Lyngdal i helga. "Det er ikke tilfeldig at det er mange småkort og få honnører i en kortstokk, Snurr", fikk jeg stadig høre. "Honnørene er ikke så morsomme, fordi alle kan stikke en konge med ett ess. Utfordringen er å sette seg inn i makkers problem. Når han kommer inn i et motspill, skal du ha brukt småkortene til å hjelpe han å finne riktig skift"

"Javel," sier jeg og nikker med hodet. "Jeg skal prøve så godt jeg kan"

Så kom dette spillet.

  Syd åpnet med 1hj, Boye i vest meldte inn 1sp (?), 1NT fra nord, 2hj i syd og pass rundt. Kløver fire ut til esset mitt i øst.

Det ser rimelig opplagt ut å skifte hjerter sånn at spillefører ikke får stjålet kløver. Bordet ser ut til å være uten inntak, men jeg prøver allerede nå å sette meg inn i makkers problem. Han ser ikke nødvendigvis at ruteren er ufarlig. Men i første omgang må hjerter dame i stikk to være rett.

Spillefører tar for esset, kongen og spiller nieren til makkers knekt. Nå må jeg få fortalt at han må spille spar til min konge, sånn at jeg kan spille kløver gjennom. Hvordan kløveren ser ut, vet jeg ingenting om. Annet enn at den bør spilles fra meg.

Ruter i avkast fra meg kan ikke brukes til noe annet enn svakhet i første omgang. Ett kort kan ikke bety mer enn en ting, sånn at en høy ruter vil være svakhet og har ikke noe med fordeling eller Lavintahl å gjøre. En liten ruter vil være styrke og ikke fordeling eller fargepreferanse det heller.

I hjerter måtte jeg følge med toeren og spar kan jeg ikke kaste, men nå kom tidligere lærdom til nytte. Trodde jeg.

Kløver ni må jo være Lavintahl til spar!! Hvor mange små jeg har i den fargen kan da ikke være så farlig?


Som sagt så gjort,. men pasienten døde. Kløver 9 tolka Boye som at jeg hadde 98 i kløver og spilte fargen rundt til åtteren til spillefører. Påtrøkk de luxe og en elendig score for -110.

"Nei, Snurr. Det er ikke Lavintahl i denne posisjonen". Jeg bøyer hodet i skam, men spør ærbødigst hvordan vi skulle klart dette hvis vest hadde hatt f.eks kløver knekt og spillefører K10, slik at jeg MÅTTE tidlig inn? Dette også gitt at spillefører han dobbel ruter.

Noen spill fra Lyngdal

Som jeg har sagt flere ganger de siste to dagene, er det krevende å spille med de beste. Jeg er fristet til å si at de i enkelte spill gjør det unødvendig vanskelig og setter store krav til makker. For meg er det lite trøst i å vinne diskusjoner etterpå når makker ikke forstå hva jeg mente med meldinga mi, uansett hvor bra den nå skulle vært. En bånn er og blir en bånn uansett hvem i makkerparet som skulle hatt "rett". I bridge er det lite sannheter og når gode spiller har til dels svært ulik oppfatning av hva fasiten er, bør en kanskje leite etter enklere løsninger?

Den største grunnen til at par velger å spille sterk kløver, er at de oftest får mer plass til å uveksle informasjon når de er i slemsonen. Både 2kl og 2NT-åpning er svakheter i et naturlig system fordi det er så lite plass igjen. Spesielt hender som inneholder en major og en minor viser seg gang på gang å volde problemer. Begge major og begge minor går oftere bra. Jeg vet ikke hvordan du tenker i dette spillet?Du sitter syd og åpner med en svært tung 20-21 NT. Mange ville sikkert oppvurdert til 22-24, men det er bare ett ess i hånda. Viser jeg 22-24 og makker har 6-7 poeng er han i slemsonen med en gang og det kan fort være to esser vekk.  Det er i min verden ikke ulovlig å ha maksimum, så derfor 2NT i åpning.

3kl er Puppet og 3NT benekter fire/fem major. Så kommer 4kl fra makker som i min verden er naturlig sleminvitt.  Han sliter med begge minor, men han kunne meldt 3sp over 2NT for å vise det. Om du har system for 1-4-4-4 eller 4-1-1-1 vet jeg ikke. Her i gården er det nakent for det. Jeg kan ikke gå rett i Blackwood over 4kl, fordi 4NT er vil være avslag. Derfor vil jeg tro alle er enig med meg i 4ru. Så kommer 5NT fra makker, Boye Brogeland. Hva i all verden mener han med det?

Vi skal ikke spille storeslem når makker ikke har til Blackwood. Når er god spiller melder noe rart, må han ha en grunn. 5NT når trumfen ikke er helt bestemt betyr "Pick a slam", så det er min første tanke. Har han f.eks 3-1 i major og 4-5 i minor, vil han ha et meldeproblem over 2NT. Viser han begge minor med 3sp, vil han ikke finne 5-3 i major. 

Så begynner jeg å tenke på hjerterfargen. Det ser ikke helt umulig ut at makker har to små hjerter og da er det viktig at jeg er spillefører siden kløverkontrakt har kommet på hans hånd. Han har neppe mer enn tolv poeng fordi da hadde han nok meldt Blackwood, men mot 20-21 bør han vel ha minst 10, kanskje elleve også. Hva er så igjen til ha. I major mangler det tre poeng i spar og syv i hjerter, i tillegg ruter knekten og minoressene. Det er vanskelig å finne en hånd hos makker uten to ess, men DJ i begge major og et ess blir ti. Det er vel for tynt? Da virker det som han har to ess og minst to lavhonnører i major. 

Jeg går for omtrent denne hånda: -,xxx,EJxx,Exxxxx. Han gir meg muligheten til å spille ruter hvis jeg ikke skulle ha god kløvertilpass. Du ser også at det er vesentlig å få kontrakten på min hånd. Det er noe som skurrer siden han kanskje ville meldt 3sp på denne hånda over 2NT, men søkte han etter 5-3 i hjerter? Når han ikke cuebidda over 4ru, men hoppet til 5NT må han vel ha en renons et sted? Det jeg i alle fall ikke har lyst til er å spille 6kl fra nord.

Kartet stemte heller ikke denne ganger med terrenget når jeg meldte 6NT. En kommentar fra noen kanskje?

Flott motspill

Jeg tror du skal slite med å beite 3hj selv med åpne kort.Med spar ut står det vel ti stikk. så det skal du slippe å spille ut. En ruter ser naturlig ut, så da starter du vel med det? Vest stikker med kongen og får beholde stikket. Skift til trumf er best. Den vinner nord og spiller kløver til bordet som vinner . Nå kommer det spar og vest må splitte. Det finnes ikke medisin lengre, fordi bordet kommer inn på en ruterstjeling for å spille enda en spar mot tieren. NI stikk

Ole Kopstad fant et glimrende utspill av singel trumf fem! Den vant Finn Brandsnes hjemme og spilte en kløver til bordet. Nå hjelper det ikke å spille spar fordi vest går i med knekten. Han kommer senere inn en gang i spar og en gang i ruter for å spille trumf. Selv om spartieren gir stikk, vil det da bli to rutertapere og beit.

Finn spilte derfor i stikk tre en ruter fra bordet. I all beskjedenhet la jeg ikke fireren min, fordi da vil Finn bruke syveren og slippe inn øst. Han har ikke mer trumf å spille så bordet får overganger til både å stjele en ruter og spille spar mot K10x. Jeg stakk altså ruteren med kongen som Finn vant med esset for å spille mer kløver. Ole i øst vant og fant enda en gang beste motspill med ruter dame og mer ruter som bordet må stjele. 

Kløverdamen kunne jeg stjele lavt til høy overstjeling. (I denne possen kunne Finn vunnet ved å spille spar, men det forutsetter at han ser at utspllet er singelton) Så hjerter til tieren, men jeg hadde enda en trumf å stjele kløveren med hvis spillefører skulle prøve det. Han spilte i stedet en spar, men jeg kunne gå i mellom med knekten til kongen og ess. Ole fridde seg med ruter og spillfører var låst på hånda med tieren dobbel i spar. 

Hang du ikke med i svingene,  ser du spillet HER

Tredje sesjon fra Spingold

 Tredje sesjon

Den første store svingen var denne interessante 4sp-kontrakten. Espen og Boye stoppa i 3sp i det andre rommet.


Schwartz spilte ut hjerter konge som Zimmermann lot vinne stikket. Jeg skjønner ikke helt logikken i fortsettelsen, men vest tok i alle fall for spar esset og skifta til kløver konge ! Nå ble det ti enkle stikk.

Analyser er ikke min sterke side, men det ser for meg rimelig opplagt ut å fortsette i hjerter. Aktuelt stjeler makker og skifter til kløver. Nå er det ikke mulig å vinne kontrakten lenger fordi øst får enda en hjerterstjeling med spardamen når makker kommer inn på sparess. Kløverkongen kan heller ikke forsvinne. Schwartz var opplagt redd for at ruteren skulle gi avkast, men han kommer da inn på sparesset og kan skifte kløver hvis det skulle haste? Har spillefører KD10xx i spar, ser det tunt ut å beite.

I spill 38 ble vel Boye vel ivrig når han meldte seg på over 1NT i øst? I alle fall hvis han ikke kan melde kløver naturlig. Det kosta 500 i 3kl, uten at motparten kunne vinne utgang.
Så vinner Schwartz tilbake en utgangsving når han kapper hjerteren mens Nunes topper. 12 IMP.
I lagkamper handler det mye om å vinne de harde utgangene. Over var et eksempel og her kommer et til.Nunes starter med kløver og da har Boye ti stikk. (4 + 3 + 1 + 2 = 10). Med noe annet enn kløver ut, sliter Boye med å få mer enn 4 + 3 + 1 + 1 = 9 før ØV henter sine fire stikk. Jeg liker Espen's 3 sp veldig godt. Ingen kan henge han for å passe 2sp som Moulton gjorde i det andre rommet, men Espen har flotte kort i sparkontrakt hvis makker har litt mer enn minimum. Denne gangen gikk ikke kløverkappen og spardamen satt heller ikke dobbel i kapp. Likevel føyk 4sp hjem.

Jeg skjønner ikke hvorfor Fantoni - Nunes spiller to-åpningenene som de gjør. Det henger nok sammen med at åpninger på 1-trinnet kan være veldig sterke, men når 2sp kan være alt fra en vanlilg svake to til en åpningshånd, blir det mye beit. 2sp viser så vidt jeg vet 10-13 og minst femkort. Da må nesten vest invitere på en eller annen måte og paren kommer i dårlige utganger. I dette spillet satt EK i kløver rett, hjerteren 3-3 og sparen 3-3. Likevel er det ikke mulig å vinne mer enn ni stikk. Da er det noe galt. Graves - Schwatrz åpner med en god svake to spar og det går pass rundt. 6 IMP i gevinst.