Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Svar på Quiz 4

Her er kortene og meldingsforløpet


Jeg skal ikke påstå at jeg meldte veldig vitenskapelig i øst, men jeg visste at hadde makker kløverdamen eller ruterdame måtte det være fint spill for 7sp. Nå hadde ikke Geir noen av dem og da sto kontrakten på ruteren 3-3 eller kløverdama dobbel. Omntrent 45,6 % tipper jeg. Om det sto tretten stikk eller ikke spiller ingen rolle.

Jeg skulle nok meldt 3NT over 3sp. Da tipper jeg Geir går ned i 4sp med minimum for 3sp og da legger jeg meg kanskje til på 6-trinnet?

De fleste mener at Geir sin 3sp er for hardt. Jeg liker heller ikke å oppvurdere slike hender når en enda ikke vet noe om makkers kort. Vest sin ruter er flott hvis makker har rutertilpass, utem ruter hos makker er det en helt normal 12-14. Singel hjerteress kan være bra og det kan være ubrukelig til noe mer enn å ta et stikk. Knektene kan tette farger eller de kan være to unyttige glansbilder.

Jeg liker normalt ikke å spiintre singel ess, men det er jo singel hjerter (og delvis 5-4-3-1) som gjør at hånda kan være bra. Derfor er jeg ikke uenig med Nils som sier at "Skal du melde noe annet enn 2sp, er 3hj nærliggende."
Hopp til 3sp viser normalt 15-16 hp og en hånd som ikke passer for 1NT eller en ubalansert hånd som ble veldig sterk når makker meldte spar. Gi deg en ruter mer og et par kløver mindre, f.eks KKn109,E3,EKn9543,3 og 3sp er nesten en undermelding selv om den har bare 12hp. Eller ENDA bedre om en flytter på hjerteresset til kløver: KKn109,3,EKn9543,E3.

Med den siste hånda vil makker hoppe til 3hj, et hopp som ikke nødvendigvis betyr ekstra honnørstyrke. Hoppet til 3sp forventet jeg mer enn 13hp og en litt tam 5-4-3-1 hånd, men jeg skjønner selvsagt Geir sin tankegang.

Kommentarer

Uten at det er så veldig viktig tviler jeg på at GB hadde meldt 3 sp med KKn109-E3-Exxxx-Knx, men jeg vet jo ikke hvor hard han er på gassen.
For øvrig er det interessant hvilke avtaler man har på meldingen 6kl som spørsmål etter tredjekontroll.
Vi spiller slik:
6 i trumf viser xxx
6NT viser D og Kn i fargen
7 i fargen viser D
7 i trumf viser xx

Meld i eventuelle farger under trumf på 6-trinnet kan brukes til å vise ekstra styrke der, selv uten å ha tredjekontroll i aktuell farge.

Takk for svar, Ingvar.

Jeg meldte feil da jeg ikke startet med 3NT for å la makker slå av i 4sp med kliss minimum, men jeg skjønner ikke helt at 6kl skal løse problemet. Hopper ikke makker til 7-trinnet med dobbel kløver også da ? (Ikke damen). Med f.eks KKn109,E3,E7654,Kn2 er vel ikke 7sp noen bedre kontrakt enn aktuelt, snarere dårligere vel?

Ruterdamen er slik jeg ser det et viktigere kort enn kløverdamen, fordi med KKn109,E,ED765,Kn32 vil jeg være i storeslem. Der er det ofte fem sparstikk hjemme, hjerter ess og en røff, fire ruterstikk ved å stjele en og EK i kløver = 13 stikk.

Hver gang makker har seks ruter, vil jeg være ute når han har tre essverdier. Selv med denne elleve-poengeren: K543,E3,E76543,3.

Kanskje var 7 sp noe forhastet. Det er gratis å melde 6kl som spør etter 3djekontroll i fargen. Det trenger ikke være nok om makker har ruter D, men kløverkontroll er vesentlig. Meldingen 3sp synes jeg var helt ok.

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.