Er systemet ikke godt nok?

Jeg bakspilte et av våre landslagspar for noen dager siden og nok en gang var det et spill i slemsonen som forundret (forskrekket?) meg. De har mange hundre sider med system, men jeg blir ikke bare imponert over hva det kan brukes til.

KD1032
654
EK2
K2

Du      Makker                                                                                                                               
  1sp                          
2NT 3kl                          
3NT 4kl                          
4ru 4hj                          


Dette er vel sånn omtrent som de fleste av oss spiller. 2NT--> Stenberg GF, 3kl viser tillegg, men trenger ikke være på mer enn trekort. 3NT er en balansert sleminvitt (andre ting viser eller spør etter singelton). Så kommer tre cuebid, men jeg kan ikke se at du (hånda over) er blitt spesielt klok. 

Hva vet du?

  • Makker har minst åtte svarte kort og tillegg
  • Kløveresset og hjerterkontroll


Jeg vet ikke hva "tillegg" betyr og der var nok heller ikke landslagsparet enige. Alle 5-5 hender hos makker gjør at det står slem om vi ikke mangler to ess. Tre ess og fem kløver gir 100% nedbrett storeslem. Hjerter ess og EDJx i kløver gir storeslem hvis sparesset ikke mangler. Tre ess og hjerterkonge gir også oftest storeslem: Det samme hvis makker har ruterdamen og fire kløver. (Exxxx,Ex,Dx,Exxx). Exxxx,Kx,xx,EDxx gir en lilleslem som står på hjerteresset foran. Exxxx,Ex,xx,Exxx gir tolv stikk, men ingen sjanser til tretten.

Under lilleslem har du derfor ikke tenkt deg, men kan du finne ut om det står storeslem selv om makker ikke har hjerterkongen? Selv med hjerterkongen kan det være bare 12 stikk hvis makker har EJxxx,EKx,xx,Exx, men da hadde han åpnet med 1NT.

Har du noen tanker? Er det kanskje hender jeg skisserer som makker ikke kan ha? Burde du meldt annerledes? Åpneren melder 3kl og så cuebidder han to ganger etterpå. Har han da vist tillegg til tillegget?

 

Hva melder du?

I kveldens Simultan hadde jeg Nils Kvangraven som makker. I gamle dager var vi som hund og katt når vi spilte sammen, men på våre gamle dager er det bare fryd og gammen. I alle fall de gangene jeg ikke får sjansen til å gjøre så mye galt, men i alle siste spill var det duket for en potensiell krise.

Du har følgende kort:

65
EK108765
K7
D8

Nils    Snorre                                                                                                                    
1kl 1ru* hjerter                      
1sp* 4hj spar og benekter normalt trekort hjerter                      
4NT 5hj                        
6kl ?                        
                           


Hva betyr 6kl og hva melder du nå?

For å ta teorien hvis noen ikke er kjent med RCK-Blackwood. Hvis hjerteren hadde vært støttet, ville 6kl spurt etter tredjekontroll i fargen. Her er ikke hjerteren støttet, men syd har vist en halv meter der. Nils har ikke fått sjansen til å vise hånda si, men han meldte "bare" 1sp. Det kan han gjøre på veldig sterke hender, men 1sp er ikke 100% krav. 

Jeg har snakket med tre av våre aller beste. De kommentarene kan du se under. Logg deg på du også og kom med din melding..

Hva melder du?

E10872
103
EKn865
4

1kl 1sp 3kl dobl                                                                                                
4kl 4ru pass 4hj                
pass                    
                       

* 3kl = fem kløver, 6-9 hp

logg deg på og gi meg et svar med en kort begrunnelse.
Alle i sonen.

Hva er en god løft?

Parturneringer avgjøres av helt andre typer spill enn lag. I lag jager vi alt som ligner utganger og vil være i alle som er i nærheten av 50%. I en parturnering med ujevnt felt, er dette ikke vinnende taktikk. Der skal gode par være i normalkontrakten og vinne på å ta maks stikk både i egne kontrakter og i motspill. Hvis man er alene om å ta ti stikk i spar, er toppen like mye verdt om du spiller delkontrakt eller utgang. I lag er det 1 IMP forskjell på 140 og 170, men ti ganger så mye differanse på 140 og 620.

Hva synes du om øst sin hånd i spillet under? Er den verdt 2hj (god løft til 2sp) eller holder det å melde 2sp (normalt trekort og va 6-9 hp). Logg deg på å svar eller send en mail til meg så legger jeg ut.

Hva melder du ? (1-2014)

Dette spillet har jeg lagt ut før, men rakk ikke å følge opp siden LIVE.BRIDGE.NO ble lagt ned på et lite blunk.  Derfor gjentar jeg meldeproblemet og viser deg kommentarene som har kommet inn. Det er fint om flere bidrar

____________________________________________________________________________________________________

Makker åpner med 2kl og du har følgende kort.

54
5
D943
E98654

Hva svarer du når jeg forteller deg at:

  • 2kl-åpningen din kan inneholde 20-21 NT. (2NT i åpning viser 22-24)
  • Hvis du melder 2ru er 3kl nytt avslag over 2hj/2sp

   
  Hvis du velger å melde 3kl. hva svarer du på 3hj og 3sp fra åpneren?
 
____________________________________________________________________________________________
  

Lars Arthur Johansen: "

Jeg melder 2sp. Grøtens svar på 2kl-åpning"

 


Baard Olav Aasan:

Jeg ville meldt...


2KL - 2NT (klover).  Hvis 2KL åpneren har 20-21 NT saa sier han 3KL. Hvis ikke melder han noe annet... 2NT åpningen er ca 4 av 5 ganger... så veldig stor sjans for at det kommer 3KL. Da kan vi melde 3SP(overforing) for å vise ruter (4kort ved siden av 5+ klover).

Hvis det kommer noe annet Så lofter jeg til 4 med dobbeltonfargen og sier 3NT hvis makker traff singeltonfargen.

Det er vel ikke saa mye mere aa finne på... Hvis du velger åsi 2RU og faar 2HJ eller 2SP, så har en vel et lite problem med at second negativ skygger for hva du har... Og skal du ha god farge for 3KL, saa sliter en vel litt ogsaa... Kan ikke melde 3KL.

Får du 2nt på 2ruter er tingene ok... da kan du få sagt 3SP(begge minor), og dagsform bestemmer om du sier 4kl etter evt 3nt hos makker


Med vennlig hilsen fra Thailand

Baard Olav Aasan


  

Kristoffer Hegge:

2ru. Må melde 2NT over 2major.

 


Snorre:

Bridgen har forandret seg. En melder 2sp for å viser kløver, en annen melder 2NT for å vise kløver, mens en tredje melder ruter når han har en positiv hånd med kløver. Da mangler det bare at en innsender mener det er best å melde hjerter når en han kløver.
Jeg er en enkel sjel og lener meg til Geir Helgemo i sånn problemer. "Når det er flere alternativer, så velger jeg den meldingen med det største positive potensiale", sier Geir ofte. Denne hånda er helt minimum for å melde 3kl, men jeg har en sekskortfarge, en firekort-farge og nok poeng til å spille utgang. Da prøver jeg å vise hva jeg har og melder 3kl. Har makker kløvertilpass, skal det svært lite til før det står slem. Denne ideelle 17-poengeren holder: EKx,xxx,EKx, Kxxx. Over 3hj/3sp må jeg melde 3NT. Ikke akkurat beskrivende, men ikke helt galt når jeg tross alt har ruterhold.