Steinhardt fra Kina

Det står ikke i Vugraph-arkivet hva Norge gjorde i dette spillet, men av sesjonsscoren ser det ut som Norge meldte bare utgang. Ikke ufornuftig, men med kongen dobbel i kapp var det 12 greie stikk. Med mange andre fordelinger går det tungt i sparslem og norsk sving i stedet. Det hadde vært mer enn nok til finale i Paris.Jeg synes syd meldte steinhardt. Kløverrenons var ikke det beste han kunne få fra makker. Ruteresset er et fint kort, men ellers var det mørkt. Over 4hj hadde i alle fall jeg meldt bare 4sp, men det er mulig  nord villle gått på en gang til.

Vel hissig på grøten, Tor Eivind Grude?

Det er lett å spille bridge når en ser alle korta, men jeg synes 4sp var i overkant. Enda er ikke motparten i utgang og de har neppe  noe på 5-trinnet å gjøre. Derfor hadde det etter min mening holdt med 3sp. Da kan også makker være med på å vurdere hva en skal gjøre over 4hj. Denne gangen en fantomstamp for - 300. Selv 3hj er vel beit.
__________________________________________________________

Mosterhånd 2 fra KM lag i Vest-Agder

Jeg satt syd og gjorde meg klar til å åpne med 4NT, som spør etter spesifikke ess. Det fikk jeg ikke sjansen til, fordi makker åpna!6sp var selvsagt ikke sving i de fleste av kampene, men litt moro likevel. Et par meldte 7NT, men dessverre fra nord. Øst hadde et litt lettere utspill enn hva vest ville hatt.
_______________________________________________

Hadde du gått beit her, Christian Bakke?

1370 var uavgjort spill i semifinalen mellom Kina og Norge i Paris. Øst spilte ut ruter til esset og så dro unge Bakke kløverknekten fra bordet. Vest dekka, men det hadde vært spennende å se hva som hadde skjedd om vest legger en liten.Det er noen som mener at de er magiske i slike situasjoner og alltid treffer. "Jeg følte på meg at det var rett på spille sånn eller sånn". Jeg har mer tro på matematikkens lover, så jeg vil stukket med kongen om vest legger lavt. Hvorfor det, spør sikkert noen?

Sitter fargen 2-2, er det hipp som happ om knekten seiler eller om spiller til kongen. Det som er interessant er derfor 3-1 og da hjelper det ikke så mye om knekten seiler til singel ess. En kan riktignok kaste en hjerter på ruteren og prøve å stjele seg hjem i hjerter. Da tåler en ikke 4-2 sits i hjerter med dobbelton i vest, så en ender kanskje opp med å legge ned kongen. Derfor tror jeg det er best å spille til kongen og få med seg damen singel når fargen sitter 3-1.

Eller tar jeg feil?

_______________________________________________________

Fordelingsmonster fra KM lag i Vest-Agder

Slik gikk meldingene på mitt bord (Snorre og Nils ØV). Det er en svakhet å ikke vise begge fargene i vest, men de fleste spiller vel at 2sp viser hjerter + minor. Jeg skjønner at Nils i øst trodde jeg hadde kløver ved siden og derfor er rimelig opplagt dobling av 5sp. Hadde han visst at jeg hadde hjerter/ruter, ville han helt sikkert vært med til 6ru. 5spx sto i minst 12 stikk, mens mot 6ru må hjerterstjelingen finnes. Det er vel i praksis ikke mulig hvis kontrakten spilles fra øst. +1050 var likevel minus 4 på butleren. :-)

Norge leder i Frankrike

I disse dager spilles 2nd Youth Paris Open Bridge og Norge deltar med sine beste juniorer. De første fem kampene gikk helt på skinner med 17 VP i snitt. Tapet måtte komme og Frankrike A slo oss 14.19-5.81. Likevel vant vi RR klart.  Det er fri i morgen og jeg tipper at det er omvisning i Paris. Heldiggriser.
På lørdag begynner semifinalene.

Bruk kommentarfeltet

Jeg oppfordrer igjen den enkelte av dere til å komme med synspunkter til ting jeg skriver om. Det er sikkert mange som sitter med meninger om de tingene som tas opp og jeg vil gjerne ha et mangfold av innspill. 

Når er så markant person som Thor Erik uttaler seg, vil det kanskje stoppe debatten fordi mange "tør" ikke si imot, eller i det minste komme med andre problemstillinger. Jeg snakka med Markus Bruno, en av våre dyktigste turneringsledere, for noen dager siden. "Hvorfor skal vi ha regler hvis det skal bli opp til den enkelte sin oppfating av bridgeetikk som avgjør hvordan utfallet blir?", sa han (omtrent). "Regler er regler."

Jeg følger på mange måter Markus, men på den annen side  vet jeg at de siste ukers hendelser har gjort noe med meg. En som i vanvare mister ned et kort mot meg, skal få ta det opp. Det fikk han kanskje ikke lov til for femten år siden. En som åpner utenfor tur, må fremdeles ta straffa sin. Det er forskjell på å være uheldig og være sløv. Problemene kommer i gråsonen og der håper jeg vi kan ta diskusjonen og prøve å komme fram til en felles forståelse.

Gitt at du har KD954 mot E876. Du er i 7NT og trenger alle stikkene i fargen. Når bordet kommer ned, claimer du og forlanger konrakten uten å si noe mer. Det viser seg at fargen satt 4-0 med Kn10xx foran KD954. Hvis motparten forlanger et stikk i fargen, er det vel ikke noe galt i det? Når du ikke klarte å si at du legger ned esset først, så betyr vel det at du ikke har sett problemet og derfor likegodt hadde spilt kongen først selv om det bridgeteknisk er en stygg brøler.

Eller hva?

________________________________________________________________

Hva mener du, Thor Erik?

Vi har flere spillere som kjenner det internasjonale bridgemiljøet fra innsiden. Thor Erik Hoftaniska er den norske spilleren som ved siden av Boye-Espen og Tor-Geir spiller mest. Thor Erik er en person med sterke meninger og er ikke redd for å dele sine synspunkter med oss. Han er aktiv på blant annet Bridgewinners og har skrevet flere kommentater som går på Multon - Martens sin framgangsmåte i forhold til claimen i 7NT. Dette spillet i seg selv er kanskje ikke så forderdelig interessant, men det gjenspeiler en kultur som flere og flere ønsker å  ta et oppgjør med.