Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Hva mener du, Thor Erik?

Vi har flere spillere som kjenner det internasjonale bridgemiljøet fra innsiden. Thor Erik Hoftaniska er den norske spilleren som ved siden av Boye-Espen og Tor-Geir spiller mest. Thor Erik er en person med sterke meninger og er ikke redd for å dele sine synspunkter med oss. Han er aktiv på blant annet Bridgewinners og har skrevet flere kommentater som går på Multon - Martens sin framgangsmåte i forhold til claimen i 7NT. Dette spillet i seg selv er kanskje ikke så forderdelig interessant, men det gjenspeiler en kultur som flere og flere ønsker å  ta et oppgjør med.I den forbindelse har jeg gitt Thor Erik noen problemstillinger. Det kommer her:


Jeg leste med interesse Boye sin artikkel "10 weeks". Mot slutten refererte han til et spill fra Transnationals der motparten i kampen mot Zimmermann hadde gått beit i en storeslem som var til å slenge i veggen. Du vet hva som skjedde og jeg har skrevet om spillet. Du er krystallklar på at denne måten å få poeng på synes du ikke noe om. Fortell hvorfor du mener det og hva var dette spillet som i dine øyne blir så galt?


Vi er opplært til at hvis det foregår uregelmessigheter ved bordet, skal TL ropes på, dette gjelder i hvert fall  i Forbundsturneringer , NM og Divisjonsystemet. I seg selv er det en regel som er tydelig fordi den skal sørge for at spillere ikke dømmer selv.

Det som skjedde i det omtalte spillet er at ingen er skadelidende, motparten har claimet og har 14 ess. Jeg har hørt at claimen først ble godtatt (3.hånds opplysning og ikke relevant for mitt syn) og så ble Frank Multon interessert  i den potensielle blokkeringen i kløver. Hadde kløveren vært blokkert og claimen ikke vært riktig er det en selvfølge å rope på TL. I dette tilfellet er det en imaginær blokkering. Spillefører fikk ikke mulighet til å forklare. Hun ble bare dømt noe som i seg selv er hårreisende.
 
 Det vi alle bør spørre oss selv om, er om vi ønsker at denne måten å haie poeng på skal godtas?

Pierre Zimmerman Franck Multon Geir Hegelmo
       Franck Multon - lag Zimmermann

Det som er mye verre er at Zimmerman sitt lag har vært en dominerende maktfaktor både i Nasjonsmesterskap og  i de åpne prestisjetunge turneringene internasjonalt. De har via sine resultater og sin høye stjernefaktor hatt en ganske unik posisjon i Internasjonal Bridge, både med tanke på popularitet og faglig respekt. De har fans over hele verden.

Våre egne stjerner på laget er selvsagt fremragende ambassadører for sporten og har fremdeles respekt blant sine konkurrenter og blant sine tilhengere. Hele Zimmerman laget er klar over at en hel Bridgeverden er uopprettelig skadelidende av juksingen til sine lagkamerater. Derfor bør de være ekstra oppmerksomme på hvordan de ønsker å fremstå ved bordet.

Når Franck Multon velger å vise null ydmykhet og vennlighet ved bordet, er han så langt unna å være en rollemodel som mulig. Når han samtidig velger å være maksimalt kynisk med tanke på å stjele poeng bør også det settes søkelyset på.

Å være konkurransemenneske er nødvendig, å ønske å vinne uansett metode er ikke bra for verken bridgen eller annen sport!


Det er noen som sier i kommentarene til dette spillet at "Multon og Martens tilkalte jo bare TD når motparten hadde claima og kontrakten kunne gå beit med skjødesløs spilling." Hvorfor holder ikke det argumentet?

Regelryttere er det for mange av i bridgen, og jeg vil som et eksempel si at hvis Tor og Geir hadde sittet ved det bordet ville vi aldri hørt om spillet, de ville sett poenget med en gang og maks bedt om en forklaring.


Jeg er ikke i tvil om at du 100% bifaller det som Boye og hans medarbeidere har gjort for å avsløre juks. Tror du at denne saken også kan føre noe godt med seg som gjelder hvordan vi oppfører oss ved bordet og at det blir mer jevt å være etisk framfor å opptre som en regelrytter?
 


Det er viktig med regler i bridge. Det at vi ser en kulturforbedring ute allerede nå, er viktig og det forekommer omtrent ikke at noen tilkaller TL pga manglende systemkort når det spilles på toppnivå. På lavere nivå sånn som i daglig bridgen i England er mange enda veldig fokusert på prosedyrer. Vi skal selvfølgelig ha systemdeklarasjoner, men jeg tror bridgen vil være veldig tjent med at man fjerner alertering.

Det er å håpe at det å ha en sportslig innstilling alltid vil være gjevt, og at taktikk, strategi , psykologi og tekniske ferdigheter er det man skal måles på!

Boye har satset knallhardt på å få Bridgen inn på riktig spor, og det gjelder ikke minst inn mot Forbundene. I de internasjonale forbundene trenger vi en revolusjon. De organisasjonene er lukkede foreninger som helt klart er korrupte, nå må de nasjonale Forbundene få kastet maktpersonene , det kan være med på å gjenskape tillit.

Hvis ikke må spillerne bygge nye organisasjoner og det må handles nå , muligheten for å få til dette kan vi hovedsak takke Boye for.
Men vi kan kun takke oss selv hvis vi forholder oss passive og ingen endring finner sted.


Jeg har tidligere kritisert deg og Thomas for at dere har "klaget" på spill der jeg mener at dere er minimalt skadelidende. Her tenker jeg spesielt på et fra 1.divisjon for et par år siden der Hildal - Baumann glemte å alertere 1sp og hadde xxx i stedet for en firekortfarge som du trodde da du meldte. Dere fikk +170 inn i et spill hvor var rimelig opplagt å melde 5ru andre veien og 80% av salen hadde +600/+620 motsatt. Likevel valgte dere å tilkalle TD. TD måtte nesten dømme i fordel dere.
Ville du gjort det samme  dag eller ser du at du kunne gjort ting annerledes?Jeg protesterte på to spill i divisjonen det året og fikk medhold fra TL i begge spillene. Motparten appellerte i begge tilfeller og sakene skulle behandles i Sverige. I begge tilfeller var det uregelmessigheter ved bordet og jeg mener faktisk at TL dømte riktig begge gangene. I tilfellet som du nevnte var poenget ikke om han tilfeldigvis hadde 3 spar siden betydningen av mine meldinger ville være annerledes om han viste maks 3 eller 4+ spar, Det gir også feil info om strukturen i spillet.
 
 Dere trakk protesten i det aktuelle spillet. Hvorfor gjorde dere det?

Årsaken til at jeg ba om at resultatet i begge spillene skulle justeres tilbake til det oppnådde resultatet ved bordet var at jeg ved nærmere ettertanke ikke var veldig skadelidende. Jeg visste (trodde) at vi ville vinne i apellutvalget i Sverige, men følte at bridgeteknisk var resultatene ok for oss.
Vi mistet sølv det året på tilbakejusteringene (tror et av spillene var nok), men det å få poeng er ikke altoverskyggende.  Det viktigste for oss er at det går riktig for seg!

Om TU i div fulgte boka når de tilbakejusterte scorene er tvilsomt, men jeg syntes de viste godt skjønn i saken
 
Jeg vil i lignende tilfeller tilkalle TD også i fremtiden, da jeg følte at spillet var blitt ødelagt i begge tilfeller. Når det skjer igjenn er det både min plikt og rett å gjøre det.

Du kjenner det internasjonale bridgemiljøet godt. Hvordan vil du si at den "etiske standarden" er generelt? Si gjerne også noen om dise sakene er unntaket framfor regelen. (håper det er tilfelle) og hvordan mener du de norske klarer seg i denne sammenhengen?


Internasjonal bridge er etter min oppfatning selvkorrigerende slik at over tid vil de som er for sleipe rett og slett føle seg uvelkomne. Men hva vet vel jeg?
Jeg har sittet som en naiv tulling og blitt jukset i årevis. Jeg har vært klar over de tre  første parene i lang tid, men trodde at vi klarte å unngå de verste tingene.Norske spillere har slik jeg erfarer det en unik posisjon ute med tanke på det etiske og Norsk Bridge blir også ansett som veldig bra sportlig sett.

______________________________________________________-

Tusen takk, Hoffa. Jeg har ikke alltid vært enig med deg, men her stiller jeg meg bak hvert eneste ord, komma og punktum. Måtte disse tankene vinne fram. La oss alle begynne med oss selv og oppstarten til en ny tidsregning i norske bridge er Seriemesterskapet.
Jeg kan ikke understreke nok at det er selvsagt ikke galt å tilkalle turneringsleder og be han/hun se om det har forekommet regelbrudd. Utspill fra feil hånd, straffekort og revoker skal selvsagt straffes etter de prosedyrer som er bestemt. De fleste skjønner hva Thor Erik mener.Bilderesultat for lover og forskrifter

 

Kommentarer

Vel talt, Hoffa! Jeg håper flere norske bridgespillere kommer seg opp på barrikadene og er villige til å slåss for et renere og kjekkere spill. Her på berget er vi definitivt bedre enn de fleste til å utvise skjønn og fair play, men vi må tørre å si i fra når vi nå ser at det har vært syke tilstander i en årrekke rundt forbi i Europa.

Kloke ord fra Hoffa:-)

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.