Bakstreversk?

Jeg liker å følge med på det som skjer på systemfronten og i det siste har jeg fått litt innsikt i Thor Erik Hoftasniska - Thomas Charlsen sitt system. I min oppsummering fra EM var jeg kritisk til slemstatistikken til de norske parene, kanskje dette paret spesielt. De spiller svært ulikt andre etter majoråpning der den største forskjellen er at de på en måte har byttet om 2kl og 2NT-svarene. 2kl viser tre kort+ i majorstøtte og minst innvitt, mens 2NT etter 1hj/1sp viser kløverfarge med et etterfølgende releapparat.

Nå forteller Thor Erik at de har jobbet konstruktivt med forbedringer og at de har tettet huller. De skal spille Cavendish til uka og da håper de at nye og gamle avtaler ikke blandes. Vi gleder oss til å følge med.


Det blir aldri rett å plukke ut et eller noen få spill når en skal prøve å si noe fornuftig om en konvensjon er bra eller mindre bra. De aller fleste systemer har plusser og minuser, sånn at par må vurdere om fordelen med en konvensjon vs en annen er større enn ulempene. Dette har jeg blant annet tatt opp i et par kommentarer om "støttedoblinger".

Det er sikkert noen som vil si at jeg med det jeg skriver under er unødvendig kritisk til nyvinninger i meldesystemer. Reaksjonær og bakstreversk? Dette vil jeg selvsagt benekte, men heller si at en porsjon skepsis og tilbakeholdenhet kan være like smart i bridge som ellers i livet.

Her er et spill der Thomas og Thor Erik fant en glimrende 7hj, men jeg er som sagt ikke overbevist (enda)

54
Kn654
ED4
E1087

EK102
EKD1032
K5
4

Syd Nord   Syd Nord                    
Thomas Thor E   Jeg  makker                                                        
1hj 2kl*   1hj 2NT*                    
2NT* 3kl*   4NT 5hj                    
4ru* 5kl   5sp* 7hj                    
5ru 5hj                          
5sp 6ru                          
7hj                            
                             
Først til Thor Erik og Thomas sitt meldingforløp. 2kl viser 3+ hjerter og ber makker beskrive hånda si. 2NT = 6-4 hånd, 3kl spør og 4ru viser fordelingen. Så kommer noen cuebid og hopp til storeslem når nord viser majoressene. 
Jeg kan ikke systemet, men lurer på om syd med 4ru har sagt noe om honnørstyrken. Kan han ha en hånd med mangel på kontroller som gjør 5-trinnet farlig? (KDxx,D10xxxx,Kx,D). Når syd hopper til 7hj over 6ru lurer jeg også på om han har kontroll på sparfargen. Kunne syd hadde flere spartasser? (xxx,Knxxx,ED,E10xx)

God, gammeldags Stenberg er over til høyre. 2NT er GF med minst firekort støtte. Så kan kanskje syd melde litt rundt omkring, men spør ganske kjapt i Blackwood. 5hj viser de to manglende essene og 5sp spør etter tredjekontroll der? "Yess, det har jeg!"
                         

Nok en skandale i NBF's terminliste!

Hvert eneste år legges den første helga av Seriemesterskapet til morsdag!! Dette må det snart blir slutt på, fordi det tar fra oss bridgespillere muligheten til å feire våre kjære på denne store dagen. Jeg mener at skilsmisseprosenten blant bridgespillere er høyere enn landsgjennomsnittet forøvrig og her må NBF ta sin del av skylden.

Harald Skjæran: Er det du som gjentatte gang etter gang setter opp denne kollisjonen, må det få konsekvenser. Jeg har snakket med fru Heidi og hun står 100% på min side.

Se dere ikke baksida?

Jeg har fått et par mailer som lurer på hvor bridgeforståelsen og logikken min er når jeg stiller spørsmål ved konvensjoner. 

E765
76
E1098
Kn43

832
Kn65
K
EKD1092

Vest Nord Øst  Syd                                                                                     
      1kl                    
1hj x * 2hj ?                    
        *) dobler viser 4+ spar                  
                           
Her "må" de som spiller obligatoriske supportdoblinger vise tre spar til makker ved å doble 2hj. Så passer vest og hva i huleste skal nord nå melde, annet enn 2sp? Uansett turneringeform er det ikke særlig lurt å sette seg til å spille sparkontrakt med disse kortene. Det er ni toppstikk i kløver. Gi syd et hjerterhold i tillegg tild et han har, så befinner NS seg enda i 2sp med ni toppstikk i NT.

På 1-trinnet er det nok lurt å spille mer eller mindre obligatoriske supportdoblinger, men på 2-trinnet må det være lov å bruke hodet vel?
  
_____________________________________________________________________________

NB: Kommentarer må leses nedefra. De eldste fra bånn.

  

 

Tøff i trynet?

Jeg bakspilte Kåre Kristiansen som vest i dette spillet og sjelden har han vært mer sikkert på beit i en redobla kontrakt. Spillefører var ikke inne på sporet, men det er mye som tyder på at hjerteren sitter 4-0.

  Vest spilte ut spar 3 og lente seg tilbake for å vente på sine tre hjerterstikk. Ikke hvis du hadde vært spillefører vel?

Spar ess, ruter til knekten, kløver ess, kløver til stjeling, spar til stjeling, kløver til stjeling og EK i ruter inne på hpåndaStillingen er som under:
-----------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------
Inne på hånda spiller syd en spar og nå svetter vest. Han må stjele med en honnør, men har to dilemmaer som er like gale.

Fortsetter han med en hjerterhonnør, stikker syd med esset og spiller sin stående ruter. Det er ingen måte vest kan få mer enn to stikk  når spillefører disponerer 109 i trumf.
 
   

Jeg gjentar stillingen etter at vest har stjålet med knekten. Kløver til stjeling på hånda hjelper heller ikke, fordi syd vinner og spiller sin ruter 9.

 

Uklare doblinger

Her ble to Israelitter offer for egne dårlige avtaler. Syd mente nok sin dobling som straffeorientert, mens makker i nord tolka doblinga som ruter og hjerter, en hånd som ikke passet til å doble opplysende første gang på grunn av kort spar. 1400 kosta moroa!

Konvensjonskåt?

 Dere vet at jeg ikke liker konvensjoner som overtar for logikk og sunn fornuft. Support-doblinger er en slik konvensjon.

Supportdobling betyr at hvis MTH melder etter at makker har vist major på 1-trinnet, så kan du skille på å fortelle om tre eller fire kort i støtte. Når du støtter direkte viser du fire kort, mens en dobling viser tre. Hvis du ikke gjør noen av delene (passer eller melder egen farge) benekter du støtte på mer enn to kort. Dette funker ofte bra, men jeg liker å spille litt mer fleksibelt. Hvis du har en egen fin farge, er det lov å gjenta den uten at det benekter tre kort i støtte til makker. Her er et eksempel fra Israel i dag') dobler over 1hj viser 4+ spar

Mange MÅ doble på syd sine kort for å vise tre spar. Ulempen er at når makker har bare fire spar eller en svak hånd, forvinner tilpass i andre farger. Jeg er fristet til å melde 3kl over 2hj, men jeg ser jo selvsagt baksiden. Denne gangen var det snakk om en missa delkontrakt i kløver, pluss at 3hj gikk beit så tapet var ikke stort. En annen gang er det dobbelscore til motparten eller egen 5 minor som blåser bort.

Her er det upløyd mark!!

og da er det godt å se at et av verdens aller beste par også sliter. Jeg har ikke teorien helt på plass selv, men poenget er at vi for ofte leiter etter 4-4 tilpass i major når vi har 5-3/6-3 i den andre majoren. 

Her er det Lotan Fisher og Ron Schwatz som kommer i 4hj. Trumfen 4-1 og ruter ut gjorde det til et slitsomt prosjekt som endte med beit fordi sparfargen ble død når syd ble kortet i utspillet. På det andre bordet virker det som Liran Iron har skjønt noe svært viktig. Han ser at det er ikke er noe poeng å spille på 4-4, men søker heller 5-3 tilpassen. Den femte trumfen reduserer sjansen for å bli trumfmatt. 4-4 er sårbart for skeiv sits. Denne gangen traff Liran Iron makker med seks spar, men selv 5-3 kan være rett i slike spill. 4sp spilte seg greit til ti stikk.Jeg utfordrer en av dere eksperter til å lage en artikkel om dette. Tema: "Når skal vi spille på 5-3 vs 4-4 i trumf?"

Tøft liv!!

Her er helgeprogrammet til vår alles kjære kanin de siste ukene.

  • Start august: Bridgefestival en hel uke
  • Medio august: Bridgetur til Køben med venner
  • Slutten august: Bridgetur til Hamningberg (helt nord i Norge) med venner
  • Oktober: VM i Kina.


Hva med oss andre som må holde hjulene i gang og drifte dette landet?Her en det nok en fisk som går bra. Denne gangen helt nord i landet. 

 

Tre uker til NM par

Det er første gangen på mange år at NM par arrangeres som en egen turnering. Nytt av året er at den er flyttet ut av Festivalen og jeg vet at det er med stor glede (og spenning) at Lyngdal BK ønsker velkommen til 52 av Norges beste bridgepar.

Turneringa arrangeres som tidligere år, men tre spill i runden denne gangen, tilsammen 153 spill over tre dager. Det bør være mer enn nok til å kåre verdige vinnere, selv om parturneringer oftest avgjøres av at slitne, umotiverte og leie spillere med mange hundre minus møter et eller flere av lederparene mot slutten. Rammene rundt vet jeg Lyngdal BK og Rossfjord Standhotel har full kontroll på. Markus Bruno har regnskapet og da slapper alle av.

Personlig tror jeg det er bare et tidsspørsmål før NM par er en åpen turnering, selv om jeg har stor forståelse for at det er noe med å bli invitert hit fordi en har kvalifisert seg. Dette går det an å imøtekomme ved at hver krets får en plass som er gratis for vinnerne av KM par, pluss at det samme kan gjelde for et antall par som kvalifiseres omtrent på samme måte som nå.  Andre som ønsker å bli Norgesmester kan melde seg på for egen regning. Det er flere mulige varlanter med kvalifisering og sluttspill. 

Min "misnøye" kan også skylde rein misunnelse for at jeg ikke får være med og det faktum at jeg alltid er så uheldig med makkerne mine både i kretsens kvalifiseringer og de andre turneringene som gir NM-plass. 

Turneringa bør uansett få noen år til å "prøve seg". Om Lyngdal skal bli fast arrangør vet ikke jeg. Det er hetl sikkert andre klubber som kan gjøre en flott jobb.

Når det gjelder forhåndsomtale viser jeg til NILS KVANGRAVEN sin side. Her er det statistikk, forhåndstipping og bulletin. Flott arbeid!!

Klukken briljerer!!

Det er noen som sier at jeg skriver for mye om de spillerne jeg kjenner, men det er nå en gang sånn at jeg bakspiller vennene mine. Har noen  fine spill fra ANDRE spillere, er det bare å sende inn.

Jeg har skrevet om Marius Klukken Skree før, men da har det gjerne vært andre poenger enn positive bridgeopplevelser. Gutten er et fyrverkeri og han sliter med selvtilliten. Ikke det at han mangler den, men han har alt for mye selvtillit. Det kan jo i noen sammenhenger være en gave, men ydmykhet er en fin ting når en skal lære seg dette spillet. Når sant skal sies, er det framgang å spore. Jeg har hørt at han har lyttet til innspill fra f.eks Norgesmestre, men det å overdrive at han står med lua i handa uansett hvem de andre tre rundt bordet er.

Gutten har også talent og når han får gått av seg barnesykdommene, kan han blil rett så flink. Bare se her.

  Det kom hjerter ut til kongen og Klukken avblokkerte med tieren. Hadde vest spilt en liten kløver, ville dette spillet gitt en beit og inn i glemmeboka, men kløverdame blokkerte fargen. Mer kløver til kongen og øst skifta spar seks til ti og konge.

Så hjerter til nieren og ruter til damen i posisjonen under.
     
  Vest var market med 5-5  svart, så nå tok Klukken i nord av seg sparesset og kasta en hjerter i bordet. Ruter til konge, ess og en fjerde til øst.

Han hadde bare hjerter igjen og måtte gi bort enda en hjerterfinesse. 9 stikk og 100% i MP.

Småpent, spør du meg.

 

Linus (8 år) klar for sin første turnering

Av Karl Hjelvik (klippa fra Facebook)

Linus har spillt to ganger i klubben i sommer. Nå er det skoletid igjen og det blir litt for sent på kvelden for Linus å spille.
Han får ikke trent noe praktisk spilleføring og motspill(bortsett fra funbridge, men det blir ikke helt det samme) men vi trener litt meldinger av og til.

Forrige lørdag kveld meldte vi noen hender plukket ut fra BIN(et bridge magasin som kommer ut seks ganger i året, åtte nummer.
Jeg fikk et melde problem, og i tenkepausen min ser jeg Linus kikke litt filosofisk ut i rommet og så sier han: " han Petter Haram er en hyggelig fyr, og så er han jo ganske snill.."...... 

Får et smil rundt munnen når jeg tenker på det, det kom sånn ut av ingenting. Tidligere på dagen gikk vi en tur rundt vannet i Mauseidvågen, Eikrem heter det vel der. Vi satt i bilen og skulle til å kjøre hjem, så ser Linus en kar med ryggen til og så snur han seg litt på siden og Linus sier "der er en bridgemann"....og joda, det var Jan Sjåstad som var i en munter passiar med noen bekjente.. 

Han lærer dem fort å kjenne, ser det ut til. Til helgen skal Linus spille sin første voksen turnering. Jeg sendte mail til Molde bk ang Linus er bare åtte år, og ganske fersk enda, men vi ble ønsket velkommen  Nå er han i fyr og flamme, han skal bo på hotell for første gang også..! Nå siste uka tror jeg han har brukt like mye tid på bridge som Minecraft og resten av internett spillene...

_________________________________________________________________________________________

Red.kom: "Det gror i toppen av norsk juniorbridge. Det vet vi godt, ikke minst med tanke på VM-gullet. Minst like gledelig er slik meldinger der vi ser at det kommer nedenfra også-

Samhold i VM!!

av Lars Arthur Johansen

Bildet over er etter før sistesesjonen i bronsefinalen.

Bildet av Lars sier alt, bra at det ikke finnes flere gledestårebilder av meg og han :) Under dette mesterskapet var det mange klemmer, oppbackninger og samhold på begge lag. Det gir trygghet og resultater.

MVH LA 

Noen spill fra de siste fjorten

Bridge handler mange ganger om å gjøre enkle valg. En vinner ikke lagkamper ved å gamble på slemmer eller gå etter dobla beiter hos motparten. Stødig håndverk og god grunnteknikk er ofte mer enn nok. Jeg skal ikke lære spillere på dette nivået mye om bridge, men disse tre grunnprinisppene har jeg tro på:

  • Harde utganger
  • Forsiktig med slemmene
  • Er du i tvil, meld en gang til

Dette spillet er et som passer i den siste kategorien.

Det kan selvsagt være beit i 5sp og det kan være beit i 5kl/ru. Likevel velger Kristoffer det trygge og blir belønnet med +650 på bok. En tullete dobling av vest, fordi han levde sikkert etter prinsippet om at "når vi har meldt en utgang i sonen, kan ikke motparten får spille noe udobla." Bare vas, fordi kravpass brukes når du "vet" at motparten stamper. Det gjør du ikke her. Jeg pleier å spørre noen som dobler hjem kontrakter på 5-trinnet om de hadde dobla hvis motparten hadde meldt slem istedet for. "Nei, da hadde jeg passet", sier flere av dem og hører ikke en gang den manglende logikken.

Jeg tar til tårene

når jeg ser spill som det under. 
1ru viser hjerter og 2ru krever til utgang. Resten er sunn fornuft og toppbridge!!
Manglende logikk

Nederland var ute av komfortsonen i de siste spillene og under er enda et eksempel på at de tenker feil (etter min mening)

 

Syd spilte ut hjerter fire, og makker i nord la knekten (!). Nå var det bare å spille kløverdamen og notere hjemgang. Poenget er at når nord kikker ned på kongen i makkers sperrefarge, bør han vite at utspillet er singel. Har makker damen sjette/sjuende i ruter og dobbel hjerter, vil han starte i ruter og ikke i hjerter. Derfor opp på esset og hjerter til stjeling. Ruter i skift og to beit.

Spikeren i kista

 

Kampen var avgjort når dette spillet kom, men det visste ikke Kristoffer og Tor Eivind. 1100 inn og gullmedeljen var sikra!!


GRATULERER ENDA EN GANG!!

63-10 i siste sesjon!!!

Det så litt mørkt ut etter femte (av seks) sesjoner i VM-finalen. Norge var verken gode eller heldige i den femte og Nederland hadde tatt over ledelsen med 10 IMP. Jeg fikk ikke sett de siste 14 spillene LIVE, men det var spill mot ett mål fra nummer to og utover. Nederland fikk en syver i det første spillet, men derfra og ut var det total dominans av de norsk.

VI ER VERDENS BESTE JUNIORNASJON !!!

HER ER SISTE SESJON

Det er selvsagt Harald, Tor Eivind, Mats, Kristoffer og Kristian som skal hedres, men dette bildet av Lars Eide forteller mer enn ord. Han har brukt nærmere femten av de siste årene til å backe opp sønnene sine på juniorlandslaget og vi kan alle tenke oss hvilke følelser det er i sving når Mats og Harald kroner verket med gull i VM._______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

 

Kristian Barstad Ellingsen, en av verdens fem beste juniorer i bridge!!

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

De nest yngste slo Frankrike i brionsefinalen og fikk bronsemedaljene.
Her representert ved Espen Flått. Trykk på bildet for å lese artikkelen fra Namdalsavisa

 

Nederland slår tilbake i femte sesjon

men det er nok dessverre  mer rett å si at Norge skyter seg i foten. Det ble rett og slett meldt for mye og for hardt av de norske. I spillet under melder Kristian B Ellingsen steinhardt, i alle fall hvis makker i nord har bare tre spar med sin 2kl. 6sp kunne stått, men gikk et par beiter etter en normal spilleføringHer er det Harald Eide i Nord som jeg tror melder en gang for mye. 2NT er jeg ikke sikker på om de spiller som Lebensohl (overføring til 3kl for å vise en svak hånd) eller Scrable ("Jeg har to steder å spille"). Uansett gikk lyset når han meldte 4NT og ba makker velge minor. Han ble hardt straffet og -1100 mot et par beiter i 4sp x på det andre bordet.Lagene var dyktige i mange spill denne halvrunden og tre 6kl på rad er det lenge siden jeg har sett i en lagkamp. Dette er Nederland sin liste, men Norge kopierte!!
Utspillet svingte ni stikk!!
Jeg synes Hegge - Grude (over) hadde en fin meldesekvens ØV  til 5ru. 4sp kan vel vinnes med forsiktig (og rett) spilleplan, så uttaket i 5ru var veldig rett. På det andre bordet kom ØV (Nederland) i 3NT ! etter et rart meldingsforløp når vest valgte å vise hånda som en balansert 20-21 NT. Kløver ess i utspill og Norge hadde tatt de ni første. Harald Eide startet med derimot med en liten spar og da kunne Nederlanden ta resten siden nord ble skviset i alle farger!! +550 ga bare ett IMP.

Nederland er foran med 10 IMP før de siste 14 spillenen.