Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Tøff i trynet?

Jeg bakspilte Kåre Kristiansen som vest i dette spillet og sjelden har han vært mer sikkert på beit i en redobla kontrakt. Spillefører var ikke inne på sporet, men det er mye som tyder på at hjerteren sitter 4-0.

  Vest spilte ut spar 3 og lente seg tilbake for å vente på sine tre hjerterstikk. Ikke hvis du hadde vært spillefører vel?

Spar ess, ruter til knekten, kløver ess, kløver til stjeling, spar til stjeling, kløver til stjeling og EK i ruter inne på hpåndaStillingen er som under:
-----------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------
Inne på hånda spiller syd en spar og nå svetter vest. Han må stjele med en honnør, men har to dilemmaer som er like gale.

Fortsetter han med en hjerterhonnør, stikker syd med esset og spiller sin stående ruter. Det er ingen måte vest kan få mer enn to stikk  når spillefører disponerer 109 i trumf.
 
   

Jeg gjentar stillingen etter at vest har stjålet med knekten. Kløver til stjeling på hånda hjelper heller ikke, fordi syd vinner og spiller sin ruter 9.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.