Bruk kommentarfeltet!

Det er et ønske og et håp at denne sida skal kunne være et sted også for meningsutveksling. Derfor oppfordrer jeg dere alle til å komme med innspill. Finn en artikkel som har noe med det du ønsker å si. logg deg på og si det du har på hjertet. Det kan være et spill, et meldingsforløp, skryt til noen som har gjort noe bra, innlegg som har noe med bridgepolitikk å gjøre, en kommentar til arrangementene våre eller andre ting.

Det vil stå et tall bak "kommentarer" når det er noen som har lagt inn noe. Jeg liker alltid å lese slike ting.

Thor Simonsen har sagt noe om den svenske bridgefestivalen i forhold til den norske. Det finner du lenger nede. Kritikk er bra når det er konstruktivt, men det er også lov å komme med positive tilrop.

Kjør på!!

Flott motspill

Jeg tror du skal slite med å beite 3hj selv med åpne kort.Med spar ut står det vel ti stikk. så det skal du slippe å spille ut. En ruter ser naturlig ut, så da starter du vel med det? Vest stikker med kongen og får beholde stikket. Skift til trumf er best. Den vinner nord og spiller kløver til bordet som vinner . Nå kommer det spar og vest må splitte. Det finnes ikke medisin lengre, fordi bordet kommer inn på en ruterstjeling for å spille enda en spar mot tieren. NI stikk

Ole Kopstad fant et glimrende utspill av singel trumf fem! Den vant Finn Brandsnes hjemme og spilte en kløver til bordet. Nå hjelper det ikke å spille spar fordi vest går i med knekten. Han kommer senere inn en gang i spar og en gang i ruter for å spille trumf. Selv om spartieren gir stikk, vil det da bli to rutertapere og beit.

Finn spilte derfor i stikk tre en ruter fra bordet. I all beskjedenhet la jeg ikke fireren min, fordi da vil Finn bruke syveren og slippe inn øst. Han har ikke mer trumf å spille så bordet får overganger til både å stjele en ruter og spille spar mot K10x. Jeg stakk altså ruteren med kongen som Finn vant med esset for å spille mer kløver. Ole i øst vant og fant enda en gang beste motspill med ruter dame og mer ruter som bordet må stjele. 

Kløverdamen kunne jeg stjele lavt til høy overstjeling. (I denne possen kunne Finn vunnet ved å spille spar, men det forutsetter at han ser at utspllet er singelton) Så hjerter til tieren, men jeg hadde enda en trumf å stjele kløveren med hvis spillefører skulle prøve det. Han spilte i stedet en spar, men jeg kunne gå i mellom med knekten til kongen og ess. Ole fridde seg med ruter og spillfører var låst på hånda med tieren dobbel i spar. 

Hang du ikke med i svingene,  ser du spillet HER

Mix passerer 200 par

 I skrivende stund er det 201 påmeldte par til mixturneringa under Festivalen. Glimrende og det er plass til enda fler. 

Det virker som det enda er jevnt sig til de fleste turneringene,. men Åpent NM lag håper jeg blir større. I både Veteran og NM damer er det mange som måtte ta et valg, men der håper jeg en god del går inn i parturneringa når de er ferdige med sin turnering.

PÅMELDING 

Søkefeltet er veldig bra!!

Hvis du er på jakt etter en bestemt artikkel eller hva som er skrevet om en bestemt person, bruker du feltet "Søk i hele bridge.no" oppe til høyre. Skriv inn søketeksten og du får tilgang til alle artikler som inneholder søkestrengen din.  På den samme svarsiden kan du begrense søket hvis du får for mange treff. F.eks kun artikler fra 2014, kun av en bestemt forfatter osv.

 

Bruk anførselstegn hvis du vil finne ting som inneholder flere ord. F.eks vil Geir Helgemo finne alt om alle som heter Geir eller Helgemo, mens "Geir Helgemo" vil finne bare han.

Dette er bra!!

Den svenske bridgefestivalen pågår

 og jeg har ikke helt skjønt opplegget før Gautis ringer meg og forteller. 

Det var ikke 32 lag som jeg sa gikk til sluttspillet. Det var 64 stykker. Plass 33-64 kan ikke lenger bli mester, men de kan ta tredjeplassen. Det er altså en parallell BonusCup som spilles samtidig med A-sluttspillet. Den finner du ved å trykke på "BONUS" i dette skjermbildet :

Nå (tirsdag formiddag) er det åtte lag igjen i A-sluttspillet. Det er det bare lag "Cooper" med nordmenn igjen. I Bonussluttspillet er det derimot tre norske igjen (av åtte). De skal spille mot lagene som taper kvartfinalen i A. Alle lag som taper kampen sin i A, rykker ned i B og kan være med å spille om tredjeplassen.

Nå må vi alle kjenne vår besøkelsestid!!

og det gjelder hvordan den enkelte norske bridgespiller snakker om det kommende mesterskapet i Tromsø. Jeg får en del henvendelser og jeg snapper opp ting som blir sagt. På en måte kan jo hver og en få mene akkurat hva han/hun vil, men når NBF har fått tildelt et så stort arrangement, forplikter det oss å gjøre alt vi kan for at det skal bli vellykket.

Det jeg mener konkret, er at INGEN bør utbrodere hvor dyrt det er i Norge, både med tanke på reise og opphold. Vi bør heller framsnakke alt det bra Tromsø har å tilby. Mesterskapsprogrammet blir som det blir og der er det EBU som har regien. Om det blir så mange eller så mange spill i innlednende kvalifisering i lag, kan da ikke være avgjørende? 

Når norske spillere er utenlands (F.eks Kroatia og Sverige) blir jeg trist når jeg får høre hvor negativ enkelte nordmenn er. Det er ingen tvil om at skal EM i Tromsø bli bra, trengs all mulig drahjelp, og da bør vi alle være positive ambassadører. Uansett hva vil selv innerst inne skulle mene.

Fjerde sesjon Spingold

Fjerde sesjon

Det er selvsagt masse, masse god bridge når en bakspiller på dette nivået, men jeg er ikke imponert over slemstatistikken til noen par. Jeg er 99% sikker på at de fleste er for optimistiske i sin tankegang og de "finner" hender hos makker der slem er nedlegg.  Min påstand er at i slike tvilstilfeller er det minst to hender hvor slemmen IKKE er god for hver hånd der en ønsker å være ute.

Jeg hadde hatt lyst til å regne på hvordan utslaget hadde vært om et par hadde blitt nektet å melde lilleslem der de var i tvil (måtte stoppe i utgang) og nektet å melde storeslem der de ikke var sikker (måtte stoppet i lilleslem). Hvordan det regnestykket hadde sett ut, er jeg jammen ikke sikker på fordi selv på toppnivå er det maks en av tre meldte slemmer som vinnes.2kl : Utgangskrav
5kl : Blackwood, men kløveresset teller ikke.

Dette spillet gikk akkurat likt på Tor og Geir sitt bord. Det som er feil, er at nord ikke vet at makker har bare to trumf. Gi han en en hvilken som helst hånd med spar esset tredje og EK i kløver, så vil du være ute. Poenget er at makker da har en trekort og en dobbelton i rødt. (3-3-2-5 eller 3-2-3-5). Da kan du kaste to kort i fargen der dere har 4-3 tilpass og stjele der det er 4-2 tilpass. Har makker EJx i spar, vil dette gå bra med alle normalsitser. Ofte har hånda som har krevd til utgang også ei dame som kan brukes.

Aktuelt mangla det en spar og da hadde makker plutselig 3-3 i rødt og kontrakten er elendig. Den står på en dobbelkapp i rødt og det er ikke unormalt å ta den hvor en tåler 4-2 sits. Ruter 7 dobbel i øst er det som gjør at det er bedre å spille på ruteren enn hjerteren.

Uavgjort spill. Hjem å jobb med systemet!


Det enkle er ofte det beste

Her ønsket Boye å skape et spill, men det ble bare enmannsbridge ut av det. "Alle" hvite mennesker hopper inn med 4sp, men Boye la seg i busken. Spillet var tapt uansett siden Nunes fikk hjem 4sp på det andre bordet etter at Ron Schwartz selvsagt ikke fant singel spar knekt i utspill. 5hj var også en beit, men Boye klarte ikke å sitte over den. 300 i beit fordi det var lettere for Tor å finne spar i utspill.
Enda en slem, men denne gangen var det vanskeligere å vite hva som var rett siden ØV har brukt opp mye plass. Kontrakten er også spillbar og står på kløveren 2-2 . Boye og Espen gjør en riktigere vurdering enn Nunes - Fantoni og lar NS gå beit i 6 kløver. 6sp kosta 500 og 11 IMP. Jevne kamper vinnes nesten alltid av det paret/laget som gjør rett på disse store spillene.Spikeren i kista kom i dette spillet. Espen og Boye får spilt ruter før hjerteren er satt opp, mens Fantoni svikter.Fantoni spiller ut kløverti som går til spilleførers ess. Makker legger sekseren, uten at jeg vet hva det betyr. Spar til bordet og hjerter til Fantoni sitt ess. Han spiller mer hjerter og kontrakten står siden ruteren nå forsvinner på den trettende hjerteren. Espen vrir ruter konge i omtrent samme posisjon (han lasjerte hjerterdamen første gang) , men det tror jeg  han "visste" var rett på måten Boye la sparen sin på. 

Tredje sesjon fra Spingold

 Tredje sesjon

Den første store svingen var denne interessante 4sp-kontrakten. Espen og Boye stoppa i 3sp i det andre rommet.


Schwartz spilte ut hjerter konge som Zimmermann lot vinne stikket. Jeg skjønner ikke helt logikken i fortsettelsen, men vest tok i alle fall for spar esset og skifta til kløver konge ! Nå ble det ti enkle stikk.

Analyser er ikke min sterke side, men det ser for meg rimelig opplagt ut å fortsette i hjerter. Aktuelt stjeler makker og skifter til kløver. Nå er det ikke mulig å vinne kontrakten lenger fordi øst får enda en hjerterstjeling med spardamen når makker kommer inn på sparess. Kløverkongen kan heller ikke forsvinne. Schwartz var opplagt redd for at ruteren skulle gi avkast, men han kommer da inn på sparesset og kan skifte kløver hvis det skulle haste? Har spillefører KD10xx i spar, ser det tunt ut å beite.

I spill 38 ble vel Boye vel ivrig når han meldte seg på over 1NT i øst? I alle fall hvis han ikke kan melde kløver naturlig. Det kosta 500 i 3kl, uten at motparten kunne vinne utgang.
Så vinner Schwartz tilbake en utgangsving når han kapper hjerteren mens Nunes topper. 12 IMP.
I lagkamper handler det mye om å vinne de harde utgangene. Over var et eksempel og her kommer et til.Nunes starter med kløver og da har Boye ti stikk. (4 + 3 + 1 + 2 = 10). Med noe annet enn kløver ut, sliter Boye med å få mer enn 4 + 3 + 1 + 1 = 9 før ØV henter sine fire stikk. Jeg liker Espen's 3 sp veldig godt. Ingen kan henge han for å passe 2sp som Moulton gjorde i det andre rommet, men Espen har flotte kort i sparkontrakt hvis makker har litt mer enn minimum. Denne gangen gikk ikke kløverkappen og spardamen satt heller ikke dobbel i kapp. Likevel føyk 4sp hjem.

Jeg skjønner ikke hvorfor Fantoni - Nunes spiller to-åpningenene som de gjør. Det henger nok sammen med at åpninger på 1-trinnet kan være veldig sterke, men når 2sp kan være alt fra en vanlilg svake to til en åpningshånd, blir det mye beit. 2sp viser så vidt jeg vet 10-13 og minst femkort. Da må nesten vest invitere på en eller annen måte og paren kommer i dårlige utganger. I dette spillet satt EK i kløver rett, hjerteren 3-3 og sparen 3-3. Likevel er det ikke mulig å vinne mer enn ni stikk. Da er det noe galt. Graves - Schwatrz åpner med en god svake to spar og det går pass rundt. 6 IMP i gevinst.

Den svenske bridgefestivalen i gang

 og der heter lagturneringa "Chairmans Cup".

Jeg vet ikke hva svenskene gjør så mye mer rett enn vi, men arrangøren klarte å samle 162 lag til start. Det er nesten firegangen i forhold til vår lagturnering (foreløpig) I Fredrikstad.

Etter innledende kvalifisering, skal de 32 beste lagene ut i sluttspill. Alle best i innledningen var lag "Cooper" med Svein Gunnar Karlberg og fire svensker. Det var en del andre norske lag på startstreken, men kun et lag til "Fists og fury" klarte kutten. I dag begynner sluttspillet.

RESULTATER KVALLIK

Flere spill fra Spingold

Monaco ledet 41-7 etter de seksten første spillene og mange trodde vel at dette ville bli spill mot et mål. Så kom Boye og Espen inn. Sammen med det unge israelske stjerneparet Fisher - Schwartz kjørte de over hhv Helgemo - Helness og Fantoni - Nunes. Schwartz vant de seksten spillene med ikke mindre enn 61-15.
SESJON 2

 Det startet litt heldig for Schwartz da de ikke meldte  5kl over Tor og Geir sin utgang. Det var en hjerterstjeling som beita 4sp og 5kl gikk 500 på det andre bordet. 12 IMP. 
Så vurderer Espen bedre enn Tor Helness. Espen skjønner at makker er på jakt etter 1hj, men han melder 2hj i stedet for å doble opp som Tor gjør. Geir spilte ut spardame som vant stikket og skifta til hjerter konge. Den stakk Fisher og spilte mer spar. Nå kunne ikke vest komme inn for å ta vekk bordets trumf, så det endte med syv stikk når mptparten "bare" fikk to i spar, to i hjerter og EK i ruter. 

Espen og Boye melder slik og tar lett mange stikk i 3NT. Nye 12 IMPBoye melder aktuelt og tøft i spill 22. Han vil ikke la motparten spille 5ru og når Fantoni henger en bjelle på 5hj, ender det med +1050. En underlig vurdering av nord. Hadde han passet, er det sjanse for at syd hadde funnet stampen i 6ru og gått sine to beit.Her kommer et enda 14 IMP til Boye og Espen.Boye spiller ut kløver ess og Espen legger svakhet med åtteren. Så ruter ess som Espen legger kongen under. De henter et ruterstikk til og beiter 5sp.Geir Helgemo aner fred og ingen fare når han starter med hjerter knekt. Noen sekunder seinere står det elleve stikk og 850 på Nord-Syd sin side.

Kampen er snudd og Schwatrz leder med 12 IMP etter halvspilt.

Noen spill fra Spingold

SESJON 1

Finalen åpnet med tre slemmer på de fire første spillene, to storeslemmer og en lilleslem. Begge lagene startet med sposorparet sitt, så disse kunne bli utslagsgivende. De tre slemmene var alle "lette" å melde, så de gikk ut. 

Så kom dette spillet.Tor Helness kunne ikke se for seg en hånd der Geir Helgemo ikke hadde en sparhonnør, så han gikk i Blackwood over 4hj. Et ess gjorde han ikke noe klokere, så han bare hoppa til 6ru. Spar ess og hjerterkonge ville vært nok til 7ru, mens den hånda Geir hadde kunne endt med beit. Ron Scwartz i nord spilte ut hjerter og da endte det kjapt med tretten stikk. 
På det andre bordet meldte Graves - Schwatz "bedre" og oppdaga at de ikke hadde sparkontroll. De stoppa i 5ru, men tapte ufortjent 12 IMP.


Dette var et "rart" spill. Det står "ALERT" ved Zimmermanns 3kl, men Moulton passet i alle fall. Det ble fem hvite beiter, men 9 IMP inn da Tor og Geir meldte den opplagte utgangen(3NT)  ved det andre bordet.

Espen og Boye til topps i Spingold!!

Lagturneringa i det amerikanske Summer Nationals, "Spingold", er ved siden av Cavendish den konkurransen bridgespillere helst vil vinne. I natt gikk lag Schwatz med blant annet Boye Brogeland og Espen Lindqvist til topps. I finalen vant  de med med sifrene 142 -115 over verdens mestvinnende lag de siste årene. Monaco.Her er Espen og Boye i kamp mot Fantoni - Nunes i den tredje sesjonen.Mange norske fulgte finalen. Dette er fra klokka 02:30 på natta og det er bare mine venner. Over 6000 fulgte sendingene.

Storeslem av Geir og Tor

Det er ikke ofte en ser at par bytter trumf på 7-trinnet og denne gangen synes jeg Tor Helness gjorde en god vurdering, men var litt uheldig. Kanskje kunne Geir meldt bedre?Jeg er ikke 100% sikker, men det ser veldig ut som 3sp er sleminvitt med ruter. 4kl er cubid, 4hj det samme. Nå spør Geir i Blackwood og Tor viser EKD i ruter. 5NT er storeslemsinvitt. Tor ser at makker har EKxx(x) i kløver for å melde sånn og forslår 7kl. Flytt f.eks hjerterkongen til kløverdamen så en dette en strålende kontrakt.

Kunne (burde) Geir meldt 6kl for å spørre om tredjekontroll der eller ville det vært forslag til spill? Det ser hardt ut å melde 5NT når det fint kan være en kløvertaper i ruterkontrakt.

Eller det slik at 3sp viser kløver og Geir spør i 4NT med kløver som trumf og tror at de har EKD i fargen?

Fin storeslem

Jeg halshugde Thomas Charlsen i EM for å løfte 6kl til 7kl uten å være sikker på at trumfen var god nok. I dette spillet tok Espen mot til seg og meldte 7hj uten å være helt trygg. Spillene er overhode ikke sammenlignbare, for det er vanskelig å se for seg hva makker Brogeland skal ha for sin 5NT uten fin trumf. LIkevel, likevel. :-) Uavgjort spill forteller om at nivået er høyt.

 

mens i spillet under fikk Boye kjeft av Ramakommentatorene for å passe 3NT med sine fem kontroller. Kanskje skulle Espen meldt ruteren sin en gang til? 6ru i øst en en veldig fin kontrakt. Det kommer helt sikkert spar ut og da spiller 12 stikk seg selv.

Tusen takk!

sa Espen og Boye til Piekarek etter denne litt sløve spilleføringen. Espen greip sjansen han fikk og vant dermed 6 IMP istedet for å tape det samme siden det ble spilt 3sp +170 på det andre bordet.Espen startet med ruter til knekt og ess. Så hjerter til bordet og kløverkapp. Nå gikk toget! Espen fortsatte med kløver, stakk hjerteren med esset, spilte inn Boye i ruter og fikk kløverstjelilngen sin. 

Jeg og du har selvsagt tatt ut trumfen med en gang og aldri latt ØV få denne sjansen, men det er noe med å ta de mulighetene en får ved bordet.

_______________________________________________________________________________

Her er et spill til i samme kategori, men denne gangen med Fisher - Schwarz som gribber.


Syd spilte ut kløverdamen som han fikk beholde for. Skift til tre ganger hjerter. Nå måtte øst trumfa med esset og kappa på tieren i bordet for å finne Det klarte han ikke og en beit. Det ser sløvt ut å ikke stikke den første kløveren, men øst ville vel vente å se hva som skjedde før han skulle ut å gjette trumfdama. Det slapp han!! All ære til syd som i stikk to fant hjerterskiftet. Det er fort gjort å spille med kløver.

Boye og Espen stoppa i 3sp på det andre bordet og vant 5 IMP istedet for en utgangssving ut.

Fint av sponsoren!

Nationals kan bli avgjort av kvaliteten på sponsorparet. De må spille to sesjonen (32 spill). Schwarz har Allan Graves og Richard Schwartz, mens Monaco har Franck Moulton og Pierre Zimmermann. Det blir også spennende å se hvordan de bruker sposorparene. Det mest vanlige er at de spiller tidlig og ikke er med i de avgjørende 16 eller 32 spillene. Vi får se. Aller mest moro hadde det vært med Boye og Espen mot Tor og Geir i siste sesjon der resultatet hadde vært jevnt.

Her er et fint spill av Richard Schwatz og Allan Graves. Slemmen  ble ikke meldt på det andre bordet i semifinalen.

Selv de beste svikter!!

Boye hadde ingenting i mot at jeg skreiv om dette spillet. "Stålegg er det eneste ordet som dekker" sier han, "men det forteller noe om hva som skjer oppi hodet når en begynner å bli sliten." 

Du kan jo prøve å finne ut hvordan det er mulig å gå beit når Boye i vest tok kløverkappen.

  Nord spille ut hjerter til syds knekt og han skifter til ruter 9.

"Jeg tenkte i dette sekund at nå sitter ruteren DJx(x) bak, men det kan jeg klare", sier Boye. 

Han tok ut trumfen i tre runder, kappa kløveren og kasta en ruter på kløverdamen. Så ruterkongen og hjerter. Nå ville syd bli innspilt og den siste ruteren forsvant på hjerter/kløver til dobbelrenons.

Så hadde Garner i syd ruterdamen som han tok beita med!!

"Jeg var rett og slett blind", sier Boye. "og skal selvsagt ta for ruterkongen FØR jeg bestemmer meg for hva jeg skal kaste på kløverdamen. Når jeg ser at ruteren sitter, kaster jeg selvsagt en hjerter og gir bort ruterstikket. Flaut!"
     
     

Dette er moro! sier Boye

Det er en sprakende og uklar linje fra Las Vegas, men Boye forteller at han og Espen har spilt bra så langt. "Det er dette vi trener for og da er det moro at vi også har marginene på vår side.- I kvartfinalen lå vi 30 IMP bak med fem spill igjen, men da dundret vi inn 41 på de siste og vant kampen med 11 til slutt."

Jeg spør om hvordan Boye tror sjansene mot Monaco i finalen er og da svarer han at med samme spilling som hittil, bør vi ha en god sjanse. "De er verdens beste og jevneste lag, så det blir tøft." Finalen begynner kl 20.00 norsk tid, så det er bare å følge med ut over kvelden og natta.

Her kommer noen spill fra turneringa.

  Når jeg teller stikk etter sparesset  ut og skift til hjerter, kommer jeg til tre eller fire stykker. 

Ron Smith i nord hadde andre "planer" og skifta til kløver knekt i stikk to (!). Damen vant og det samme gjorde ruterdamen i stikk tre. Med Kx i syd, rakk nå Boye både å godspille fargen og hente den med hjerteresset som inntak. 9 stikk!!

På det andre bordet stoppa Metzer fint i 3ru og burde vunnet 8 IMP istedet for de syv som de tapte.
 ---------------------------------------------------------------------    
     
  Her er aller siste spillet. Kampen er helt jevn. Boye og Espen leder med 1 IMP, så det eneste de trenger er å butte +140 fra det andre rommet. Dette vet de selvsagt ikke og melder steinhardt til 4sp på side tjue honnørpoeng.

Det kommer hjerter og Boye spiller syd for kortest spar siden han er lengst i hjerter. Spar til kongen og spar til bordets syver. Kløveren er tett og fin, pluss at ruteresset er foran.

10 stikk og klar for semifinalen!!
  -----------------------------------------------------------------    
    Det er ikke mulig å passe seg til seier i noen turneringer, men her er det Espen som dundrer inn 4sp over motpartens 4hj.

Nord er på en måte flink som ikke dobler fordi da kan Espen kanskje løse sparen med en taper.

Det ender med ni stikk etter et fint sluttspill der øst får korta seg i spar og spilt inn nord i ruter. Kn9 tok de to siste over nords 107, så det ble bare en beit.

100 ut var billig moro mot 620 på det andre bordet.
 ---------------------------------------------------------------    
     En så aggressiv stil kan selvsagt ikke lykkes hver gang. Spill som til venstre ser skikkelig teit ut, men det er et resultat av måten de spiller på.

Boye oppvurderer 1444 og sytten til en 18-19 NT. Det beste Espen kunne gjort var å passe (hvis han da ikke kan overføre til 3ru via 3kl?), men han gikk for sparkontrakt. 3hj viser minst fem spar og 3NT benekter tre stykker.

3NT på 21hp uten tilpass. 
     
 Alle ler av meg på spill som over, men jeg åpner med 1ru, gjenmelder 2kl over makkers 1sp og fortsetter med 2hj når han preffer til 2ru. Da har jeg vist 1444 eller 0454 og sterke kort.
Med en svakere 1444 åpner jeg også i 1kl og gjenmelder NT.
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Norge mot Norge i finalen i Nationals!!

Det spilles tre årlige Nationals i USA og bortsett fra EM og VM er dette de mest prestisjetunge turneringene i verden. Sommermesterskapet og Spingold er igjen kanskje det som henger aller høyest. Det er ingen bombe at Tor og Geir for Zimmermann er på plass i årets finale. De har nesten for vane å gå hele veien. Litt mer overaskende, men desto mer gledelig, er det at Boye Brogeland og Espen Lindqvist for lag Schwartz er motstandere.

Finalen starter i kveld og spilles utover natta norsk tid. Jeg kommer tilbake med spill, og jeg har bedt Boye ringe før de skal ut i ilden. Følg med!!