Flott motspill

Jeg tror du skal slite med å beite 3hj selv med åpne kort.Med spar ut står det vel ti stikk. så det skal du slippe å spille ut. En ruter ser naturlig ut, så da starter du vel med det? Vest stikker med kongen og får beholde stikket. Skift til trumf er best. Den vinner nord og spiller kløver til bordet som vinner . Nå kommer det spar og vest må splitte. Det finnes ikke medisin lengre, fordi bordet kommer inn på en ruterstjeling for å spille enda en spar mot tieren. NI stikk

Ole Kopstad fant et glimrende utspill av singel trumf fem! Den vant Finn Brandsnes hjemme og spilte en kløver til bordet. Nå hjelper det ikke å spille spar fordi vest går i med knekten. Han kommer senere inn en gang i spar og en gang i ruter for å spille trumf. Selv om spartieren gir stikk, vil det da bli to rutertapere og beit.

Finn spilte derfor i stikk tre en ruter fra bordet. I all beskjedenhet la jeg ikke fireren min, fordi da vil Finn bruke syveren og slippe inn øst. Han har ikke mer trumf å spille så bordet får overganger til både å stjele en ruter og spille spar mot K10x. Jeg stakk altså ruteren med kongen som Finn vant med esset for å spille mer kløver. Ole i øst vant og fant enda en gang beste motspill med ruter dame og mer ruter som bordet må stjele. 

Kløverdamen kunne jeg stjele lavt til høy overstjeling. (I denne possen kunne Finn vunnet ved å spille spar, men det forutsetter at han ser at utspllet er singelton) Så hjerter til tieren, men jeg hadde enda en trumf å stjele kløveren med hvis spillefører skulle prøve det. Han spilte i stedet en spar, men jeg kunne gå i mellom med knekten til kongen og ess. Ole fridde seg med ruter og spillfører var låst på hånda med tieren dobbel i spar. 

Hang du ikke med i svingene,  ser du spillet HER