Fjerde sesjon Spingold

Fjerde sesjon

Det er selvsagt masse, masse god bridge når en bakspiller på dette nivået, men jeg er ikke imponert over slemstatistikken til noen par. Jeg er 99% sikker på at de fleste er for optimistiske i sin tankegang og de "finner" hender hos makker der slem er nedlegg.  Min påstand er at i slike tvilstilfeller er det minst to hender hvor slemmen IKKE er god for hver hånd der en ønsker å være ute.

Jeg hadde hatt lyst til å regne på hvordan utslaget hadde vært om et par hadde blitt nektet å melde lilleslem der de var i tvil (måtte stoppe i utgang) og nektet å melde storeslem der de ikke var sikker (måtte stoppet i lilleslem). Hvordan det regnestykket hadde sett ut, er jeg jammen ikke sikker på fordi selv på toppnivå er det maks en av tre meldte slemmer som vinnes.2kl : Utgangskrav
5kl : Blackwood, men kløveresset teller ikke.

Dette spillet gikk akkurat likt på Tor og Geir sitt bord. Det som er feil, er at nord ikke vet at makker har bare to trumf. Gi han en en hvilken som helst hånd med spar esset tredje og EK i kløver, så vil du være ute. Poenget er at makker da har en trekort og en dobbelton i rødt. (3-3-2-5 eller 3-2-3-5). Da kan du kaste to kort i fargen der dere har 4-3 tilpass og stjele der det er 4-2 tilpass. Har makker EJx i spar, vil dette gå bra med alle normalsitser. Ofte har hånda som har krevd til utgang også ei dame som kan brukes.

Aktuelt mangla det en spar og da hadde makker plutselig 3-3 i rødt og kontrakten er elendig. Den står på en dobbelkapp i rødt og det er ikke unormalt å ta den hvor en tåler 4-2 sits. Ruter 7 dobbel i øst er det som gjør at det er bedre å spille på ruteren enn hjerteren.

Uavgjort spill. Hjem å jobb med systemet!


Det enkle er ofte det beste

Her ønsket Boye å skape et spill, men det ble bare enmannsbridge ut av det. "Alle" hvite mennesker hopper inn med 4sp, men Boye la seg i busken. Spillet var tapt uansett siden Nunes fikk hjem 4sp på det andre bordet etter at Ron Schwartz selvsagt ikke fant singel spar knekt i utspill. 5hj var også en beit, men Boye klarte ikke å sitte over den. 300 i beit fordi det var lettere for Tor å finne spar i utspill.
Enda en slem, men denne gangen var det vanskeligere å vite hva som var rett siden ØV har brukt opp mye plass. Kontrakten er også spillbar og står på kløveren 2-2 . Boye og Espen gjør en riktigere vurdering enn Nunes - Fantoni og lar NS gå beit i 6 kløver. 6sp kosta 500 og 11 IMP. Jevne kamper vinnes nesten alltid av det paret/laget som gjør rett på disse store spillene.Spikeren i kista kom i dette spillet. Espen og Boye får spilt ruter før hjerteren er satt opp, mens Fantoni svikter.Fantoni spiller ut kløverti som går til spilleførers ess. Makker legger sekseren, uten at jeg vet hva det betyr. Spar til bordet og hjerter til Fantoni sitt ess. Han spiller mer hjerter og kontrakten står siden ruteren nå forsvinner på den trettende hjerteren. Espen vrir ruter konge i omtrent samme posisjon (han lasjerte hjerterdamen første gang) , men det tror jeg  han "visste" var rett på måten Boye la sparen sin på. 

Tredje sesjon fra Spingold

 Tredje sesjon

Den første store svingen var denne interessante 4sp-kontrakten. Espen og Boye stoppa i 3sp i det andre rommet.


Schwartz spilte ut hjerter konge som Zimmermann lot vinne stikket. Jeg skjønner ikke helt logikken i fortsettelsen, men vest tok i alle fall for spar esset og skifta til kløver konge ! Nå ble det ti enkle stikk.

Analyser er ikke min sterke side, men det ser for meg rimelig opplagt ut å fortsette i hjerter. Aktuelt stjeler makker og skifter til kløver. Nå er det ikke mulig å vinne kontrakten lenger fordi øst får enda en hjerterstjeling med spardamen når makker kommer inn på sparess. Kløverkongen kan heller ikke forsvinne. Schwartz var opplagt redd for at ruteren skulle gi avkast, men han kommer da inn på sparesset og kan skifte kløver hvis det skulle haste? Har spillefører KD10xx i spar, ser det tunt ut å beite.

I spill 38 ble vel Boye vel ivrig når han meldte seg på over 1NT i øst? I alle fall hvis han ikke kan melde kløver naturlig. Det kosta 500 i 3kl, uten at motparten kunne vinne utgang.
Så vinner Schwartz tilbake en utgangsving når han kapper hjerteren mens Nunes topper. 12 IMP.
I lagkamper handler det mye om å vinne de harde utgangene. Over var et eksempel og her kommer et til.Nunes starter med kløver og da har Boye ti stikk. (4 + 3 + 1 + 2 = 10). Med noe annet enn kløver ut, sliter Boye med å få mer enn 4 + 3 + 1 + 1 = 9 før ØV henter sine fire stikk. Jeg liker Espen's 3 sp veldig godt. Ingen kan henge han for å passe 2sp som Moulton gjorde i det andre rommet, men Espen har flotte kort i sparkontrakt hvis makker har litt mer enn minimum. Denne gangen gikk ikke kløverkappen og spardamen satt heller ikke dobbel i kapp. Likevel føyk 4sp hjem.

Jeg skjønner ikke hvorfor Fantoni - Nunes spiller to-åpningenene som de gjør. Det henger nok sammen med at åpninger på 1-trinnet kan være veldig sterke, men når 2sp kan være alt fra en vanlilg svake to til en åpningshånd, blir det mye beit. 2sp viser så vidt jeg vet 10-13 og minst femkort. Da må nesten vest invitere på en eller annen måte og paren kommer i dårlige utganger. I dette spillet satt EK i kløver rett, hjerteren 3-3 og sparen 3-3. Likevel er det ikke mulig å vinne mer enn ni stikk. Da er det noe galt. Graves - Schwatrz åpner med en god svake to spar og det går pass rundt. 6 IMP i gevinst.

Den svenske bridgefestivalen i gang

 og der heter lagturneringa "Chairmans Cup".

Jeg vet ikke hva svenskene gjør så mye mer rett enn vi, men arrangøren klarte å samle 162 lag til start. Det er nesten firegangen i forhold til vår lagturnering (foreløpig) I Fredrikstad.

Etter innledende kvalifisering, skal de 32 beste lagene ut i sluttspill. Alle best i innledningen var lag "Cooper" med Svein Gunnar Karlberg og fire svensker. Det var en del andre norske lag på startstreken, men kun et lag til "Fists og fury" klarte kutten. I dag begynner sluttspillet.

RESULTATER KVALLIK

Flere spill fra Spingold

Monaco ledet 41-7 etter de seksten første spillene og mange trodde vel at dette ville bli spill mot et mål. Så kom Boye og Espen inn. Sammen med det unge israelske stjerneparet Fisher - Schwartz kjørte de over hhv Helgemo - Helness og Fantoni - Nunes. Schwartz vant de seksten spillene med ikke mindre enn 61-15.
SESJON 2

 Det startet litt heldig for Schwartz da de ikke meldte  5kl over Tor og Geir sin utgang. Det var en hjerterstjeling som beita 4sp og 5kl gikk 500 på det andre bordet. 12 IMP. 
Så vurderer Espen bedre enn Tor Helness. Espen skjønner at makker er på jakt etter 1hj, men han melder 2hj i stedet for å doble opp som Tor gjør. Geir spilte ut spardame som vant stikket og skifta til hjerter konge. Den stakk Fisher og spilte mer spar. Nå kunne ikke vest komme inn for å ta vekk bordets trumf, så det endte med syv stikk når mptparten "bare" fikk to i spar, to i hjerter og EK i ruter. 

Espen og Boye melder slik og tar lett mange stikk i 3NT. Nye 12 IMPBoye melder aktuelt og tøft i spill 22. Han vil ikke la motparten spille 5ru og når Fantoni henger en bjelle på 5hj, ender det med +1050. En underlig vurdering av nord. Hadde han passet, er det sjanse for at syd hadde funnet stampen i 6ru og gått sine to beit.Her kommer et enda 14 IMP til Boye og Espen.Boye spiller ut kløver ess og Espen legger svakhet med åtteren. Så ruter ess som Espen legger kongen under. De henter et ruterstikk til og beiter 5sp.Geir Helgemo aner fred og ingen fare når han starter med hjerter knekt. Noen sekunder seinere står det elleve stikk og 850 på Nord-Syd sin side.

Kampen er snudd og Schwatrz leder med 12 IMP etter halvspilt.

Noen spill fra Spingold

SESJON 1

Finalen åpnet med tre slemmer på de fire første spillene, to storeslemmer og en lilleslem. Begge lagene startet med sposorparet sitt, så disse kunne bli utslagsgivende. De tre slemmene var alle "lette" å melde, så de gikk ut. 

Så kom dette spillet.Tor Helness kunne ikke se for seg en hånd der Geir Helgemo ikke hadde en sparhonnør, så han gikk i Blackwood over 4hj. Et ess gjorde han ikke noe klokere, så han bare hoppa til 6ru. Spar ess og hjerterkonge ville vært nok til 7ru, mens den hånda Geir hadde kunne endt med beit. Ron Scwartz i nord spilte ut hjerter og da endte det kjapt med tretten stikk. 
På det andre bordet meldte Graves - Schwatz "bedre" og oppdaga at de ikke hadde sparkontroll. De stoppa i 5ru, men tapte ufortjent 12 IMP.


Dette var et "rart" spill. Det står "ALERT" ved Zimmermanns 3kl, men Moulton passet i alle fall. Det ble fem hvite beiter, men 9 IMP inn da Tor og Geir meldte den opplagte utgangen(3NT)  ved det andre bordet.

Espen og Boye til topps i Spingold!!

Lagturneringa i det amerikanske Summer Nationals, "Spingold", er ved siden av Cavendish den konkurransen bridgespillere helst vil vinne. I natt gikk lag Schwatz med blant annet Boye Brogeland og Espen Lindqvist til topps. I finalen vant  de med med sifrene 142 -115 over verdens mestvinnende lag de siste årene. Monaco.Her er Espen og Boye i kamp mot Fantoni - Nunes i den tredje sesjonen.Mange norske fulgte finalen. Dette er fra klokka 02:30 på natta og det er bare mine venner. Over 6000 fulgte sendingene.