Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Tredje sesjon fra Spingold

 Tredje sesjon

Den første store svingen var denne interessante 4sp-kontrakten. Espen og Boye stoppa i 3sp i det andre rommet.


Schwartz spilte ut hjerter konge som Zimmermann lot vinne stikket. Jeg skjønner ikke helt logikken i fortsettelsen, men vest tok i alle fall for spar esset og skifta til kløver konge ! Nå ble det ti enkle stikk.

Analyser er ikke min sterke side, men det ser for meg rimelig opplagt ut å fortsette i hjerter. Aktuelt stjeler makker og skifter til kløver. Nå er det ikke mulig å vinne kontrakten lenger fordi øst får enda en hjerterstjeling med spardamen når makker kommer inn på sparess. Kløverkongen kan heller ikke forsvinne. Schwartz var opplagt redd for at ruteren skulle gi avkast, men han kommer da inn på sparesset og kan skifte kløver hvis det skulle haste? Har spillefører KD10xx i spar, ser det tunt ut å beite.

I spill 38 ble vel Boye vel ivrig når han meldte seg på over 1NT i øst? I alle fall hvis han ikke kan melde kløver naturlig. Det kosta 500 i 3kl, uten at motparten kunne vinne utgang.
Så vinner Schwartz tilbake en utgangsving når han kapper hjerteren mens Nunes topper. 12 IMP.
I lagkamper handler det mye om å vinne de harde utgangene. Over var et eksempel og her kommer et til.Nunes starter med kløver og da har Boye ti stikk. (4 + 3 + 1 + 2 = 10). Med noe annet enn kløver ut, sliter Boye med å få mer enn 4 + 3 + 1 + 1 = 9 før ØV henter sine fire stikk. Jeg liker Espen's 3 sp veldig godt. Ingen kan henge han for å passe 2sp som Moulton gjorde i det andre rommet, men Espen har flotte kort i sparkontrakt hvis makker har litt mer enn minimum. Denne gangen gikk ikke kløverkappen og spardamen satt heller ikke dobbel i kapp. Likevel føyk 4sp hjem.

Jeg skjønner ikke hvorfor Fantoni - Nunes spiller to-åpningenene som de gjør. Det henger nok sammen med at åpninger på 1-trinnet kan være veldig sterke, men når 2sp kan være alt fra en vanlilg svake to til en åpningshånd, blir det mye beit. 2sp viser så vidt jeg vet 10-13 og minst femkort. Da må nesten vest invitere på en eller annen måte og paren kommer i dårlige utganger. I dette spillet satt EK i kløver rett, hjerteren 3-3 og sparen 3-3. Likevel er det ikke mulig å vinne mer enn ni stikk. Da er det noe galt. Graves - Schwatrz åpner med en god svake to spar og det går pass rundt. 6 IMP i gevinst.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.