Invitt og fordeling - del 2

Del 1 kan du lese i artikkelen under.


I dette spillet åpner syd med 3hj og nord løfter til 4hj. Makker spiller ut kløveresset som du legger svakhet på. Du ser at i dette spiller får dere sannynligvis ikke mange sjanser. Tar dere minorstikkene i feil rekkefølge, vil syd oftest ta resten av stikkene.1. Makker skifter til ruter 3 og bordet legger tieren.

Ruter tre er et lite kort og forteller derfor at han har ruter konge. I tilegg bruker ikke vi (i alle fall ikke jeg)  fordeling i disse posisjonene, så treeren er hans minste kort. Jeg bruker knekten og spillefører følger på med toeren. Syd er en god spiller, så han vet hvilket kort han skal legge for å ødelegge for oss. Han følger med det kortet motspillerne sannsynligvis allerede vet han har. I andre posisjoner skal en som regel legge motsatt av motpartens signaler.

I lag er dette ikke så vanskelig, fordi det ser ut som vi må ha fire minorstikk for å beite. Jeg tar derfor for esset og makker følger på med nieren og spillefører med syveren. Nå vet jeg at fargen er fordelt med K93 hos makker (med K983 hadde han fulgt med åtteren andre gang, norsk fra gjenværende) og 872 hos syd. Vi har spilt nøyaktig for en beit når spillefører har 98, ED109876,872,7.

Hvis makker følger med åtteren under ruteress, må du ut å gjette. Han kan ha K983 eller K83. Tror du mest på det første skifter du tilbake til kløver og håper spillefører har 2-7-2-2. Tror du på det siste, spiller du mer ruter. Åtteren som "kombikort" fra K983 tror jeg absolutt ikke er å anbefale.

Kanskje det aller beste er å stikke med knekten og så spille femmeren tilbake, norsk fordeling fra gjenværende. Nå ser makker sannsynligvis alle småkorta og kan best vite om vi skal ta et ruterstikk til eller prøve å få for kløverkongen.

2. Makker skifter til ruter 9 og bordet legger tieren.

Ruter 9 er et høyt kort og benekter ruter konge. Derfor stikker du med esset og skifter tilbake til kløver. Eneste beitesjanse er at syd har dobbel kløver og mangler hjerteresset, f.eks 98,D1098763,K2,98. Å bruke ruter knekt vil være katastrofalt når sparen sitter 3-3 hos dere.


3. Makker skifter til ruter 8 og bordet legger tieren.

Ruter 8 er et kort du ikke kan lese. Det kan være fra 8432, 832, 842, 843 eller K98. Jeg tror det er mest sannsynlilg at han skifter fra der han har noe (ellers ville han sannsynligvis tatt for kløverkongen før han skifter til ruter), så jeg tror det er best å bruke knekten og dermed ta det som da alltid er tre ruterstikk. Hvis åtteren er invitt, er det eksakt K98 fordi med f.eks K982 ville han spilt toeren tilbake. Makker har aldri 9832 fordi da ville han spilt nieren, det høyeste kortet som er "ledig".  
4. Makker skifter til ruter 2 og bordet legger tieren.
    (se kommentar for rettelse)


Det er alltid er stor fordel å se det minste manglende kortet i motspill. Igjen vet du makker har kongen så knekten din står. Spillefører følger med åtteren. Du tar for esset og makker legger treeren og spillefører nieren. Du vet at makker har K432 fordi han har lagt fordelling fra gjenværende. Derfor skifter du tilbake til kløver fordi du vet det er ikke flere ruterstikk å hente. Hvis makker følger med fireren andre gang og spillefører fremdeles legger nieren,  vet du at spillefører han gjemt treeren. Makker har da K42 og du tar enda et ruterstikk. Signaler i motspill når du ikke ser de minste kortene, er oftest ikke entydig. Spillefører vil ofte kunne manipulere ved måten han følger på med sine småkort. Det er derfor det ikke er noe særlig poeng med å bruke fordeling inne i spillet. Hvis du ikke ser toeren vil makkers treer kunne være fra både f.eks K732 og K73.

Jeg vet at Nils Kvangraven og Terje Lie spiller noe som heter "2nd & 4th". Det betyr at de spiller sitt nest høyeste kort når de ikke inviterer, men fjerde høyeste når de han en honnør. Dette tror jeg opprinnelig er en svensk "oppfinnelse" og jeg inviterer Nils til å fortelle mer.

Gautis og Arild Rasmussen vinner i London

selv om resultatene akkurat nå viser 2.plass. Det er en feilpunsj som svinger en bunn til topp, og det er nok til at de går forbi. Gautis sier at de sliter med å få rettet opp, men det ordner seg nok.

Gratulerer og vi venter bare på landslagsuttaket!!

SLUTTRESULTATER

_
_______________________________________

Gautis og Arild Rasmusen i London

og spiller julebridge. HER ER PROGRAMMET og under legger jeg ut resultater etter hvert. Den første sesjonen gikk i alle fall bra. Jeg er ikke helt sikker på turneringformen, men de har spilt fire kamper a 8 spill. Prosentscoren blir omregnet til IMP/VP.  Maks score er derfor 80 VP og 73 VP er veldig bra. Landslaget neste? 

Nå er det mer parturnering, men tirsdagens lag skal de spille med Silla og Simon Gillis.RESULTATER

Invitt og fordeling

Dette har jeg skrevet gjentatte ganger om før, men det har vært mest om utspill. Jeg sverger til invittutspill mot NT, der jeg med et lite kort forteller at jeg angriper i egen farge og har jeg har minst en honnør der. De gangene jeg leiter etter makkers farge, viser jeg det ved å spille ut mitt høyeste eller nest høyeste kort i fargen. Argumentet er at jeg kan nesten ikke huske i første stikk å hatt behov for å vite eksakt hvor mange kort makker har i fargen, men det har vært vesentlig å vite om han spiller ut fra en farge han har noe i eller ikke. Fordeling vises med andre kort i utspillsfargen.

Jeg tror jeg som spillefører har hatt mer nytte av fordlingsutspill fra motparten. Kommer toeren ut fra 4.høyeste eller norsk fordeling, så vet jeg jo hvordan fargen sitter? Og motparen kan ikke avvike særlig ofte fra sine avtaler heller. Da blir det uetisk.

Det verste jeg vet at når makker spiller toeren fra tre små, bordet dukker opp med tre tasser og jeg har f.eks Kxx. Akkurat dette skjedde i et spill med tannlegen fra Gjøvik og enkel sjel som jeg er, returnerte fargen begge gangene jeg var inne. Spillefører hadde EDKnx i utspillsfargen og likte seg godt. Min makker hadde KJxx i annen farge enn den han spilte ut (jeg hadde esset og damen satt i kapp) , men det fant jeg ikke ut før det var for seint. "Hadde du kommet inn en tredje gang, hadde du kanskje skifta til spar, makker?" sa han med en god posjon ironi. Jeg skjønner ikke dette.Så til invitt inne i spillet. Også her er jeg en enkel sjel og priorierer å vise om jeg har honnør(er) i fargen jeg spiller eller om jeg prøver å finne makker. Dette betyr at jeg nedprioriterer å vise hvor mange kort jeg har i fargen første gang jeg spiller den. Det neste kortet er fordeling fra gjenværende. (Skrevet i etterkant: Dette ser jeg har to sider og kan kanskje forbedres ved å finne posisjoner der lengde/styrke kan kombineres, f.eks nest minste fra H843 og H732)

I mitt sinn trodde jeg alle spilte sånn, men jeg opplever stadig at kommunikasjonen svikter. I klubben hadde jeg 752 og spilte gjennom bordet som hadde D109. Makker hadde EKKnx, men fant ikke ut hvor mange kort jeg hadde når jeg spilte syveren fulgt av femmeren, og ikke femmeren fulgt av syveren. "Jeg trodde du lærte deg fordeling i oppveksten, Snurr", var meldingen jeg fikk. Min regel er sånn: "Første kort viser om jeg har honnør eller ikke, neste kort er fordelilng fra gjenværende"

Så leser jeg siste BIN og Sartaj Hans sine artikler liker jeg å lese. Som regel mye fornuftig, men også han spiller annerledes enn meg. Han har likevel et godt poeng med å stille spørsmål om det er posisjoner der det er mer å vinne på å spille fordeling i invitten enn å gjøre det som etter hvert er blitt vanlig, nemlig å spille sitt minste kort når en har honnør.

  Jeg refererer: "Makker spilte ut ruter 10 til mitt ess. Så hjerter to tilbake til knekten og makker  tok for esset. Så visst han ikke hva han skulle gjøre, fordi spillefører kunne da ha 5-3-5-0 og kløveresset var katastrofe. Han spilte en hjerter til, men da føyk dette hjem. Ut med trumfen og ruter til nieren. Alle bordets kløver forsvant. Min feil, fordi jeg skulle spilt hjerter fem tilbake og fulgt på med toeren for å vise fire stykker!"

Jeg ser poenget, men dette er ikke slik jeg spiller. Toeren er i min verden rett kort og sier at jeg har en honnør. Det har ingenting med fordeling å gjøre. Så følger jeg på med femmeren under esset  og viser dermed at jeg har tre stykker igjen. Makker tar for kløveresset og vi beiter.
     


I spillet over går det an å kombinere styrke og fordeling, men det er ikke alltid mulig. Min anbefaling er at et kort kan brukes til kun ett signal, og da velger du rekkefølgen styrke/svakhet med første kort og fordeling med neste. Sartaj Hans sier i artikkelen at "slike regler er avhengig av posisjonen". Lykke til, sier jeg da. 

Min favorittkontrakt, 3NT

Av Kristoffer Hegge

Dette spillet fra en lagkamp på BBO synes jeg var litt morsomt. Jeg ble som syd spillefører i favorittkontrakten 3 grand. Utspill fra vest var hjerter dame, som gikk til liten, kongen og liten. Øst fortsatte med hjerter 7 til liten, åtteren og esset Nå prøvde jeg spar til esset og mer spar. Vest la tieren på andre runde, imens øst saket enruter.
Hva er planen videre?

HER KAN DU LESE RESTEN AV ANALYSEN


 
                                                                                  

en EKTE helt!

Av Tore Olsen

Jeg synes dette er en fantastisk handling, der han setter eget liv i fare for å redde en person i nød. Denne karen kommer kjørende en kveld sent i oktober i Mandal. Kanskje hjem fra bridgen?
Han kjører over ei bru, han ser en person som står på brua. Han stusser litt over det, snur og kjører tilbake. Personen er vekk! Han springer ut av bilen og bort til rekkverket, der ligger personen i elva. Min helt river av seg klærne og hopper uti og får på en eller annen måte reddet henne fra et fortvilet selvmordsforsøk. Ei ung jente. 

Min nye brigdehelt er brannmann, og han heter Ivar Hove. 
Av med hatten for Ivar. Dette er det tøffeste jeg har hørt!! Mvh Tore Olsen

_____________________________________________________________________________________

2014 oppsummert

Det er alltid vanskelig å plukke ut ting som skal være med i en "årskavalkade".  Uansett hva en velger ut, vil det være noe(n) som føler at de ikke fikk fortjent heder og ære. Jeg prøver likevel og samler linker til artikler jeg har skrevet i løpet av året. Dette tar noe tid, så jeg publiserer og oppdaterer i løpet av helga. 

Om  noen av dere lesere har andre høydepunkter, er det bare å sende noen ord.
 
Januar
 
Noen tanker før laget til EM i Kroatia taes ut. Christian Vennerød deler også.

Norberto Bocchi har tanker om systemutvikling.
  
Februar
 
Torild Heskje er kanskje årets beste damespiller totalt sett. DETTE SPILLET er ingen heksekunst, men det er enkelt og godt håndverk som betaler seg. 
  
Mars
 
Noe av det tristeste i årets som har gått. To profilerte tyskere tatt for juks.

1860 - Johnny Ivrig Hansen
  
April
 
"Den svarte natta da alt snudde". Et intervju med Tor Helness om sitt livs verste mareritt.
  
Mai
  
NM klubber i Oslo. Oppsummering fra alle kampene


ÅRETS SPILL AV ØYVIND SAUR.

for her kommer enda et fantastisk spill. Denne gangen med Øyvind Saur i hovedrollen.


I lukket Rom fikk Vikersund spille hjem 4sp for +420, så selv om Øyvind skulle gått beit i 5ru ville det blitt et plusspill til Buskerud. Men Øyvind ordna biffen med en utrolig oversikt i sluttposisjonen.

Erik Berg starta med spar ess og skifta til kløver. Esset vant stikk og så seilte ruter 9 rundt (!). Nord hadde vist blakk i ruter med sin 4ru, så det var sikkert ikke noe kunststykke for stjørdalingen. Kløver til stjelling og kongen kom på. Spar til røff og ruter til damen. Så alle ruterne untatt den siste. Posisjonen er over.

Ruter 4 og Erik Berg i Nord må ned på E10 dobbel i hjerter for å holde kløver 10x. Bordet kvitter seg med kløver 9. Hjerter til damen og en liten hjerter fra hver hånd. 11 stikk.

 
Juni
 
Ferie. Hurra!! 
Juli
    
August


Dette spillet fra Bridgefestivalen av Arnfinn Johansen likte jeg godt. Grådig - grådig

Stor glede når lagmesterskapet i Fredrikstad ble avgjort.

Det er ikke mulig å komme utenom Junior-VM i Tyrkia
 
  
September

NM par ble i år flyttet ut av festivalen og Lyngdal arrangerte med glans en møsterturnering for 52 av landets beste par. Nils Kvangraven har et av landet flotteste og mest oppdaterte hjemmesider. Du finner link dit.
   
Oktober
 
Knut Brinchmann har noen tanker etter sitt besøk til Åpent VM i Kina.

 
November
 
Møre og Romsdal leder 1.divisjon etter første helg
  
Desember