Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Fjerde sesjon Spingold

Fjerde sesjon

Det er selvsagt masse, masse god bridge når en bakspiller på dette nivået, men jeg er ikke imponert over slemstatistikken til noen par. Jeg er 99% sikker på at de fleste er for optimistiske i sin tankegang og de "finner" hender hos makker der slem er nedlegg.  Min påstand er at i slike tvilstilfeller er det minst to hender hvor slemmen IKKE er god for hver hånd der en ønsker å være ute.

Jeg hadde hatt lyst til å regne på hvordan utslaget hadde vært om et par hadde blitt nektet å melde lilleslem der de var i tvil (måtte stoppe i utgang) og nektet å melde storeslem der de ikke var sikker (måtte stoppet i lilleslem). Hvordan det regnestykket hadde sett ut, er jeg jammen ikke sikker på fordi selv på toppnivå er det maks en av tre meldte slemmer som vinnes.2kl : Utgangskrav
5kl : Blackwood, men kløveresset teller ikke.

Dette spillet gikk akkurat likt på Tor og Geir sitt bord. Det som er feil, er at nord ikke vet at makker har bare to trumf. Gi han en en hvilken som helst hånd med spar esset tredje og EK i kløver, så vil du være ute. Poenget er at makker da har en trekort og en dobbelton i rødt. (3-3-2-5 eller 3-2-3-5). Da kan du kaste to kort i fargen der dere har 4-3 tilpass og stjele der det er 4-2 tilpass. Har makker EJx i spar, vil dette gå bra med alle normalsitser. Ofte har hånda som har krevd til utgang også ei dame som kan brukes.

Aktuelt mangla det en spar og da hadde makker plutselig 3-3 i rødt og kontrakten er elendig. Den står på en dobbelkapp i rødt og det er ikke unormalt å ta den hvor en tåler 4-2 sits. Ruter 7 dobbel i øst er det som gjør at det er bedre å spille på ruteren enn hjerteren.

Uavgjort spill. Hjem å jobb med systemet!


Det enkle er ofte det beste

Her ønsket Boye å skape et spill, men det ble bare enmannsbridge ut av det. "Alle" hvite mennesker hopper inn med 4sp, men Boye la seg i busken. Spillet var tapt uansett siden Nunes fikk hjem 4sp på det andre bordet etter at Ron Schwartz selvsagt ikke fant singel spar knekt i utspill. 5hj var også en beit, men Boye klarte ikke å sitte over den. 300 i beit fordi det var lettere for Tor å finne spar i utspill.
Enda en slem, men denne gangen var det vanskeligere å vite hva som var rett siden ØV har brukt opp mye plass. Kontrakten er også spillbar og står på kløveren 2-2 . Boye og Espen gjør en riktigere vurdering enn Nunes - Fantoni og lar NS gå beit i 6 kløver. 6sp kosta 500 og 11 IMP. Jevne kamper vinnes nesten alltid av det paret/laget som gjør rett på disse store spillene.Spikeren i kista kom i dette spillet. Espen og Boye får spilt ruter før hjerteren er satt opp, mens Fantoni svikter.Fantoni spiller ut kløverti som går til spilleførers ess. Makker legger sekseren, uten at jeg vet hva det betyr. Spar til bordet og hjerter til Fantoni sitt ess. Han spiller mer hjerter og kontrakten står siden ruteren nå forsvinner på den trettende hjerteren. Espen vrir ruter konge i omtrent samme posisjon (han lasjerte hjerterdamen første gang) , men det tror jeg  han "visste" var rett på måten Boye la sparen sin på. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.