Mislykket sperremelding.

 Av Svein Ingar Sæther

Hei Snurr

Her er et spill fra det pågående VM

 

China Hong Kong sperret aktivt N/S i dette spillet mot Scheie – Sæther i U20 runde 10. Joakim åpnet med 2 kløver i vest og Nord spratt innpå med 4 kløver. Marcus Scheie i øst kom nå i en presset posisjon og måtte strekke seg til 4 hj på en hånd han ellers ville meldt 2 ruter på. Sør skulle ikke være dårligere og sperret med 6 kløver. Litt usikker på hvorfor vest passet på 6 kløver når han allikevel meldte 6 hjerter over makkers dobling, men Marcus skulle hvert fall øve seg i 6 hjerter på denne 2 poengs hånden.

Kløver ut til esset ble fulgt av 2 runder hjerter, den siste til hånden. Nå kom ruterkutten i vinden fulgt av ruter ess og ruter til røff. Så var det sparen som skulle gjettes og når Marcus valgte spar til knekten var det hele over. På andre bordet sperret Christian Bakke med 3 kløver i nord hvorpå øst/vest landet i 4 hjerter.

Meldingsforløpet på bildet tilhører Norge U25 mot USA der Kristian Ellingsen spilte 5 hjerter. Den gikk 1 bet. Utspillet var det samme og fortsettelsen likeså helt til tredje runde ruter som Kristian ga bort til kongen i sør og føk opp på spar konge etterpå.


Svein Ingar Sæther

Jeg prøvde meg på Lavintahl

Her kommer enda et kapittel i historien om toere og treere fra Lyngdal i helga. "Det er ikke tilfeldig at det er mange småkort og få honnører i en kortstokk, Snurr", fikk jeg stadig høre. "Honnørene er ikke så morsomme, fordi alle kan stikke en konge med ett ess. Utfordringen er å sette seg inn i makkers problem. Når han kommer inn i et motspill, skal du ha brukt småkortene til å hjelpe han å finne riktig skift"

"Javel," sier jeg og nikker med hodet. "Jeg skal prøve så godt jeg kan"

Så kom dette spillet.

  Syd åpnet med 1hj, Boye i vest meldte inn 1sp (?), 1NT fra nord, 2hj i syd og pass rundt. Kløver fire ut til esset mitt i øst.

Det ser rimelig opplagt ut å skifte hjerter sånn at spillefører ikke får stjålet kløver. Bordet ser ut til å være uten inntak, men jeg prøver allerede nå å sette meg inn i makkers problem. Han ser ikke nødvendigvis at ruteren er ufarlig. Men i første omgang må hjerter dame i stikk to være rett.

Spillefører tar for esset, kongen og spiller nieren til makkers knekt. Nå må jeg få fortalt at han må spille spar til min konge, sånn at jeg kan spille kløver gjennom. Hvordan kløveren ser ut, vet jeg ingenting om. Annet enn at den bør spilles fra meg.

Ruter i avkast fra meg kan ikke brukes til noe annet enn svakhet i første omgang. Ett kort kan ikke bety mer enn en ting, sånn at en høy ruter vil være svakhet og har ikke noe med fordeling eller Lavintahl å gjøre. En liten ruter vil være styrke og ikke fordeling eller fargepreferanse det heller.

I hjerter måtte jeg følge med toeren og spar kan jeg ikke kaste, men nå kom tidligere lærdom til nytte. Trodde jeg.

Kløver ni må jo være Lavintahl til spar!! Hvor mange små jeg har i den fargen kan da ikke være så farlig?


Som sagt så gjort,. men pasienten døde. Kløver 9 tolka Boye som at jeg hadde 98 i kløver og spilte fargen rundt til åtteren til spillefører. Påtrøkk de luxe og en elendig score for -110.

"Nei, Snurr. Det er ikke Lavintahl i denne posisjonen". Jeg bøyer hodet i skam, men spør ærbødigst hvordan vi skulle klart dette hvis vest hadde hatt f.eks kløver knekt og spillefører K10, slik at jeg MÅTTE tidlig inn? Dette også gitt at spillefører han dobbel ruter.

Her spilte jeg buksa av Roy Olsen!!

Noen ganger må det være lov å skryte av egen innsats. Det er ikke så ofte jeg lykkes med mine stunt, jmf. 3kl vs 6hj fra Fredrikstad, så når det for en gangs skyld går bra ber jeg om tilgivelse for selvdigging.

  Jeg meldte inn 1sp i øst over åpningen i nord. Syd passet og meldte 3NT etterpå, så Boye i vest skjønte at det ikke var noe framtid i spar. Hjerter ni ut til damen som fikk beholde stikket og hjerter fem tilbake til kongen i bordet.

Roy Olsen gikk på sparen, men litt overraskende tapte damen til kongen. Boye skjønte hvordan hjerteren satt, så han skifta til ruter åtte. Bordet la liten og jeg vant med esset (!) i øst. Poenget var at jeg så at det var kløverkutten som gikk og ikke ruter, men det kunne jo ikke spillefører vite? Jeg kunne heller ikke se at spillefører hadde singel ruter.

Inne på ruteresset spilte jeg mer hjerter. Syd prøvde tieren siden utspillet kunne være fra 98x. Vest vant og fortsatte med ruter. Nå gikk ikke kappen mer. Damen min vant og så låste jeg spillefører i bordet i ruter. EK i kløver og Boye fikk for både tieren og damen.

Se på syd hånd som spillefører i 3NT. Han fikk INGEN stikk der. .
Faktisk var det to som fikk elleve, to fikk ti og mange fikk ni. Olsen stakkar fikk bare seks!