Noen spill fra de siste fjorten

Bridge handler mange ganger om å gjøre enkle valg. En vinner ikke lagkamper ved å gamble på slemmer eller gå etter dobla beiter hos motparten. Stødig håndverk og god grunnteknikk er ofte mer enn nok. Jeg skal ikke lære spillere på dette nivået mye om bridge, men disse tre grunnprinisppene har jeg tro på:

  • Harde utganger
  • Forsiktig med slemmene
  • Er du i tvil, meld en gang til

Dette spillet er et som passer i den siste kategorien.

Det kan selvsagt være beit i 5sp og det kan være beit i 5kl/ru. Likevel velger Kristoffer det trygge og blir belønnet med +650 på bok. En tullete dobling av vest, fordi han levde sikkert etter prinsippet om at "når vi har meldt en utgang i sonen, kan ikke motparten får spille noe udobla." Bare vas, fordi kravpass brukes når du "vet" at motparten stamper. Det gjør du ikke her. Jeg pleier å spørre noen som dobler hjem kontrakter på 5-trinnet om de hadde dobla hvis motparten hadde meldt slem istedet for. "Nei, da hadde jeg passet", sier flere av dem og hører ikke en gang den manglende logikken.

Jeg tar til tårene

når jeg ser spill som det under. 
1ru viser hjerter og 2ru krever til utgang. Resten er sunn fornuft og toppbridge!!
Manglende logikk

Nederland var ute av komfortsonen i de siste spillene og under er enda et eksempel på at de tenker feil (etter min mening)

 

Syd spilte ut hjerter fire, og makker i nord la knekten (!). Nå var det bare å spille kløverdamen og notere hjemgang. Poenget er at når nord kikker ned på kongen i makkers sperrefarge, bør han vite at utspillet er singel. Har makker damen sjette/sjuende i ruter og dobbel hjerter, vil han starte i ruter og ikke i hjerter. Derfor opp på esset og hjerter til stjeling. Ruter i skift og to beit.

Spikeren i kista

 

Kampen var avgjort når dette spillet kom, men det visste ikke Kristoffer og Tor Eivind. 1100 inn og gullmedeljen var sikra!!


GRATULERER ENDA EN GANG!!

63-10 i siste sesjon!!!

Det så litt mørkt ut etter femte (av seks) sesjoner i VM-finalen. Norge var verken gode eller heldige i den femte og Nederland hadde tatt over ledelsen med 10 IMP. Jeg fikk ikke sett de siste 14 spillene LIVE, men det var spill mot ett mål fra nummer to og utover. Nederland fikk en syver i det første spillet, men derfra og ut var det total dominans av de norsk.

VI ER VERDENS BESTE JUNIORNASJON !!!

HER ER SISTE SESJON

Det er selvsagt Harald, Tor Eivind, Mats, Kristoffer og Kristian som skal hedres, men dette bildet av Lars Eide forteller mer enn ord. Han har brukt nærmere femten av de siste årene til å backe opp sønnene sine på juniorlandslaget og vi kan alle tenke oss hvilke følelser det er i sving når Mats og Harald kroner verket med gull i VM._______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

 

Kristian Barstad Ellingsen, en av verdens fem beste juniorer i bridge!!

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 

De nest yngste slo Frankrike i brionsefinalen og fikk bronsemedaljene.
Her representert ved Espen Flått. Trykk på bildet for å lese artikkelen fra Namdalsavisa

 

Nederland slår tilbake i femte sesjon

men det er nok dessverre  mer rett å si at Norge skyter seg i foten. Det ble rett og slett meldt for mye og for hardt av de norske. I spillet under melder Kristian B Ellingsen steinhardt, i alle fall hvis makker i nord har bare tre spar med sin 2kl. 6sp kunne stått, men gikk et par beiter etter en normal spilleføringHer er det Harald Eide i Nord som jeg tror melder en gang for mye. 2NT er jeg ikke sikker på om de spiller som Lebensohl (overføring til 3kl for å vise en svak hånd) eller Scrable ("Jeg har to steder å spille"). Uansett gikk lyset når han meldte 4NT og ba makker velge minor. Han ble hardt straffet og -1100 mot et par beiter i 4sp x på det andre bordet.Lagene var dyktige i mange spill denne halvrunden og tre 6kl på rad er det lenge siden jeg har sett i en lagkamp. Dette er Nederland sin liste, men Norge kopierte!!
Utspillet svingte ni stikk!!
Jeg synes Hegge - Grude (over) hadde en fin meldesekvens ØV  til 5ru. 4sp kan vel vinnes med forsiktig (og rett) spilleplan, så uttaket i 5ru var veldig rett. På det andre bordet kom ØV (Nederland) i 3NT ! etter et rart meldingsforløp når vest valgte å vise hånda som en balansert 20-21 NT. Kløver ess i utspill og Norge hadde tatt de ni første. Harald Eide startet med derimot med en liten spar og da kunne Nederlanden ta resten siden nord ble skviset i alle farger!! +550 ga bare ett IMP.

Nederland er foran med 10 IMP før de siste 14 spillenen.

Norge leder med 28 spill igjen

Etter fire av de seks sesjonene i Juniorfinalen i Tyrkia, leder Norge med 17.5 IMP over Nederland. De tre første var så jevne som overhode mulig, men så fikk vi inn et par svinger.

 

Juniors KO - After board 14 of segment 4 c/o 1 Tot 2 Tot 3 Tot 4 Tot 5 Tot 6 Total
Norway NORWAY 0 23 23 42 65 30 95 38 133 0 133 0 133
netherlands NETHERLANDS 4.5 22 26.5 35 61.5 32 93.5 22 115.5 0 115.5 0 115.5


I lagbridge handler det ofte om å melde de rette slemmene. I spillet under kom Nederland bare i utgang, mens Eide- Ellingsen meldte seg lett fram til 6hj. Du ser ikke starten av meldingsforløpet, men det gikk 1hj-2ru-2hj-3hj-3sp fram til Kristian Barstad Ellingsen meldte 3NT ("Jeg er interesssert enda"). Harald var flink når han tok opp enda en gang . Slike slemmer ser veldig lett ut å melde etterpå, men selv om vest har fine honnører er det en tam hånd han har,
I første sesjon gikk den ene Nederlenderen amokk og skulle teste gliden. Hadde dette gått bra, ville han hatt et gedigent mentalt overtak. Han gikk fortjent to dobla beiter og masse IMP ut mot 420 norske poeng på det andre bordet.

Så løp Hegge - Grude seg inn i et systemhull jeg tror de deler med mange av oss andre. Over 3kl ønsker Kristoffer å komme med en mild sleminvitt i kløver. Han har bare 13 hp, men fine kort hvis de passer med makker sine. Problemet er at 3kl over 2ru vil være spørsmål om videre fordeling og det vil ikke gjøre han så mye klokere, i alle fall hvis han ikke får minst firekort kløver i svar. Derfor hoppa han bare til 3NT.
Nederland meldte og vant 6kl. Slik det sitter, spiller ikke den kontrakten seg selv med f.eks et rødt kort ut fra vest. Det er ikke verre enn at etter to ganger trumf, må spillefører passe på å spille spar mot ED to ganger sånn at ikke en honnør blir stjålet, fordi da kan øst spille sin fjerde trumf og syd ble hengende med en spartaper.

Så var Norge litt heldige når øst meldte inn sparen sin. Da fant vi heldigvis ikke 4-4 i spar, men havna i 5ru i stedet. 4sp kunne ikke vinnes med 5-0 sitsen, men i ruterkontrakt forsvant det små spar på hjerteren:Så kom enda en slem der Norge meldte bra.

Det virker som 3sp viser begge minor og da betyr 4kl fra Kristoffer at han har hjerterfarge. Over 5ru gir han makker muligheten til å velge slem med 5NT. Gi Øst en hjerter mer og en spar mindre, så vil de komme i 6hj. På det andre bordet ble Nederland også presset sånn at de kom i hjerterslemmen. Med to ganger ruter i utspill, vokste det fram et hjerterstikk i nord. :-)

Nederland kan også melde og blåste ut i denne 25 hp-slemmen i spar. Norge var på vei, men stoppa på 5-trinnet. Denne kontrakten spiller heller ikke seg selv med EK i ruter ut, men det ble tolv stikk på begge bord.