Lavintahl i trumf

Etter å ha spilt turnering med Bråggis, drømmer jeg om Lavintahl og omvedt, vridde og vrengte Oddeball-kast. Når marerittene mine slutter å våkne meg om noen uker, mareritt der Bronkis løper etter meg med toere og treere smidd som stålskarpe knivsegger, skal jeg puste ut og legge lærdommen på plass i frontallappen. Til bruk ved neste bridgeturnering, fordi Bruntus ga meg en smakebit på en signalverden jeg ikke visste om. At det noen ganger blir vel vitenskapelig, er den ene siden av saken. At det er en kime til mange, mange ekstra stikk i framtidige motspill, er den andre.

Her et spill fra BBO i går.Øst spilte ut singel kløver til spilleføreres ess. Så satt han over første trumfrunde og la merke til at makker la spar 2, fulgt av spar 6. Det betyr ikke nødvendigvis at han har noe i ruter, men det benekter i alle fall ess eller konge i hjerter. Derfor kan øst skifte ruter og vite at det 99% sikkert er rett.. Makker må ha 10hp for å melde 2kl og det betyr at noe mindre enn KDKn i kløver, ruter dame og sannynligvis hjerter dame, kan han ikke ha.

Lett?

Viktig å sette seg mål

 av Roald Mæsel

Jeg må si jeg ble noe overrasket da vårt flaggskip , Bridgelandslaget i åpen klasse, uttalte at de dro til EM i bridge uten klare resultatmål.  Jeg hadde ventet meg mange reaksjoner på dette, også fra ledelsen i Norsk Bridgeforbund. Så langt er det stort sett Snorre som har stilt spørsmålstegn ved dette.     

For en prestasjonsgruppe, enten det gjelder i idrett eller i næringslivet virker det ikke å ha satt seg konkrete mål noe underlig på meg.  Som mangeårig leder i næringslivet har jeg alltid vært opptatt av at vi må ha tydelige og ambisiøse mål for vår virksomhet.  Den enkelte må vite hva som forventes og bli målt i forhold til det.  Min erfaring at den ansatte faktisk ønsker at det blir stilt krav og at resultatene blir fulgt opp.  


Hvorfor er det viktig å sette seg konkrete mål?  Jo, fordi blant annet flere studier viser at en kommer lengre når en setter seg mål i forhold til at man ikke gjør det.  Dessuten er det slik at når en underveis ikke ligger an til å nå målene, er det enklere å skape forståelse for at korrektive tiltak må iverksettes for at en skal nå målene.  I bridge betyr det at dersom en ligger an til ikke å nå målene, må en gjøre grep som til eksempel  "toppe" laget, eventuelt vurdere å endre meldestil.  

Norges landslag i åpen klasse har i mange år ligget helt i toppen i Europa.  Selv uten Geir og Tor på laget synes jeg ambisjonen til et norsk landslag bør være Topp 6 i et EM. Resultatene i kvalifiseringen i det siste EM viste at det laget vi stilte med har de kvalitetene som skal til for å hevde oss i toppen.  Litt tøffere matching av laget internasjonalt, så er vi der vi bør være.  

 

Men da bør vi også være tydelige og uttale at det faktisk er målet!  

 

Med vennlig hilsen

Roald Mæsel                


    

 

Det gror godt!!

Vi som har lønnet arbeid får ikke all verdens tid til å følge med det som skjer på BBO før mørket senker seg. Jeg er lærer som dere kanskje vet og hvis noen tror at streiken handler om å få gå hjem kl 14, så skal jeg fortelle deg at det handler om å få lov til å jobbe når det er mest behov. For eksempel at du som har små barn skal slippe å komme på foreldrekonferanse kl 13.30 eller at poden din skal få igjen norskstilen eller matteprøven sin noen få dager etter han har levert. Skal jeg måtte gå hjem kl 15.30 hver dag, er ingen av disse tingene mulig. Å rette en bunke matteprøver tar både en og to kvelder, gjerne helga også. Alle andre oppfordrer til fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, så skal en yrkesgruppe tvinges inn i et rigid system som ikke passer for noen? Er det ikke rimelig at de som har jobbet to seine kvelder på onsdag og torsdag kan ta 14.45 bussen på fredag siden elevene da har gått hjem?

Dette var et partsinnlegg og jeg skal ikke ta betalt for linjene over, Knut Brinchmann.

I Tyrkia spilles det svært god norsk juniorbridge. Etter BBO-kamper legges filene ut på nettet og da kan vi i ro og fred se på hvert eneste spill. Jeg er rett og slett imponert over det våre gutter presterer. Kina, som de eldste møtte, spilte både aggressivt og godt. Lilkevel ble de får lette når Ellingsen, Eide, Grude og Hegge satte inn sluttspurten. 

Her synes jeg Kristian Barstad Ellingsen kom med et panserbud og fikk fortjent belønning. Kineserne satt press på Norge, men det løste vest på en glimrende måte. 5NT betyr "Pick a slam" og viser at han kan spille flere steder. Harald Eide hadde allerede vist fem hjerter og foreslo å spille kløver. Med f.eks 5-5 io rødt, ville han kunne meldt 6ru. Denne gangen ble vi fortjent belønnet når hjerteren satt 4-1. Spar ut og 6hj går beit i praktisk bridge. Det skjedde på det andre bordet. 6kl derimot hadde mye bedre trumf og hjerteren 4-1 var ikke noe problem å håndtere. GLIMRENDE!!

Så er det Espen Flått og Christian Bakke som melder en fin 6hj. Uavgjort i denne kampen, men i U25 var det bare ett bord som fant slemmen.Kineserne bar aggressive hele tiden og satt press på det norske laget. I spillet under var de i 5kl før NS fikk sjansen til å utveksle nok informasjon. To udobla beiter var billig mot 4sp hjem på det andre bordet. I Norge pleier vi ikke melde inn med vest sine kort, i alle fall ikke mot en passet makker. Derfor gikk det 1sp - 1NT - 4sp hos kineserne.