Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Viktig å sette seg mål

 av Roald Mæsel

Jeg må si jeg ble noe overrasket da vårt flaggskip , Bridgelandslaget i åpen klasse, uttalte at de dro til EM i bridge uten klare resultatmål.  Jeg hadde ventet meg mange reaksjoner på dette, også fra ledelsen i Norsk Bridgeforbund. Så langt er det stort sett Snorre som har stilt spørsmålstegn ved dette.     

For en prestasjonsgruppe, enten det gjelder i idrett eller i næringslivet virker det ikke å ha satt seg konkrete mål noe underlig på meg.  Som mangeårig leder i næringslivet har jeg alltid vært opptatt av at vi må ha tydelige og ambisiøse mål for vår virksomhet.  Den enkelte må vite hva som forventes og bli målt i forhold til det.  Min erfaring at den ansatte faktisk ønsker at det blir stilt krav og at resultatene blir fulgt opp.  


Hvorfor er det viktig å sette seg konkrete mål?  Jo, fordi blant annet flere studier viser at en kommer lengre når en setter seg mål i forhold til at man ikke gjør det.  Dessuten er det slik at når en underveis ikke ligger an til å nå målene, er det enklere å skape forståelse for at korrektive tiltak må iverksettes for at en skal nå målene.  I bridge betyr det at dersom en ligger an til ikke å nå målene, må en gjøre grep som til eksempel  "toppe" laget, eventuelt vurdere å endre meldestil.  

Norges landslag i åpen klasse har i mange år ligget helt i toppen i Europa.  Selv uten Geir og Tor på laget synes jeg ambisjonen til et norsk landslag bør være Topp 6 i et EM. Resultatene i kvalifiseringen i det siste EM viste at det laget vi stilte med har de kvalitetene som skal til for å hevde oss i toppen.  Litt tøffere matching av laget internasjonalt, så er vi der vi bør være.  

 

Men da bør vi også være tydelige og uttale at det faktisk er målet!  

 

Med vennlig hilsen

Roald Mæsel                


    

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.