Premieutdeling NM lag               Joda, vi er så glade at!!


Erik Berg har rykte på seg at han er Norges heldigste bridgespiller. I NM Åpent lag vant han kvartfinalen med 1 IMP og finalen på totalscore. Kan du kjøpe en LOTTO-kupong til meg, Erik?               Jada, jada!! Vi har 140 poeng mer enn Stabell i score!!

Steffen Fredrik Simonsen, Erik Berg, Jørn Arild Ringseth og Johhny Hansen
Rune Andersen, Tolle Stabell, Leif Erik Stabell og Peter Marstrander

YEAAHH!!!!!

Sjelden har det blitt jublet så høyt for en seier i NM Bridge, i alle fall ikke som jeg har hørt. Lagfinalen ble så jevn som det er mulig å bli og etter 32 spill sto det 40-40. Reglene er slik at da summeres lagenes scorer og det laget med mest pluss er vinner. (Trykk på bildet under)


De to siste spillene var egentlig rimelig udramatiske i utgangspunktet, men når vi fulgte med på BBO og hadde resultatene foran oss, visste vi at hvert IMP ble avgjørende. Før spill 28 ledet KingKong med 5, men hadde gått to sonebeiter i 3sp, - 200.Ser du godt på spillet, finner du ut at det står 3NT ØV. Ruteren er blokkert fordi vest har åtteren og syd Kn10x. Syd må avblokkere hvis makker tar for EK, men da er åtteren blitt størst. Kløveren sitter også på best mulig måte. Ingen av parene kom selvsagt i 3NT, men 3hj kunne ikke vinnes. Enten måtte det bli to rutertapere og en spartaper eller en i spar og to i ruter,  i tillegg til to i hjerter. +50 til Stabell og +250 = 6 IMP inn. Stillingen er nå 40-39 til Stabell.

Siste og avgjørende er en opplagt 4hj som blir meldt på begge bord. Det er ti toppstikk, men det ellevte kan komme i spar. Fargen består av E9x til KKn10x og må spilles uten taper. KingKong treffer mens Stabell bommer. 650 mot 620, 1 IMP tilbake og 40-40.

Jeg tror de fleste ville ønsket at det nå ble spilt fire ekstraspill, men regler er regler. Totalscore er prioritert etter IMP-likhet. Der "vant" KingKong" med usle 140 poeng og det var nok til seier.Finalens fineste spill synes jeg Johnny Hansen sto for. Han traff utspillet med ruter ess, fordi da var han inne og kunne skifte trumf i stikk to. Det klarte han!!
Nå kunne Peter safet en beit, men han måtte neste prøve om ruteren kunne godspilles (EKx hos motparten) og gikk dermed en ekstrabeit. I ettertid angrer han sikkert som en hund for det siden 4hj 9 stikk hadde holdt til å bli Norgesmester!!
På det andre bordet kom spardamen ut og da kunne Erik Berg få stjålet en kløver og skrive +420 på slippen sin. 11 IMP


                           Flink Johnny "Ivrig" Hansen, mester i Åpent NM lag

     
     

Tosidig skvis av kaninen

Jeg er alltid på leiting etter gode spill, men det er noen som "klager" på meg fordi jeg ofte skriver om Geir Brekka. Det er da ikke hans feil at det gang på gang kommer fantasispill derfra? Se bare denne tosidige skvisen fra Semifinalen i NM par.

Geir visste at makker hadde 3-2-4-4 fordeling og 13-16 hp. De bruker 8-12 NT i åpning i disse soneforholdene. Da hadde de 28-30 hp til sammen og det er mer attraktivt å spille NT på 5-3 i major dess sterkere hendene er. Denne gangen ser Geir at er hjerter kan stjeles på den korte hånda i spar, men makker kan jo ha damen  eller Kn10 sånn at det ikke er bruk for stjelingen? Derfor 3NT og ruter åtte kommer ut.

Geir ser at i 4sp er det mange sjanser til tolv stikk. Hjerteren kan stjeles og ruteren kan enten kappes på knekten eller knekten kan stjeles god. I tillegg kan det være en skvis i minor. Derfor så han at han nok måtte ha tolv stikk for å få et godt spill. Oppsida var at 3NT med 12 stikk sannsynligvis ville være en svært god score.

Geir stakk med ruteresset og presset ut sparesset. Syd vant andre gang og spilte hjerter til esset. Tre ganger spar og nord kaster to kløver og en hjerter, syd kaster en hjerter og en ruter. Så kløver til kongen og kløver til esset. Stillingen er som under.Du ser at nord allerede har måtte kaste hjerterholdet sitt for å holde tre ruter. Inne på hånda spiller Geir ruter til knekten, men på ruterkongen er det syd som må kaste inn håndkleet.

Glimrende spilt og herved innstilling til Festivalens beste spill.

Grådig - grådig!!

Dette spillet er fra innledende runder i NM lag. Den nye IMP-skalaen er slik at overstikk har fått en betydning også i lag. Seier med 1 IMP er innbyrdes 1 Vinnerpoeng i kamper med få spill, sånn at hvis en er rimelig sikker på overstikk kan en sette kontrakten i fare!!

          
   


Spillefører i syd skal få være anonym, men ryktene forteller at han rødmer enda, to dager etterpå. Han skulle spille 3NT og fikk spar ut til esset. Han skjekket at ruteren sto og spilte så kløver til tieren. Uten å mukke la Arnfinn Johansen i øst en liten tass. 

Spillefører ante fred og ingen fare når han gikk hjem på hånda og spilte nok en kløver. Han regnet med å få sine tolv stikk, men det fikk han ikke. SLETTES IKKE!!

Finalen i Åpent NM lag

 ble spilt mellom Stabell og KongKong.

Stabell:  Peter Marstrander og Rune Andersen, Leif Erik og Tolle Stabell,King Kong: Erik Berg, Steffen Fredrik Simonsen, Johnny Hansen og Jørn Arild Ringseth 
Jeg fikk ikke sett så mye på de første 16 spillene, men i dette var det gode vurderinger ved begge bord. Skal en vinne lagkamper er det helt avgjørende å lykkes i de store spillene.Peter Martrander får det tøft over 5hj fra Erik Berg, men ingen passer seg til seier i lagturneringer. Rune Andersen løfta til slem og Erik tok det sikre i 7hj. Tre hvite beiter var billig mot -1430. Legg merke til at du må spille kløver mot KDJ to ganger i 6sp, mend et er baremat for spillere på dette nivået.

Steffen Fredrik SImonsen på det andre bordet visste ikke om makkers renons i hjerter og stoppa i 5sp. ØV trodde de skulle bli belønnet for å holde motparten vekk fra en iskald slem, men det både stemte og ikke stemte siden stampen i 7hj var så billig,

Etter havltid er stillingen 30-21 til lag Stabell.

Andre halvrunde


  Dette bør ikke være så vanskelig, men det har noe med at grunnprinsippene er inne. Det er som i tennis og golf. En kan ikke begynne med toppspinn på serven før har har dreisen på enkle forhandslag.

Erik dobler responsivt og viser en hånd som ikke kan meldes naturlig på andre måter. Ingen femkortfarger i minor og ikke firekort major er en vanlig derfinisjon. Jørn ber med 2NT makker melde sin laveste farge og de finner 4-4 i kløver. 9 stikk.

På det andre bordet kommer Marstrander - Andersen i 2NT, en langt dårligere kontrakt som går to beiter. 5 IMP til King Kong
     

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Her var Johnny Hansen veldig forsiktig. Når motparten balanserer og det er feil, er det viktig å vise hvem som bestemmer. Han har beita nesten alene i 2hj og skulle makker ha en helt verdiløs hånd i motspill, kan han jo ta ut. Bridge er lettere når alle kortene er synlige, men en rød lapp på 2hj hadde gitt minst 800 i bonus, kanskje 1100 også. Strengt tatt har syd bare et hjerterstikk, EK i ruter og kløveress, men det er kanskje ikke mulig å ikke spille på han et stikk til.
     

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Veldig bra av Peter Marstrander. Han ble presset helt til 3kl, en kontrakt som ser helt død ut med sparesset, tre rutertapere og en hjertertaper. Følg med.

Først et apropos til meldingene. Kunstige meldinger er vel og bra, men det gir motparten muligheter til å komme med der et naturlig meldingsforløp holder dem ute. 1kl - 2kl og det går pass rundt. Nå kunne øst doble 1sp (1sp viser IKKE spar) og dermed være med til 2sp.

 Nok om det.

Spar til esset, spar til kongen og spar til stjeling. To ganger kløver inn i bordet og ruter knekt!! Nå må faktisk Steffen i øst legge liten for å beite. Det er ikke mulig vel?

Ruterkongen fikk han beholde på og skifta hjerter. Peter slapp dem til esset og nå ser du sikkert hva som skjer når han spiller mer ruter.

Vest kommer seg ikke ut av ruteren og må avslutte med hjerter opp i EJ eller et kort til dobbeltrenons.

Flott spilt!!
     


     
     

Er dere fornøyd med årets Festival?

Jeg har planer om å spørre deltakere om hvilket inntrykk de har av årets Festival. Denne artikkelen kommer til å bli oppdatert etter hvert som jeg spør flere. 

I år er det ganske store endringer i turneringsoppsettet og de ansvarlige er sikkert spent på hvordan det har fungert. Neste år er det ikke Festival på grunn av EM i Tromsø, så de har god tid på seg til å evaluere. 

I kantina møter jeg en gjenge som sitter og venter på sluttspillet i par."Vi er stort sett fornøyde med årets Festival. Det arrangementtekniske er på plass og turneringene går som smurt. Vi synes kanskje Åpent NM par er litt rotete, og det var ikke helt lett å skjønne om vi rykka opp, ned, ut, fram eller tilbake. Dette har sikkert noe med at det et nytt opplegg og det er første gangen vi spiller på denne måten i Norge. Deltakelsen var nok også vanskelig å estimere og når det ble færre par enn fornventet, var det ikke så lett for arrangøren å finne ut helt rettferdige regler.

Åpent NM lag ser også ut som en forbedring, selv om denne fikk et elitepreg over seg. Det er sikkert ok at de beste også har et godt tilbud. Mixturneringene tar jo bra vare på bredden, samt at det er mange andre tilbud til de som ikke kommer på BBO i lag. Det var bra at vi fikk rabatt på andre turneringer når vi røyk ut i lag."

Vi vil skryte av lunch/middagsserveringa. Ingenting å si på en god tallerken med varm mat inkludert drikke for en hundrelapp."

Her er enda en gjeng som lader opp til dagens bridge. Jeg kjenner ikke alle på bildet, men i midten er i alle fall en av Norges beste spillere gjennom tidene, Harald Nordby.

"Vi har det også bra. Nå venter vi på par, men er ikke helt sikker på reglene. Det er sikkert oversiktlig nok, men vi har bare ikke satt oss helt inn i det. Det viktigste er å ta mange stikk i gode kontrakter. Da går det helt sikkert bra. Flott også at NM Veteran gikk over tre fulle sesjoner. Vi likte ikke helt at NM Veteran og Åpent NM lag gikk samtidig, men vi skjønner at noe må kollidere.

Hvorfor er det bare spill av de kjente spillerne som kommenteres?
får jeg spørsmål om fra en av de rundt bordet. "Flere ganger har jeg spilt akkurat likedan som i et spill omtalt enten hos deg eller på Festivalsidene, men ingen har gitt meg verken heder, ros eller oppmerksomhet!" 

Jeg kan ikke annet enn å beklage på vegne av journalistikken, men sier at jeg skal prøve å skjerpe meg. Dere spillere må også være flink(ere) til å rapportere inn gode prestasjoner som ikke er blitt oppdaget underveis. 

"Skal jeg klage på noe, så er det fyllerøret under kveldsturneringene på hotellet. Det er greit å drikke, men de som ikke kan holde seg i skinnet burde fått et spark i ræva og ønsket til et helt annet sted enn der det spilles kort. Det er de samme presonene hver kveld og hvert år. De ødelegger for oss alle andre."
Olav LIllebuen har ikke spilt så mye. Mixlag og Veteran var han med på, men det gikk ikke an å kombinere Veteran og lag. Det kunne de kanskje gjort  noe med? Ellers synes han arrangementet er rett så bra.


Sølvi Flo er også fornøyd. Vi fikk ikke meldt oss på i lag, men det var kanskje mest for eliten? sier hun. Olav Lillebuen forteller at det var 12 runder innledende for alle og det er omtrent som før. Det er slutttspillet som er det nye. "Ja, jeg kunne sikkert lest meg opp på forhånd, men det er ikke så farlig", avslutter Sølve med. "Vi har det bra."
Steffen Fredrik Simonsen er klar for finalen i NM lag og han skryter veldig av den turneringa. "Et klart framskritt. Det er mye bedre å spille 32 spill kamper head-to-head enn at det skal avgjøres i mer eller mindre tilfeldige 7-spillskamper. Flott"

Du har tenkt å stille med systemkort til og med?, sier jeg og ønsket lykke til med kampen mot Stabell.

De manglende systemkortene

Jeg har gjentatte ganger klaget på at norske par ikke stiller med systemkort. Dette gjelder like mye i par som i lag. Rett og slett uhøflig, spør du meg. Reglene sier at det skal være være med til bordet og sånn er det med den saken. I Sverige er det uhørt å ikke ha systemkort og turneringsleder slår ned med hard (flat?) hånd mot de parene som slurver. 

I Norge gies det ethundreogfemtitre advarsler, og så rister alle ansvarlige på hodet og gir opp kampen. Dette er som jeg hører min gamle mor i oppvekstsen. "Nå har jeg sagt tusen ganger at du skal sette skoene dine pent på plass, Snorre, og når sier jeg det for tredje og siste gang!!". Jeg hørte ikke etter henne før hun tok lommepengene og lørdagsgodteriene fra meg.Noen har med systemkort, men halvparten blir liggende igjen. Staben rydder og her er resultatet

Ungdommen hjelper oss

Disse tre jentene er Gerd Teigen sin forlengede arm i kortadministrasjonen. De har bare godord å si om henne. Takk for hjelpen til dere alle. Uten en ansvarsfull, hardarbeidende og ryddig stab ville Bridgefestivalen aldri gått på de skinnene som den visselig gjør.                                Fra venstre: Helene Hove Gjøs, Juliane Bjerkan og Kristin Grimsrud


Johan Moen har sommerjobb som kortlegger. Mens vi andre spiller inne i Kongstenhallen, sitter han og to kompiser innestengt på noen kvadratmeter i gangen og legger kort med en fart som du ikke vil tro. Jeg spør om tempoet og Johan forteller at hvis alt går uten at kort kiler seg eller andre mekaniske feil oppstår, så rekker har 300 dubletter i timen. Det blir omtrent 12 sekunder i snitt pr. spill og da skal jeg hilse deg å si at du skal ha tunga rett i munnen.

"Jeg spiller ikke kort selv, så dette er en sommerjobb for meg. Vi er tre eller fire venner som gjør dette for å tjene oss noen slanter vi kan leve på resten av året. Festivalen betaler også faktisk ganske bra, så det er en fin jobb å ha. I tillegg får vi diett når vi ikke bor hjemme og det sper også på."                                                       Johan Moen, Melhus

Jeg trodde det meste av kort var lagt på forhånd?

"Ja, det stemmer det. Noe suplering er det og til sideturneringene er ikke alt komplett. Det vi har gjort de siste dagene, er å forberede arrangementet i 2016. Der er faktisk en del klart allerede og ligger pakket i esker. Neste år er det som du sikkert vet ikke festival på vanlig måte og vi vet rett og slett ikke helt hvordan det blir med kort til EM i Tromsø. Noen sier at EBU kommer med egne kortstokker og eget mannskap for å legge kort."

Johan og vennene er ferdig med årets innsats og det er kun litt ryddig som gjenstår. I år har det vært lite klager og så vidt han vet har alle mapper innehold de 52 kortene de skal. Det er ikke verst når en tenker på at det er over 60.000 eksemplarer i omløp!

Takk for hjelpa!

Gerd er på plass i år ogsåDenne dama er 84 år! Hun står opp i otta for å forberede alt som har med kort å gjøre til alle turneringene under Festivalen. Blir du ikke trøtt, Gerd, spør jeg.

"Neida, dette går så fint så. Jeg er frisk som en fole og det er ingentlig som feiler meg på noen måte. Hvorfor skal en ikke da gjøre ting som er moro og gir livet mening? Jobben begynner i åttetida på morgenen og vi er ikke ferdige før mørket begynner å senke seg over byen."

Du har med deg noen jenter i staben, ser jeg.

"Jada, flinke jenter som gjør en flott jobb. Jeg vil også skryte av guttene som sitter i gangen og legger de kortene vi mangler. De er systematiske og når vi får kassene med spill, er de nøyaktig merket sånn at rett spill kommer til rett turnering til rett tid"

Folk som ikke spiller bridge tror at det går med en kortstokk pr. bord og at de da brukes mange ganger. Det vet vi ikke er rett og Gerd forteller at det går med omtrent 60.000 dubletter under festivalen. Det meste legges på vinteren og våren i forkant, men gutta i bua suplerer der det trengs. 

Hvis du tror dette er første gangen Gerd er kortansvarlig, tar du feil. Jobben hadde hun i alle år på Lillehammer og det var naturlig at hun ble med ned hit til Fredrkstad også. Hun forteller at hun ikke blir lei og så lenge helsa holder kommer hun tilbake.

De fleste av yrkesaktive ser fram til pensjonisttilværelsen der de skal lufte hunden og drikke sherry på terassen med gode venner. Sånn er ikke Gerd Teigen. For noen år siden var det utlyst en jobb på en KIWI-butikk i Hamar der hun bor. I konkurranse med over 40 andre søkere fikk hun jobben i en alder av mange-og-sytti.
"Der jobber jeg enda!, sier Gerd og smiler det flotteste smilet du kan tenke deg.

Måtte vi andre få en sånn alderdom, selv om jeg føler ordet "alderdom" nesten ikke er rett å bruke i denne sammenhengen.
Her er noen av de 60.000 kortstokkene som går med under årets Festival.

Innmelding mot passet makker

Hvis du sitter i andre hånd og melder inn på 2-trinnet over motpartens åpning, er de fleste enige om at det nornalt viser en åpningshånd. Når begge motstanderne har meldt og makker har passet i andre hånd, synes jeg ikke det trengs å stille de samme krav for å gå inn. Det kan være helt avgjørende å få vist en farge slik at makkerparet kan finne beste utspill mot motpartens kontrakt.Det er viktig at makkerpar har diskutert denne posisjonen. Jeg er helt enig med John Våge sin 2hj. Når begge motspillerne har meldt, er det lite sannsynlig at vi har egen utgang og da bør det kunne være ok å vise ED109xx. Iikke minst hvis vest kommer til å gjenmelde NT og makker får utspillet. John Helge Herland tok imidlertid litt av og måtte blø for det. Var det ikke litt  mange honnørpoeng i omløp i spillet, John Helge Herland, når du kikka ned på tolv stykker av dem? Eller kanskje ØV drev med fanteri? :-)

Meldingene gikk akkurat likedan påd et andre bordet, men der tok syd ut i 4hj. Det kosta "bare" 500.

Mot 3NT dobla spilte brødrene Stabell perfekt i mot. Ruter ess ut og makker la toeren. Skift til spar og ruter knekt som spillefører la liten på. Ruter til esset, spar konge og kløver til esset. Der venta enda to ruterstikk og 800 i beit.                                                                     John Helge Herland

Små marginer

Semifinalene i Åpent NM lag ble vunnet av lag KingKong (Ringseth) og Stabell. KingKong vant sin kamp etter bare 16 spill da motstanderne lå over femti IMP bak og valgte å trekke seg fra den siste runden. Den andre kampen mellom Stabell (Stabell-Stabell-Marstrander-Andersen) og Komleposs (Eide-Eide-Herland-Våge) var svært jevn og spennende. Kampen endte med 55-42 til Stabell.

Dette spille ble helt avgjørende.

  Marstrander - Andersen spiller et litt anneledes naturlig system, spesielt med  minoråpningene. 1ru viser enten en ubalansert hånd eller 18-19 NT. Etter 1ru er det nesten bare kunstige meldinger.

2NT viser begge major, men styrken er jeg ikke sikker på. Peter Marstrander tok opp over 4hj og sjekket at makker hadde ruterkontroll. Jeg vet ikke om han visste at makker hadde ruteresset eller om det kunne vært kongen. Da hadde de manglet to esser.

Peter håpet at spar konge tettet fargen, men han var anhengig av damen dobbel i kapp. Ingen god slem i teorien, men gode slemmer er de som står.

12 inn i stedet for 13 ut. Det var mer enn nok til å svinge kampen.