Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Finalen i Åpent NM lag

 ble spilt mellom Stabell og KongKong.

Stabell:  Peter Marstrander og Rune Andersen, Leif Erik og Tolle Stabell,King Kong: Erik Berg, Steffen Fredrik Simonsen, Johnny Hansen og Jørn Arild Ringseth 
Jeg fikk ikke sett så mye på de første 16 spillene, men i dette var det gode vurderinger ved begge bord. Skal en vinne lagkamper er det helt avgjørende å lykkes i de store spillene.Peter Martrander får det tøft over 5hj fra Erik Berg, men ingen passer seg til seier i lagturneringer. Rune Andersen løfta til slem og Erik tok det sikre i 7hj. Tre hvite beiter var billig mot -1430. Legg merke til at du må spille kløver mot KDJ to ganger i 6sp, mend et er baremat for spillere på dette nivået.

Steffen Fredrik SImonsen på det andre bordet visste ikke om makkers renons i hjerter og stoppa i 5sp. ØV trodde de skulle bli belønnet for å holde motparten vekk fra en iskald slem, men det både stemte og ikke stemte siden stampen i 7hj var så billig,

Etter havltid er stillingen 30-21 til lag Stabell.

Andre halvrunde


  Dette bør ikke være så vanskelig, men det har noe med at grunnprinsippene er inne. Det er som i tennis og golf. En kan ikke begynne med toppspinn på serven før har har dreisen på enkle forhandslag.

Erik dobler responsivt og viser en hånd som ikke kan meldes naturlig på andre måter. Ingen femkortfarger i minor og ikke firekort major er en vanlig derfinisjon. Jørn ber med 2NT makker melde sin laveste farge og de finner 4-4 i kløver. 9 stikk.

På det andre bordet kommer Marstrander - Andersen i 2NT, en langt dårligere kontrakt som går to beiter. 5 IMP til King Kong
     

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Her var Johnny Hansen veldig forsiktig. Når motparten balanserer og det er feil, er det viktig å vise hvem som bestemmer. Han har beita nesten alene i 2hj og skulle makker ha en helt verdiløs hånd i motspill, kan han jo ta ut. Bridge er lettere når alle kortene er synlige, men en rød lapp på 2hj hadde gitt minst 800 i bonus, kanskje 1100 også. Strengt tatt har syd bare et hjerterstikk, EK i ruter og kløveress, men det er kanskje ikke mulig å ikke spille på han et stikk til.
     

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Veldig bra av Peter Marstrander. Han ble presset helt til 3kl, en kontrakt som ser helt død ut med sparesset, tre rutertapere og en hjertertaper. Følg med.

Først et apropos til meldingene. Kunstige meldinger er vel og bra, men det gir motparten muligheter til å komme med der et naturlig meldingsforløp holder dem ute. 1kl - 2kl og det går pass rundt. Nå kunne øst doble 1sp (1sp viser IKKE spar) og dermed være med til 2sp.

 Nok om det.

Spar til esset, spar til kongen og spar til stjeling. To ganger kløver inn i bordet og ruter knekt!! Nå må faktisk Steffen i øst legge liten for å beite. Det er ikke mulig vel?

Ruterkongen fikk han beholde på og skifta hjerter. Peter slapp dem til esset og nå ser du sikkert hva som skjer når han spiller mer ruter.

Vest kommer seg ikke ut av ruteren og må avslutte med hjerter opp i EJ eller et kort til dobbeltrenons.

Flott spilt!!
     


     
     

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.