NM Veteran og NM damer

Disse turneringene er populære med hhv. 78 par og 52 par. Det synes jeg slettes ikke er galt.

I veteran var det Jostein Sørvoll og Erik Bølviken som ledet lenge, men brødrene Helge og Roald Mæsel spurta bra og tok en klar seier. I damenes mesterskap var det svært jevnt mellom Åse Langeland -Kristine Breivik og Penille Landås - Maja Rom Anjer, men sistnevnte var en hårsbredd foran da siste spill var spilt

RESULTATER VETERAN

RESULTATER DAMER
Helge og Roald Mæsel

 

Pallen i NM damer med fv. Åse Langeland,. Kristine Brevik, Maja Rom Anjer, Pernille Lindaas, Liv Marit Grude og Bodil Nyheim Øigarden.

Jeg klorer meg fast enda..

Det  er noen som kommenterer og sender mail på at oppdateringen her er litt dårlig. Noen ganger får dumme bønder også store poteter, så under over alle under har ikke noen klart å slå meg ut i Åpent NM lag enda. Det er sikkert ikke lenge til det skjer, men inntil så ender håper jeg på forståelse for at jeg må bruke mest til på å være en god makker og lagkamerat. Det kommer mer snart!!

Hvordan spiller du 6hj?

Her er kortene og siden jeg spiller selv i dag og ikke har mer tid til å skrive nå, så skal du få dagen på deg til å gruble. Det er en pris for turneringas beste spill i sikte hvis du finner beste spilleplan.  (Bruk kommentarfeltet)

Begrensa valg?

Dette er en av bridgeteoriens mest diskuterte tema. Du har denne fargen:

E10987


K654

Du legger ned kongen og øst følger med damen eller knekten. Nå sier teorien om begrensa valg at du skal ta finessen gjennom vest i neste stikk. Begrunnelsen er at hvis øst hadde hatt DJ dobbel, kunne han like godt lagt det andre kortet i fargen. Når han visselig fulgte på med honnøren sin, var det derfor sannsynlig at han ikke hadde noe valg. Sannsynligheten for at dette stemmer, er størst når det mangler fiire kort i fargen, men selv med både fem og seks kort ute, er det matematisk korrekt å spille slik selv om sannsynlighetene næremer seg hverandre når det er flere kort ute.

I gårsdagen kamp i 6.runde i NM lag kom disse kortene:Vest skulle spille 6hj etter at nord hadde meldt inn spar og spilte ut kløverdamen. Kongen i bordet vant og så la de fleste spilleførere ned hjerteresset og en honnør kom på. Ser du isolert på hjerterfargen, er beste spilleplan nå å ta for ruteresset, stjele en ruter, hjerter til åtteren, spar til esset og hjerter til nieren. Nå blir det fire hjerterstikk i bordet, en ruterstjeling på hånd, fem kløverstikk og to esser. Tilsammen 12.

Men hva er det som gjør at denne gangen stemmer ikke kartet helt med terrenget?

Jo, det er fordi at en god spiller i syd vil legge en hjerterhonnørogså fra DJx. Når spillefører så kapper på åtteren, spiller syd en tredje hjerter og spillefører mangler dermed et stikk. Det vil bli en rutertaper til slutt.

Dette forutsetter imidlertid at syd er våken og klarer denne falsecardingen. Hvis syd alltid legger "ekte", er planen med å spille på honnør fjerde foran matematisk korrekt.