Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Begrensa valg?

Dette er en av bridgeteoriens mest diskuterte tema. Du har denne fargen:

E10987


K654

Du legger ned kongen og øst følger med damen eller knekten. Nå sier teorien om begrensa valg at du skal ta finessen gjennom vest i neste stikk. Begrunnelsen er at hvis øst hadde hatt DJ dobbel, kunne han like godt lagt det andre kortet i fargen. Når han visselig fulgte på med honnøren sin, var det derfor sannsynlig at han ikke hadde noe valg. Sannsynligheten for at dette stemmer, er størst når det mangler fiire kort i fargen, men selv med både fem og seks kort ute, er det matematisk korrekt å spille slik selv om sannsynlighetene næremer seg hverandre når det er flere kort ute.

I gårsdagen kamp i 6.runde i NM lag kom disse kortene:Vest skulle spille 6hj etter at nord hadde meldt inn spar og spilte ut kløverdamen. Kongen i bordet vant og så la de fleste spilleførere ned hjerteresset og en honnør kom på. Ser du isolert på hjerterfargen, er beste spilleplan nå å ta for ruteresset, stjele en ruter, hjerter til åtteren, spar til esset og hjerter til nieren. Nå blir det fire hjerterstikk i bordet, en ruterstjeling på hånd, fem kløverstikk og to esser. Tilsammen 12.

Men hva er det som gjør at denne gangen stemmer ikke kartet helt med terrenget?

Jo, det er fordi at en god spiller i syd vil legge en hjerterhonnørogså fra DJx. Når spillefører så kapper på åtteren, spiller syd en tredje hjerter og spillefører mangler dermed et stikk. Det vil bli en rutertaper til slutt.

Dette forutsetter imidlertid at syd er våken og klarer denne falsecardingen. Hvis syd alltid legger "ekte", er planen med å spille på honnør fjerde foran matematisk korrekt.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.