Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Konvensjonskåt?

 Dere vet at jeg ikke liker konvensjoner som overtar for logikk og sunn fornuft. Support-doblinger er en slik konvensjon.

Supportdobling betyr at hvis MTH melder etter at makker har vist major på 1-trinnet, så kan du skille på å fortelle om tre eller fire kort i støtte. Når du støtter direkte viser du fire kort, mens en dobling viser tre. Hvis du ikke gjør noen av delene (passer eller melder egen farge) benekter du støtte på mer enn to kort. Dette funker ofte bra, men jeg liker å spille litt mer fleksibelt. Hvis du har en egen fin farge, er det lov å gjenta den uten at det benekter tre kort i støtte til makker. Her er et eksempel fra Israel i dag') dobler over 1hj viser 4+ spar

Mange MÅ doble på syd sine kort for å vise tre spar. Ulempen er at når makker har bare fire spar eller en svak hånd, forvinner tilpass i andre farger. Jeg er fristet til å melde 3kl over 2hj, men jeg ser jo selvsagt baksiden. Denne gangen var det snakk om en missa delkontrakt i kløver, pluss at 3hj gikk beit så tapet var ikke stort. En annen gang er det dobbelscore til motparten eller egen 5 minor som blåser bort.

Kommentarer

A: Hvis jeg åpner med 1kl som kan være xx og det går

1kl - pass - 1ru* - (1sp)
?

*1ru = 4+ hjerter

og jeg har Kx,xxx,x,EKDKnxxx vil jeg melde kløver (3NT?) framfor å supportdoble, ja.

Logikken er at hvis jeg mener en supportdobling gjør at jeg får store problemer siden med å vise håndens potensiale, kan jeg velge å gå den andre veien med å vise egen farge før jeg støtter makker. Jeg mer mer fristet til dette med tre små til makker og egen sterk farge.

B) Vi klarte oss uten supportdoblinger før, så helt mørkt kan det ikke være. Det er mange toppspillere som IKKE spiller supportdoblinger, så det må være mulig. Det er bare å innføre samme regel som hvis vi melder alene at støtte viser oftest fire, men kan være tre noen ganger. F.eks 5431 hender støtter vi ofte med tre kort.
Hvis jeg ikke støtter første gangen, men støtter i neste runde vil det oftest være trekort. (ikke to som når vi spiller "tvungen" support)

C) Jeg spiller Supportdoblinger, men hvis jeg ikke supportdobler så benekter ikke det trekort-støtte. Jeg kan ha en egen god farge jeg heller vil vise. På samme måte som jeg etter 1kl - 1hj* kan velge å melde NT eller gjenta kløveren selv om jeg har tre spar til makker.

1kl - 1hj*
?

og jeg har xxx,KKn10x,EKn10, KD10 så vil normalt gjenmelde 1NT og støtte sparen etterpå. Jeg hopper ofte til 2NT (18-19) med trekortstøtte til makker hvis jeg har fine oppspillsverdier, bare for å avgrense hånden

mvh Snorre

____________________________________________________

Når jeg kommer med slike spill, så er det for å stille spørsmål. Jeg sier ikke at det ene er bedre enn det andre, men jeg nekter å ta en konvensjon som en sannhet foran en annen variant. Du må ikke være så redd for at noen lurer på om det kanskje er like bra (bedre?) å spille på en annen måte enn du selv har valgt. Det er som sagt ingen sannheter i bridge. Konvensjoner som alle spiller i dag, kan meget godt være helt ute om noen år fordi vi finner andre varianter. Noen ganger skrur vi tiden tilbake og spiller slik vi gjorde i gamle dager.

mvh Snorre

Hei Snorre
Jeg vil saa gjerne forstaa dine inspill paa systemfronten. Jeg tror jo du har noe aa fare med, selv foer du ser alle fire hender...
Du er under avdelingen for "Laer bridge", og jeg maa stille laereren noen avklarende sporsmaal.

A) Hvilke kriterier skiller en haand fra aa avgi en supportdobling i forhold til aa melde noe annet enn dobling?

B) Hvilke teknikker bruker du til aa skille 2 og 3 kortstotte etter at du ikke avga supportdobling?

C) Vil du spille en turnering uten aa bruke supportdobling?

Med vennlig hilsen fra Thailand

BOA

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.