Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Bakstreversk?

Jeg liker å følge med på det som skjer på systemfronten og i det siste har jeg fått litt innsikt i Thor Erik Hoftasniska - Thomas Charlsen sitt system. I min oppsummering fra EM var jeg kritisk til slemstatistikken til de norske parene, kanskje dette paret spesielt. De spiller svært ulikt andre etter majoråpning der den største forskjellen er at de på en måte har byttet om 2kl og 2NT-svarene. 2kl viser tre kort+ i majorstøtte og minst innvitt, mens 2NT etter 1hj/1sp viser kløverfarge med et etterfølgende releapparat.

Nå forteller Thor Erik at de har jobbet konstruktivt med forbedringer og at de har tettet huller. De skal spille Cavendish til uka og da håper de at nye og gamle avtaler ikke blandes. Vi gleder oss til å følge med.


Det blir aldri rett å plukke ut et eller noen få spill når en skal prøve å si noe fornuftig om en konvensjon er bra eller mindre bra. De aller fleste systemer har plusser og minuser, sånn at par må vurdere om fordelen med en konvensjon vs en annen er større enn ulempene. Dette har jeg blant annet tatt opp i et par kommentarer om "støttedoblinger".

Det er sikkert noen som vil si at jeg med det jeg skriver under er unødvendig kritisk til nyvinninger i meldesystemer. Reaksjonær og bakstreversk? Dette vil jeg selvsagt benekte, men heller si at en porsjon skepsis og tilbakeholdenhet kan være like smart i bridge som ellers i livet.

Her er et spill der Thomas og Thor Erik fant en glimrende 7hj, men jeg er som sagt ikke overbevist (enda)

54
Kn654
ED4
E1087

EK102
EKD1032
K5
4

Syd Nord   Syd Nord                    
Thomas Thor E   Jeg  makker                                                        
1hj 2kl*   1hj 2NT*                    
2NT* 3kl*   4NT 5hj                    
4ru* 5kl   5sp* 7hj                    
5ru 5hj                          
5sp 6ru                          
7hj                            
                             
Først til Thor Erik og Thomas sitt meldingforløp. 2kl viser 3+ hjerter og ber makker beskrive hånda si. 2NT = 6-4 hånd, 3kl spør og 4ru viser fordelingen. Så kommer noen cuebid og hopp til storeslem når nord viser majoressene. 
Jeg kan ikke systemet, men lurer på om syd med 4ru har sagt noe om honnørstyrken. Kan han ha en hånd med mangel på kontroller som gjør 5-trinnet farlig? (KDxx,D10xxxx,Kx,D). Når syd hopper til 7hj over 6ru lurer jeg også på om han har kontroll på sparfargen. Kunne syd hadde flere spartasser? (xxx,Knxxx,ED,E10xx)

God, gammeldags Stenberg er over til høyre. 2NT er GF med minst firekort støtte. Så kan kanskje syd melde litt rundt omkring, men spør ganske kjapt i Blackwood. 5hj viser de to manglende essene og 5sp spør etter tredjekontroll der? "Yess, det har jeg!"
                         

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.