Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Steinhardt fra Kina

Det står ikke i Vugraph-arkivet hva Norge gjorde i dette spillet, men av sesjonsscoren ser det ut som Norge meldte bare utgang. Ikke ufornuftig, men med kongen dobbel i kapp var det 12 greie stikk. Med mange andre fordelinger går det tungt i sparslem og norsk sving i stedet. Det hadde vært mer enn nok til finale i Paris.Jeg synes syd meldte steinhardt. Kløverrenons var ikke det beste han kunne få fra makker. Ruteresset er et fint kort, men ellers var det mørkt. Over 4hj hadde i alle fall jeg meldt bare 4sp, men det er mulig  nord villle gått på en gang til.

Vel hissig på grøten, Tor Eivind Grude?

Det er lett å spille bridge når en ser alle korta, men jeg synes 4sp var i overkant. Enda er ikke motparten i utgang og de har neppe  noe på 5-trinnet å gjøre. Derfor hadde det etter min mening holdt med 3sp. Da kan også makker være med på å vurdere hva en skal gjøre over 4hj. Denne gangen en fantomstamp for - 300. Selv 3hj er vel beit.
__________________________________________________________

Kommentarer

i Spill 6 var det Norge som meldte hardt. 7 hjerter var ikke en urimelig kontrakt, men hjerterfargen satt 5-0 imot. Se følgende link fra BBO: http://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?bbo=y&linurl=http://www.bridgebase.com/tools/vugraph_linfetch.php?id=41683
Nord hadde D-8-2 D-Kn-7-3 E-Kn-9-3 K-D
Øst: 5-3 9-8-6-5-4 8-4 Kn-10-5-4
Syd: E-K-10-4 E-K-10-2 K-10-7-6-5 - (renons i kl)
Vest: Kn-9-7-6 - D-2 E-9-8-7-6-3-2 (renons i hj)
Trumf ut avslørte skjevsitsen i trumf da Norge spilte 7 hjerter. 3 ganger ruter fulgte. Øst stjal, men resten sto. Det så ut som tapt spill da kineserne stoppet. i 6 hjerter. Grude betet imidlertid den kontrakten! Kløver knekt i utspill ble trumfet. Etter hjerter ess fulgte 2 ganger ruter og hjerter til kongen. Deretter ruter til knekten og Grude kastet en spar! Ny ruter til 10'en i bordet og Tor Eivind kastet siste spar. Spar til damen ble trumfet og ny kløver krevde siste trumf i bordet. Syd hadde ikke hjemgang til å trekke ut trumfen, så Tor Eivind Grude måtte få et hjerterstikk til og dermed buttspill.
Også i neste spill satt hjertertrumfen 5-0 i mot. Se spill 7 på linken. Etter ruter konge i utspill fulgte ess-dame i spar. Den norske øst dekket feilaktig med kongen, men kontrakten står uansett hvis spillefører plasserer spar konge i øst. Kløver ess, kløver til stjeling, spar knekt og spar til stjeling fulgte. Etter hjerter ess ble øst innspilt i ruter og måtte gi spillefører 2 ekstra stikk på konge-knekt i trumf. Dermed 790 ut for Norge. Norge var i samme kontrakt ved det andre bordet med samme utspill. Når spillefører senere spilte ess-dame i spar la øst liten uten å nøle. Det ble valgt å trumfe i bordet. Hvis øst har 3 kløver står kontrakten på kryss-stjeling uavhengig av spar konges plassering. Da øst kunne stjele over i kløver måtte det bli en bet. Med butt spill her ville Norge vært i finalen. Nå ble det bronsefinale i stedet der Norge slo Frankrike 1.


Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.