Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Er systemet ikke godt nok?

Jeg bakspilte et av våre landslagspar for noen dager siden og nok en gang var det et spill i slemsonen som forundret (forskrekket?) meg. De har mange hundre sider med system, men jeg blir ikke bare imponert over hva det kan brukes til.

KD1032
654
EK2
K2

Du      Makker                                                                                                                               
  1sp                          
2NT 3kl                          
3NT 4kl                          
4ru 4hj                          


Dette er vel sånn omtrent som de fleste av oss spiller. 2NT--> Stenberg GF, 3kl viser tillegg, men trenger ikke være på mer enn trekort. 3NT er en balansert sleminvitt (andre ting viser eller spør etter singelton). Så kommer tre cuebid, men jeg kan ikke se at du (hånda over) er blitt spesielt klok. 

Hva vet du?

  • Makker har minst åtte svarte kort og tillegg
  • Kløveresset og hjerterkontroll


Jeg vet ikke hva "tillegg" betyr og der var nok heller ikke landslagsparet enige. Alle 5-5 hender hos makker gjør at det står slem om vi ikke mangler to ess. Tre ess og fem kløver gir 100% nedbrett storeslem. Hjerter ess og EDJx i kløver gir storeslem hvis sparesset ikke mangler. Tre ess og hjerterkonge gir også oftest storeslem: Det samme hvis makker har ruterdamen og fire kløver. (Exxxx,Ex,Dx,Exxx). Exxxx,Kx,xx,EDxx gir en lilleslem som står på hjerteresset foran. Exxxx,Ex,xx,Exxx gir tolv stikk, men ingen sjanser til tretten.

Under lilleslem har du derfor ikke tenkt deg, men kan du finne ut om det står storeslem selv om makker ikke har hjerterkongen? Selv med hjerterkongen kan det være bare 12 stikk hvis makker har EJxxx,EKx,xx,Exx, men da hadde han åpnet med 1NT.

Har du noen tanker? Er det kanskje hender jeg skisserer som makker ikke kan ha? Burde du meldt annerledes? Åpneren melder 3kl og så cuebidder han to ganger etterpå. Har han da vist tillegg til tillegget?

 

Kommentarer

Hei

Jeg har med interesse lest disse kommentarene, men ingen har fått med seg at 3NT etter min mening er feil meldt. 3sp, som spør etter singel, er en bedre melding. Har ikke makker singel, vet du i alle fall at han ikke har fem kløver. (5-4-2-2). Tenk deg at du skulle få singel hjerter i svar! Da melder du Blackwood og med tre ess i svar vet du at en minordame er nok til storeslem, i tillegg til at sjansen har økt for 5-5 i svart.

"Jeg svarer kun, mitt kald er ei å bruke en kalori på å tenke"

"Jeg spørger kun, mitt kald er ei att svare"

Joda... riktig det.

Men er vel i prinsippet ikke vanskelig å få vist blakk på annet vis.

Feks blakk i ruter og tillegg etter 1sp:
1sp-2NT
3sp (singel el blakk i ru)-4kl
4ru

Blakk i kl og tillegg:

1sp-2NT
3hj(singel eller renons i kl)- 3sp
4kl

Blakk i kl og min etter 1 sp
1sp-2NT
3kl (min)-3 ru(rele)
3hj (singel el renons i kl)- 3NT (ventemelding - ber om cue)
4kl blakk

Masse muligheter :)

I mange tilfeller betyr det jo da at man ikke kan stoppe i 3NT etter stenberg. Men er det noen som har 3NT som siste stasjon da?

Når det går 1SP - 2NT - 3KL - 3NT som altså viser en balansert sleminvitt, hvorfor i alle dager skal da åpningshånden som har cuebid i alle farger starte en cuebidserie? Med den aktuelle hånden som etter 2NT - 3KL - 3NT har svært få tapere, bør det nå gå 4NT - 5SP - 5NT - 7SP. Med en kløver mindre og et rødt kort mer er hånden langt dårligere og da er det tid for cuebids.

Når det gjelder BOA sin variant skrev du jo selv Snorre at det var langfargene (i kombinasjon med trumfen) som vinner kontrakter. Sånn sett er jo ikke ideen med å bruke hopp til 4KL som 5-5 så dum... :)

1sp - 2NT
4kl

trodde jeg "alle" brukte som renonsvisende?

Hei

Boa-stenberg: http://www.bridgeguys.com/pdf/system_boa_aasan_2004.pdf

Side 25 og 26. 1sp-2nt-4kl viser 14+ og 5-5 i spar og kl

Så da blir det 1sp-2nt-4kl-4ru-4hj-4nt-5kl-7sp

Det forandrer seg hvilket fokus vi har i meldingsforløp. I dag er det mye fokus på å få vist kortfarger, mens fargelengder har andreprioritet. En kortfarge tar INGEN stikk, men hindrer motparten å ta stikk. Det er egne trumf og egne langfarger som vinner kontrakter. I "moderne" Stenberg må man ofte melde likedan på 5-5 som 5-3-3-2.

Under ser du makkers hånd til spillet over og kan noen hjelpe meg å melde storeslem?

KD1032
654
EK2
K2

E9854
E2
5
E10765

Etter du har meldt 7sp med kortene over, flytter jeg en kløver over til ruter. Hvordan melder du nå?

Logg inn for å skrive kommentarer.