Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Noen spill fra Lyngdal

Som jeg har sagt flere ganger de siste to dagene, er det krevende å spille med de beste. Jeg er fristet til å si at de i enkelte spill gjør det unødvendig vanskelig og setter store krav til makker. For meg er det lite trøst i å vinne diskusjoner etterpå når makker ikke forstå hva jeg mente med meldinga mi, uansett hvor bra den nå skulle vært. En bånn er og blir en bånn uansett hvem i makkerparet som skulle hatt "rett". I bridge er det lite sannheter og når gode spiller har til dels svært ulik oppfatning av hva fasiten er, bør en kanskje leite etter enklere løsninger?

Den største grunnen til at par velger å spille sterk kløver, er at de oftest får mer plass til å uveksle informasjon når de er i slemsonen. Både 2kl og 2NT-åpning er svakheter i et naturlig system fordi det er så lite plass igjen. Spesielt hender som inneholder en major og en minor viser seg gang på gang å volde problemer. Begge major og begge minor går oftere bra. Jeg vet ikke hvordan du tenker i dette spillet?Du sitter syd og åpner med en svært tung 20-21 NT. Mange ville sikkert oppvurdert til 22-24, men det er bare ett ess i hånda. Viser jeg 22-24 og makker har 6-7 poeng er han i slemsonen med en gang og det kan fort være to esser vekk.  Det er i min verden ikke ulovlig å ha maksimum, så derfor 2NT i åpning.

3kl er Puppet og 3NT benekter fire/fem major. Så kommer 4kl fra makker som i min verden er naturlig sleminvitt.  Han sliter med begge minor, men han kunne meldt 3sp over 2NT for å vise det. Om du har system for 1-4-4-4 eller 4-1-1-1 vet jeg ikke. Her i gården er det nakent for det. Jeg kan ikke gå rett i Blackwood over 4kl, fordi 4NT er vil være avslag. Derfor vil jeg tro alle er enig med meg i 4ru. Så kommer 5NT fra makker, Boye Brogeland. Hva i all verden mener han med det?

Vi skal ikke spille storeslem når makker ikke har til Blackwood. Når er god spiller melder noe rart, må han ha en grunn. 5NT når trumfen ikke er helt bestemt betyr "Pick a slam", så det er min første tanke. Har han f.eks 3-1 i major og 4-5 i minor, vil han ha et meldeproblem over 2NT. Viser han begge minor med 3sp, vil han ikke finne 5-3 i major. 

Så begynner jeg å tenke på hjerterfargen. Det ser ikke helt umulig ut at makker har to små hjerter og da er det viktig at jeg er spillefører siden kløverkontrakt har kommet på hans hånd. Han har neppe mer enn tolv poeng fordi da hadde han nok meldt Blackwood, men mot 20-21 bør han vel ha minst 10, kanskje elleve også. Hva er så igjen til ha. I major mangler det tre poeng i spar og syv i hjerter, i tillegg ruter knekten og minoressene. Det er vanskelig å finne en hånd hos makker uten to ess, men DJ i begge major og et ess blir ti. Det er vel for tynt? Da virker det som han har to ess og minst to lavhonnører i major. 

Jeg går for omtrent denne hånda: -,xxx,EJxx,Exxxxx. Han gir meg muligheten til å spille ruter hvis jeg ikke skulle ha god kløvertilpass. Du ser også at det er vesentlig å få kontrakten på min hånd. Det er noe som skurrer siden han kanskje ville meldt 3sp på denne hånda over 2NT, men søkte han etter 5-3 i hjerter? Når han ikke cuebidda over 4ru, men hoppet til 5NT må han vel ha en renons et sted? Det jeg i alle fall ikke har lyst til er å spille 6kl fra nord.

Kartet stemte heller ikke denne ganger med terrenget når jeg meldte 6NT. En kommentar fra noen kanskje?

Kommentarer

Herved oppfordres noen til å skrive om "Muppet Stayman" etter 2NT-åpning. Ikke bare om 3hj/3NT som er byttet om, men videre fortsettelse.

Nå var vel svaret 3nt og fra gamle dager, så da var kanskje det den uansett den beste løsninga? Folk bruker gjerne 3hj te å benekte major idag. Blir lettere da iom at svarer kan vise ekte kløverfarge eller ruterfarge etter 3hj-svaret

Sånn spilte folk i gamle dager. Nå har de visst slutta med dette, i alle fall de jeg snakker med.

4ru viser vel at det er ruter du har. 4hj/sp er cuebid med kløver

Totalt 4 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.