Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Rondane Cup - lag

 LIVE RESULTATER


Hva var det jeg sa??

Mange sier jeg er bakstreversk og reaksjonær når jeg stiller spørsmål om moderne meldeteori. Spillene av typen under går ut med en beit i 3NT på de fleste bord. Jeg ser dessverre ikke oppsida med å åpne 1kl i nord. Sorry, men jeg vil heller åpne med 1ru og havne i 4sp/5ru på slike kort. Det er sikkert fordi jeg har passert de femti.Begge øst spiller ut esset. Det hadde gått like fint med fjerde høyeste (knekten) eller norske utspill (tieren)

Nesten har aldri metta hesten

Her spilte Alf Andersen fint mot lederne av Rondacupen - Lag. Det kom kløver ess ut og skift til trumf. Den stakk han i bordet (syd) og spilte mer kløver til dame og konge. Kløver knekten ble trumfet og trumfen tatt ut i to runder. EK i ruter og ruter mot knekten i posisjonen til høyre. Øst måtte stikke og hadde bare spar igjen. Det som var litt trist for nord, var at han hadde hørt øst melde inn 1sp i sonen. Derfor mente han det var mest sannsynlig at han hadde kongen og gikk derfor i med bordets dame. Ei beit, til tross for alt strevet.

 

 

Telle tapere eller telle stikk? 

  Dette er ikke et spil med et stort poeng, men handler om at noen ganger skal en telle stikk og noen ganger skal en telle tapere. De fleste er nok mest vant til det siste.
Syd fikk EK i kløver ut og så prøvde han å stjele en kløver til i bordet for det tiende stikket. (2 + 5 + 1 + to kløverstjelinger = 10)
Du ser sikkert at spillefører klarer ikke å komme seg hjem andre gang for å ta ut trumfen uten at vest sin hjerter ti blir høynet. En beit.

I ettertid er dette et VELDIG lett spill fra stikk to. Det er bare å ta ut trumfen (!) og telle på en litt annen måte. 2 + 5 + 1 + kløverstjeling + et kløverstikk på Kn10 = 10.
     
     

 

 Meld det du tror står..

  Noen ganger har motparten tatt fra deg så mye plass at du ikke kan finne ut hvor høyt du skal. Da liker jeg aksjoner som Bård Kåre Græsli sitt hopp til 6sp. Han trenger essene i ruter og spar for at det skal stå storeslem, men det kan han ikke finne ut etter 4NT (to farger) fra syd.

Da tar han tyren ved hornene og melder det han tror står. Hvis han f.eks prøver å cuebidde på 5-trinnet, risikerer han å ikke bli noe klokere, men motparten finner stampen til for -300 i 7hj.

Kontrakten kan også stå på at motparten ikke finner riktig utspill. Med 6sp har vest i alle fall ikke hjulpet til med å sladre.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.