Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Tarjei Eck Hansen - nytilsatt sportsjef

Hei Tarjei

 
Først av alt , gratulerer med stillingen som nytilsatt sportsjef i NBF.  Takk for at du på så kort varsel setter av tid til meg. Vi er mange som er spente på å høre både om rammene rundt denne stillingen og hvordan du ser for deg at du på sikt skal jobbe for å løfte nivået. Vi skjønner at kabalen langt fra er lagt, men du har forhåpentligvis noen tanker å dele med oss.

Det er første gangen forbundet har hatt en person med tittelen "sportssjef". Andre idrettsgrener har hatt en slik stilling i mange år, uten at jeg vet med sikkerhet hvordan arbeidsfordelingen mellom ulike aktører på ledersiden er organisert. Siden du allerede er ansatt går jeg ut fra at du har fått noen signaler fra NBF hvor dine viktigste arbeidsområder og/eller ansvarsfelt vil være. I tillegg regner jeg med at du har kommet med egne innspill. Klarer du å si noe allerede nå om hva en "sportsjef i NBF" skal jobbe med?

 

 
Jeg skal holde trådene i arbeidet med landslagene sammen med det som etterhvert blir et sportslig utvalg, Jeg håper å få med meg noen andre erfarne fra miljøet. Sammen med landslagslederne og spillerne må vi se på hvordan vi får til løpende forbedring av prestasjonene innenfor de økonomiske rammene som vi får. Dermed blir det viktig for meg også å arbeide for økonomisk handlingsrom for landslagene.  
 
Jeg har lest programerklæringen din flere ganger. Om du skjønner hva jeg mener, så har  du har vært flink til både å si noe og ikke si noe. Nesten som en politiker. Klarer du å utdype noe mer? 
 
Jeg siterte Finn Aamodt som uttalte at toppidrett var rettferdig, de som trente mest og best, de ble best. Vi må forsøke å legge til rette for og motivere spillerne til systematisk forbedring, og jeg ser at mange gjør mye av dette allerede. Hva kan vi bli enda bedre på, kanskje detaljer, før og under mesterskap? NBF må bidra til at dette kan og skal skje.  Hva det betyr for den enkelte, og hva den enkelte spiller ønsker å gjøre, får vi se på etterhvert. Vi kan bare motivere, ikke bestemme over den enkelte. På kort sikt må jeg i samtale med ledere og spillere som må evaluere det som har vært og det som de ønsker at NBF skal gjøre, og det de har tenkt å gjøre for sin egen del. Så får vi programmere aktivitetene i løpet av vinteren.  

 
I hvor stor grad kommer du til å legge deg bort i jobben som landslagssjefene har? Ser du for deg at det kan bli utfordringer (konflikter?) her? 


 

Det er oppgaven min å legge meg borti det landslagslederne gjør. Vi skal alle bli vurdert. Landslagslederne blir også mine viktigste medspillere. Jeg kan bidra til at vi systematiserer både tanker og aktiviteter i og rundt landslagene. Uenigheter som kommer, det løser vi, også om det blir konflikter. Ellers er jeg kjent for å være rimelig tydelig.
 
Vi har mistet plassen som en av verdens beste bridgenasjoner. Dette henger selvsagt med at Tor og Geir emigrerte til Monaco, men alle idretter mister profiler. Har du noen tanker om hvor hunden er begravet eller er det kanskje rett av vi hører hjemme omtrent som Europas tiende beste nasjon? 

 Espen og Boye spiller som i "the fifth dimension" så jeg lagkameratene i Reisinger uttalte. Vi har iallefall spillere som kan. NBF må sammen med spillerne finne fram til det som gjør oss stadig bedre. Spillerne konkurrerer på toppnivå for å vinne. 
 
Det er enkeltspillere som av grunner som ikke er kjent for meg har valgt å takke nei til landslaget de siste årene. Har du noen konkrete planer å få dem på banen igjen?
 
Vi får håpe at alle de beste spillerne vil ønske å delta på landslagene, og det må vi selvsagt jobbe med og for, uten at jeg har noen spesiell ønskeliste for det. Landslagslederne er i disse dager i gang med å kartlegge hvilke spillere som ønsker å være med i landslagsdiskusjonen for 2015. 
 
Det er ikke mulig å komme unna økonomi. Du skal slippe å si hva slags honorar du selv får, men omtrent hvor mye tid ser forbundet for seg at du skal bruke på denne jobben?
 
Vervet som sportssjef er ingen stor utgiftspost på NBFs budsjett. Det er fritidsaktivitet, men jeg blir ikke fornøyd med meg selv uten at jeg kan se løpende forbedringer i arbeidet som blir gjort.
 
 Jeg har selv sagt at "den eneste måten å hevde oss internasjonalt, er å sende de beste spillerne ut i verden for å matches". Er du enig i det? I tilfelle ja, vil du kunne være med å få de beste norske ut? 
 

Spillerne må ut. Vi blir ikke god nok uten å spille mot de beste. Hvilke penger som blir mulig å bruke, det må vi ta etterhvert. Dersom NBF og spillerne har ambisjoner, da må vi ha økonomiske ressurser som gjør det mulig.  
Juniorene våre er i ferd med å ta skrittet opp i eliten. Har du resultatmessig tålmodighet til å satse på dem, med den konsekvensen at det nok tar noen år før vi ser resultater?
 
Det var veldig hyggelig å se Grude og Ellingsen i USA nylig. Det vil åpenbart være ønskelig å integrere slike spillere opp mot landslagene i åpen klasse. På hvilken måte, det får vi også ta etterhvert. 

Vil du tørre å sette deg mer konkrete målbare ambisjoner enn f.eks Christian har valgt å gjøre eller er slike ting landslagssjefens oppgave å gjøre?

Vi må ha realistiske ambisjoner for landslagene, men dersom vi har spillere som er gode nok, eller kan bli gode nok til å vinne, da må vi ønske å vinne noe. 
 
Til slutt hadde det vært hyggelig å høre litt om privatpersonen Tarjei Eck Hansen.
  
Jeg har to voksne døtre, og gift. Jeg arbeider som lektor ved Knut Hamsun vg skole i Hamarøy hvor jeg underviser i media, historie og sosiologi. Etter 25 år i næringslivet valgte jeg å gå tilbake til mitt opprinnelige yrke som lærer i 2008, og også ta mer utdanning. Jeg har også gjort litt forskning ved journalistutdanningen ved Universitetet i Nordland. 
Mange vil nok kjenne meg igjen fra mine 10 år i Bodø/Glimt, i stadig kamp om spillere med RBK og Nils Arne Eggen. Jeg var en av de som var "asfaltert fra skuldrene og opp". I perioder har jeg også brukt mye tid på bridgen, og noen ganger har jeg vel også vært rimelig god. Da har det også blitt turneringsseire, noen år med mange topplasseringer, og ellers fornuftige resultater i NM og i divisjonen. Bridgebøkene ble ellers en mulighet til å fordype meg i bridgen når jeg ikke hadde tid og penger til å reise fra Bodø og "ut i verden". 

Helt til slutt: Er det noe jeg burde spurt deg om?
  
Vi er nært med det åpne landslaget, vi har verdens beste juniorer og vi har alle veldig lyst til å få et kvinnelandslag som også lykkes. Vi må vel snart finne ut hvordan. Jeg ønsker også at vi kan stille med mer enn ett landslag i hver klasse i Tromsø.


Jeg sier takk for praten til Tarjei og kan love at han ikke skal få være i fred for meg. Det er et spennende tiltak fra forbundet og vi venter i spenning på å se hvordan arbeidet former seg. Når det skjer ting som Tarjei tror kan være av interesse for oss bridgeinteressert, håper jeg han sender en mail eller tar en telefon.

Lykke til!!
 
 

Kommentarer

Hei Mathias.

Som Tarjei selv påpeker, har han takket ja til oppgaven som Sportssjef som et ulønnet tillitsverv.

Sportssjefen er ikke ansatt, han er leder av et sportslig utvalg knyttet til våre landslag, og dermed en tillitsvalgt som det tilligger styret å oppnevne, jfr. vedtektenes paragraf 6.2 Forbundsstyrets oppgaver (andre ledd): - "Oppnevne lovutvalg, turneringsutvalg og andre utvalg etter behov, samt utarbeide instruks for disse".

Styret i NBF har denne høsten vært i kontakt med en rekke aktuelle kandidater til vervet som Sportssjef. Vi er svært glade for at Tarjei takket ja til å påta seg denne viktige rollen for å styrke satsingen rundt våre landslag.

Vår nye sportssjef vil de nærmeste månedene i nært samarbeid med landslagskapteinene og administrasjonen i NBF utarbeide en strategi for våre landslag, herunder avklare rollefordeling mellom de ulike aktørene.

Vi ønsker Tarjei og våre landslag lykke til med det viktige arbeidet med å styrke våre landslag, både i EM-året 2015 og videre fremover!

Tankesport er tøft!

Knut S. Brinchmann
Generalsekretær

Jeg har ett spørsmål til NBF:
Er det vedtatt på bridgetinget å ansette en sportssjef? Om ikke så er vel tilsettelsen ett brudd på Kapittel 5, paragraf 5.1 i vedtektene til NBF? Det står å lese at bridgetinget fastsetter organisasjonens struktur og oppbygging. Jeg vil påstå at å utvide antall ansatte i organisasjonen så rokker man ved organisasjonens struktur og oppbygging. Håper noen kan gi oss ett fornuftig svar på dette.

mvh

Mathias Beyer

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.