Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Jan Aasen takker for seg

Rett etter tinget sendte jeg en mail til Jan Aasen der han fikk muligheten til å komme med de kommentarer han ønsket. Jeg hadde noen konkrete spørsmål til han, men gjorde det klart at han svarte på akkurat det han følte var riktig. I dag fikk jeg mailen som jeg refererer i sin helhet under. Denne gangen lar jeg den stå uten en hale fra meg, men benytter anledningen til å takke Jan for hans lange tjeneste for norsk bridge.

________________________________________________________________________________

Takk for meg


Som jeg meddelte i brev til kretsene etter at valgkomiteens innstilling var offentliggjort, ønsket jeg å fortsette som president i to år til og stilte meg til disposisjon. Jeg hadde lyst og var motivert til å fortsette for å gjennomføre EM-prosjektet og handlingsplanen vedtatt på bridgetinget. Jeg var også NBFs kandidat til styret i det europeiske bridgeforbundet (EBL) på generalforsamlingen nå i slutten av juni. EM i Tromsø er det største prosjektet i NBFs historie. Min mening er at kontinuitet ville vært det beste utgangspunktet for å gjennomføre EM-prosjektet, også for å få på plass den resterende delen av finansieringen og få mest mulig effekt av EM til å videreutvikle bridgeforbundets organisasjon og tilbud.

 Jeg har vært så heldig å få være tillitsvalgt i NBF sentralt siden 1988 (med et avbrekk i perioden 2004 til 2008), hvorav 14 av årene som president. I disse 22 årene har jeg møtt mange flotte mennesker og hatt opplevelser jeg ikke ellers ville hatt. Det har vært mye arbeid med oppturer og nedturer, men absolutt verdt bruken av tid på NBF. Men nå er det slutt for meg i ledelsen av NBF.

 Tilbakemeldingene fra det nyvalgte styret og det at jeg ikke ble gjenvalget på Bridgetinget, gjør at uten støtte i eget forbund vurderer jeg det som urealistisk å oppnå tilstrekkelig støtte blant de europeiske bridgeforbundene til å bli valgt inn i EBLs styre. Derfor har jeg meddelt EBL at jeg trekker mitt kandidatur til styret i EBL.

 Jeg vil få takke alle som har støttet meg alle disse årene. Jeg har også satt stor pris på de hyggelige tilbakemeldingene til meg i perioden fram mot bridgetinget og i etterkant. Jeg ønsker dere lykke til videre og takk for meg.


Med vennlig hilsen

Jan Aasen

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.