Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Tar vi vare på historien vår?

I gamle dager ble det laget bulletiner som tok vare på resultater, bilder, historier og spill fra arrangmenter i NBF sin regi. Jeg vet ikke i hvor stor grad disse er passet på, men jeg håper det finnes lager med papirutskrifter som kan dokumentere vår historie. Er de scannet, er ingenting bedre.

Den digitale verden gir oss i prinsippet alle muligheter til å sikre at det som skjer under mesterskap blir lagret for evigheten, men jeg har en mistanke om at bevisstheten rundt dette ikke er så bra som den skulle vært. Alle domener har en begrenset levetid, i alle fall hvis de som administrerer ikke har et bevisst forhold til hvor og hvordan  ting lagres. Arkiver må i alle fall ikke være knyttet til enkelpersoners innsats og oppofrelse. Rutiner må innarbeides i organisasjonen.

Mye av det som skrives på web er gjerne mer ment for øyeblikket enn for historien, men det går ikke an å komme noen år etterpå å si at "Det du skreiv fra NM klubber i 2008 må vi ta vare på". Da kan det være for seint.

Det kan godt hende at disse forholdene er ivaretatt og at det finnes et logisk, sikkert og godt oppbygd arkiv. Ingenting vil være bedre. Noen i NBF som ønsker å berolige?

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.