Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Svar til Bjørn Svela fra Alf Helge Jensen


Alf Helge Jensen, leder av valgkomiteen, har kommet med et svar til Bjørn Svela sitt innlegg i går. Det kommer her.

_______________________________________________________________________________________________________________

«Om det skulle finnast meir handfaste fakta som underbyggjer valkommiten sine drastiske grep, – ikkje gøym dei mellom linene og pakk dei inn i tåkeprat – la oss få dei fram i lyset NÅ!»

Dette skriver Bjørn Svela i et engasjert innlegg om valgkomiteens innstilling i Snorre-bloggen. Jeg lever godt med at Svela gir valgkomiteen strykkarakter. Det er hans fulle rett. Faktisk hadde jeg vært mer bekymret om vår innstilling ikke hadde skapt debatt.

Min prinsipielle holdning er at valgkomiteen kun skal svare på spørsmål etter at den har lagt fram sin innstilling, og ikke delta i en løpende debatt. Bortsett fra at man på tinget selvsagt skal redegjøre grundig for sine forslag på kandidater. Derfor har jeg ikke tenkt å følge oppfordringen fra kretsledere og andre som har ringt og sagt at nå må vi i valgkomiteen forsvare oss.

Men ovenstående utsagn fra Svela tolker jeg som et spørsmål. Og da er det ett punkt jeg kan peke på, samtidig som jeg må uttrykke forbauselse over at Svela ikke har det med i sin opplisting av dokumenter i saken. For han har tydeligvis tilgang på det som har vært sendt kretslederne. Da burde han også sett e-posten fra kretsleder Peter Marstrander i Troms og Ofoten, sendt ut 9. april.

Følgende er sakset fra den:

«Troms og Ofoten Bridgekrets har hittil ikke vært særlig involvert i EM 2015 i Tromsø (annet enn å initiere det), til tross for at kretsen sendte et brev til NBF i august 2013 hvor vi listet opp en del punkter vi mente vi kunne bidra med i forhold til å gjøre EM til et godt arrangement. Dette fikk ikke kretsen svar på, men fikk et brev i mars 2014 hvor det gikk frem hvordan NBF hadde tenkt til å organisere seg. Kretsen var tiltenkt en plass i frivillige-gruppen og en plass i markedsføringsgruppen.

Presidenten har altså holdt kortene tett til brystet, og jeg tenker meg at vi kanskje kan få en mer dynamisk ledelse og et bedre nettverk inkl finansiering for EM med valgkomiteens forslag.» 

Dette underbygger de vurderinger valgkomiteen har gjort. Som Svela har lest i vår redegjørelse, er bekymring for EM-2015 den viktigste årsak til at vi foreslår presidentskifte. Så må han gjerne mene at det er tull det vi serverer. Forhåpentlig har han en mer ydmyk holdning til det vertskretsen mener.  

Som sagt er jeg for en fri debatt rundt valgkomiteens arbeid. Men det er god skikk å skaffe seg innsikt i saker før man kommer med bastante uttalelser. Og den som inviterer til debatt, i dette tilfellet Snorre-bloggen, bør gjøre en skikkelig jobb med å skaffe til veie den informasjon som foreligger. I dette tilfellet hadde det vært enkelt å få tilgang til de skriv som finnes.

 

Alf Helge Jensen

Leder i valgkomiteen   

__________________________________________________________________________________

Snorre sin kommentar: Denne gangen skal jeg ABSOLUTT ikke komme med noe som kan ligne på en mening, og understreker at i denne debatten ønsker jeg ikke noen annen rolle enn å være en møteplass for diskusjon. Faktisk sitter jeg inne med så lite informasjon at om jeg hadde ønsket, ville jeg slitt med å sette meg inn i hvem som eier sannheten.

Dette har jeg påpekt tidligere og jeg legger merke til at Alf sier at "I dette tilfelle hadde det vært enkelt å få tilgang til de skriv som finnes". Dette må både han og NBF gjerne mene, men når jeg ikke finner ting lett tilgjengelig, så er det mange andre som heller ikke sånn uten videre slår opp. Til valgkomiteens forsvar skal det sikkert sies at det er ikke all informasjon vi vanlige medlemmer nødvendigvis skal ha. Hver krets har sine tillitsvalgte som representerer det enkelte medlem på tinget og de har helt sikkert oversikt. Sakliste og nødvendige dokumenter til selve gjennomføringen av tinget, skal NBF ikke kritiseres for. De har ligget greit tilgjengelig under "Organisasjon" og "Bridgetinget 2014."

Det mest fruktbare jeg har fått ut av de siste innleggene, er for meg at det kan virke som økonomien i forbindelse med EM i 2015 ikke er under så god kontroll som jeg har hatt inntrykk av. Om dette er sant, delvis sant eller usant, kommer forhåpentligvis fram i helga på tinget.

Lykke til alle sammen!!

Kommentarer

Eit lite PS:

Om valkommiteen og Jostein Sørvoll skulle vinna fram på tinget, ønskjer eg han all lukke til -og vil sjølvsgat lojalt respektere avgjerda i ein demokratisk organisajon og fortsatt yte mitt beste for bridgen.

Ønskjer alle delegatar ei fin og konstruktiv helg på Gardermoen - leve bridgen og ein god og sakleg debatt!

Takk til Alf Helge Jensen for svar.

Det du skriv gjer at eg ikkje lenger treng å spekulere, men veit at ein valkommite, med tyngde nord for Trondheim, sin motivasjon og drivkraft har vore såre tær i høve til NBF si handtering av EM-saka.

Nei, eg kjende faktisk ikkje til Peter Marstander sitt brev, men synes ikke dette stiller saka i nytt lys. Ein kan sikkert stilla kritiske spørsmål til om dialogen mellom NBF og Troms og Ofoten bridgekrets har vore god nok, men det skulle nå elles bare mangle om ikkje NBF sentralt skulle ha hovudstyringa med EM arrangementet!

Elles synes eg statusrapporten frå Kufaas publisert på NBF sine heimesider i dag, er eit meir enn god nok til å underbyggje min konklusjon frå i går

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.