Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

EM Tromsø 2015

På Facebook har det vært etterlyst informasjon om framdrift og status i prosjektet. Knut Brinchmann har svart Lasse Aaseng med disse ordene som jeg tar meg den frihet å gjenta her.

Hei Lasse Aaseng. 

Vil gjerne svare på dine og Snorre Aalbergs ulike innlegg og kommentarer. Starter med å gjenta det jeg etter beste evne prøver å forklare bridgespillere fra andre land: 

  • Det er ikke langt eller spesielt dyrt å reise til Tromsø (i motsetning til Nordpolen).
      
  • Det er ikke spesielt dyrt å bo på hotel i Tromsø i sommersesongen (som er lavsesong for hotellene i Norge).
      
  • Frokostbufeen er inkludert, billig lunsjmeny (tilsvarende vår egen Bridgefestival) skal vi ordne, middag kan bli både dyrt eller relativt billig.
      
  • Alkohol er dyrt i Norge (men vannet er verdens beste og gratis!).

Sponsormarkedet for tankesport er tøft, noe ikke minst våre kolleger i Norges Sjakkforbund opplevde i arbeidet med Sjakk-OL. I samråd med prosjektleder Rune Kufaas er derfor budsjetterte sponsorinntekter nedjustert fra 3 til 1 million kroner. Totalbudsjettet er revidert til 16,3 millioner kroner. Alle inntekter er selvsagt ikke "på plass", inntekter fra spilleavgift er eksempelvis budsjettert med vel 4 millioner kroner (tilsvarende som forrige Åpne EM I Oostende.
  
NBF har også søkt Kulturdepartementet om 5 millioner kroner i støtte, og jobber knallhardt for å følge opp tverrpolitisk. Med et slikt tilskudd er økonomien til tidenes EM sikret. Selv uten en krone fra Staten skal vi likevel klare å gjennomføre EM, men da som en minimumsløsning på sparebluss. Takket være de 5,8 millioner kroner vi har mottatt i tilskudd fra Troms Fylkeskommune, er vi trygge på at vi har kontroll på arrangementet og økonomien.
Vi budsjetterer med å gå i balanse økonomisk, og har foreløpig ikke diskutert hvordan et eventuelt overskudd skal disponeres. Et mulig underskudd vil i utgangspunktet være vårt datterselskap NBF Arrangements ansvar, og ikke belaste NBFs økonomi og forbundets egenkapital på vel 4,3 millioner kroner. Det er likevel en viss risiko for at NBF vil måtte dekke et underskudd i datterselskapet, derav behovet for tett oppfølging og kostnadskontroll for å sikre så langt som mulig at totalkostnadene ikke overstiger inntektene I EM.

Den største risikoen ligger som du helt riktig påpeker i deltagelse og budsjetterte inntekter fra deltageravgifter. Denne deltagelsen er ikke minst avhengig av at norske toppspillere som deg selv bidrar til å fremsnakke Tromsø!

Du spør også om sekretærens reisevirksomhet til Monaco og Kina. Jeg kan forsikre deg at dette er målrettet markedsføring og hardt arbeid for å sikre oss flest mulig deltagere som sammen kan bidra til at Bridge-EM i Tromsø blir en opplevelse for livet. Siden det tydeligvis er vanskelig å nå frem til norske spillere med dette budskapet, skjønner du sikkert at det ikke er lettere å overbevise bridgespillere fra Europa, Kina eller USA om det samme. Kostnadene for markedsføringen av EM belastes selvsagt ikke NBF, men EM-prosjektet.

Både jeg og andre EM-ambassadører skal i de nærmeste månedene være representert i en rekke internasjonale bridgeturneringer. Dette gjelder blant annet vårt eget Seriemesterskap, Champions Cup i Milano, Seriemesterskapet i Frankrike, Fall Nationals i USA m. fl.

Vi trenger flere gode og positive EM-Ambassadører, og inviterer gjerne både deg og andre som ønsker å bidra til å videreutvikle norsk bridge med på laget. Har du andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Velkommen til The Arctic Bridge Experience i Tromsø neste sommer. Tankesport er tøft!

Med vennlig hilsen

Knut S. Brinchmann, Generalsekretær

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.