OURGAME

Det blir sendt mye på BBO fra Kina, men kineserne har sitt eget program i tillegg. Hvis norske spillere ikke vises på BBO; kan det hende det sendes på OURGAME. Under finner du link til registrering. HER ER PROGRAMMET FRA BBO

Fasit til "Hva melder du?"

Det er flere som allerede har sett fasiten der jeg og Nils gikk fem udobla beiter i frivillig meldt 7NT. Den scoren slapp vi å dele med noen, men vi fikk et interessant meldingsforløp.

Her er begge hendene
  
EK1087
Kn
6
EKKn986

65
EK108765
K7
D8

Nils    Snorre                                                                                                                    
1kl 1ru* hjerter                      
1sp* 4hj spar og benekter normalt trekort hjerter                      
4NT 5hj                        
6kl 7hj                        
 7sp 7NT                        


Jeg tror nok Nils i ettertid er enig i at han forkludra dette spillet ved ikke å hoppe til 2sp i andre melderunde. Da går det 3hj - 3sp og  jeg får støttet kløveren på Dx. Nå kommer vi til 6kl ganske kjapt. Jeg burde nok også tatt det litt roligere over 1sp.

Det som fascinerer meg med slike spill er at det er nesten aldri noe fasitsvar i bridge. Espen Lindqvist, Ole Kopstad og Espen Erichsen er kategorisk på at 6kl spør etter tredjekontroll i kløver og at hjerter er trumf, mens andre, Boye blant annet, er like sikker på at i bridge skal vi bruke hue og at 6kl er forslag til kontrakt. Boye har flere på sitt lag, selv om noen av dem har et bein i hver leir.