Fra en lærers hverdag

Tema denne uka i faget "Natur og Miljø" har vært vann. Jeg synes jeg har undervist rett så bra og er godt fornøyd med egen innsats for å si det slik. Hver fredag har vi noe vi kaller "Ukas Test" og der er det en oppgave fra de fleste tema vi har hatt om. 

Det er et poeng at disse spørsmålene skal ikke være alt for vanskelige, fordi elevene skal føle at de har oppnådd i alle fall en del av ukas læringsmål. Når det gjelder temaet "vann" har jeg både fortalt og lest om vann, is og damp. Elevene har løst oppgaver og de har gjort et par enkle forsøk.

Oppsummeringsspørsmålet på "Ukas Test" var dette. "Vann kan ha tre former. Hvilke?"

Mange hadde selvfølgelig rett svar, men denne hadde jeg sansen for. "Varmt, kaldt og lunka"

EM Tromsø 2015

På Facebook har det vært etterlyst informasjon om framdrift og status i prosjektet. Knut Brinchmann har svart Lasse Aaseng med disse ordene som jeg tar meg den frihet å gjenta her.

Hei Lasse Aaseng. 

Vil gjerne svare på dine og Snorre Aalbergs ulike innlegg og kommentarer. Starter med å gjenta det jeg etter beste evne prøver å forklare bridgespillere fra andre land: 

  • Det er ikke langt eller spesielt dyrt å reise til Tromsø (i motsetning til Nordpolen).
      
  • Det er ikke spesielt dyrt å bo på hotel i Tromsø i sommersesongen (som er lavsesong for hotellene i Norge).
      
  • Frokostbufeen er inkludert, billig lunsjmeny (tilsvarende vår egen Bridgefestival) skal vi ordne, middag kan bli både dyrt eller relativt billig.
      
  • Alkohol er dyrt i Norge (men vannet er verdens beste og gratis!).

Sponsormarkedet for tankesport er tøft, noe ikke minst våre kolleger i Norges Sjakkforbund opplevde i arbeidet med Sjakk-OL. I samråd med prosjektleder Rune Kufaas er derfor budsjetterte sponsorinntekter nedjustert fra 3 til 1 million kroner. Totalbudsjettet er revidert til 16,3 millioner kroner. Alle inntekter er selvsagt ikke "på plass", inntekter fra spilleavgift er eksempelvis budsjettert med vel 4 millioner kroner (tilsvarende som forrige Åpne EM I Oostende.
  
NBF har også søkt Kulturdepartementet om 5 millioner kroner i støtte, og jobber knallhardt for å følge opp tverrpolitisk. Med et slikt tilskudd er økonomien til tidenes EM sikret. Selv uten en krone fra Staten skal vi likevel klare å gjennomføre EM, men da som en minimumsløsning på sparebluss. Takket være de 5,8 millioner kroner vi har mottatt i tilskudd fra Troms Fylkeskommune, er vi trygge på at vi har kontroll på arrangementet og økonomien.
Vi budsjetterer med å gå i balanse økonomisk, og har foreløpig ikke diskutert hvordan et eventuelt overskudd skal disponeres. Et mulig underskudd vil i utgangspunktet være vårt datterselskap NBF Arrangements ansvar, og ikke belaste NBFs økonomi og forbundets egenkapital på vel 4,3 millioner kroner. Det er likevel en viss risiko for at NBF vil måtte dekke et underskudd i datterselskapet, derav behovet for tett oppfølging og kostnadskontroll for å sikre så langt som mulig at totalkostnadene ikke overstiger inntektene I EM.

Den største risikoen ligger som du helt riktig påpeker i deltagelse og budsjetterte inntekter fra deltageravgifter. Denne deltagelsen er ikke minst avhengig av at norske toppspillere som deg selv bidrar til å fremsnakke Tromsø!

Du spør også om sekretærens reisevirksomhet til Monaco og Kina. Jeg kan forsikre deg at dette er målrettet markedsføring og hardt arbeid for å sikre oss flest mulig deltagere som sammen kan bidra til at Bridge-EM i Tromsø blir en opplevelse for livet. Siden det tydeligvis er vanskelig å nå frem til norske spillere med dette budskapet, skjønner du sikkert at det ikke er lettere å overbevise bridgespillere fra Europa, Kina eller USA om det samme. Kostnadene for markedsføringen av EM belastes selvsagt ikke NBF, men EM-prosjektet.

Både jeg og andre EM-ambassadører skal i de nærmeste månedene være representert i en rekke internasjonale bridgeturneringer. Dette gjelder blant annet vårt eget Seriemesterskap, Champions Cup i Milano, Seriemesterskapet i Frankrike, Fall Nationals i USA m. fl.

Vi trenger flere gode og positive EM-Ambassadører, og inviterer gjerne både deg og andre som ønsker å bidra til å videreutvikle norsk bridge med på laget. Har du andre spørsmål, er det bare å ta kontakt med undertegnede. Velkommen til The Arctic Bridge Experience i Tromsø neste sommer. Tankesport er tøft!

Med vennlig hilsen

Knut S. Brinchmann, Generalsekretær

Har du diskutert denne?

Det er viktig å ha avtaler i bridge. Dess flere posisjoner som er avtalt, dess lettere er det å unngå misforståelser. På den annen side er det ikke mulig å avtale alt. Det vil alltid komme situasjoner der marka er upløyd og en må bruke sunn fornuft og/eller hente logikk fra lignende posisjoner.


Her er problemet fra onsdagens spilling i klubben. 
Du har (ingen i sonen):

ED3
Kn76
K982
643

Vest (du) Nord     Øst         Syd                                                                                                    
  3kl dobl 4kl                      
dobl pass 4ru pass                      
?                            
                             
 


Jeg tror de aller fleste er enig i vest sin første dobling, selv om ti honnørpoeng er minimum for det en kan ha. Doblingen viser en balansert hånd som både kan ha og ikke trenger ha major. Alle 4-3-3-3 hender dobles det med og flere mener at med 4-4  major bør en også doble for å finne åttekort tilpass i stedet for å havne på 4-3, i verste fall 4-2. Det er mange hender makker dobler 3ru på uten å ha begge major. Melding av major i stedet for dobler, bør være femkort.Tom Høiland:

"Jeg hørte at du og luringen ikke var helt enig om posisjonen, så derfor vet jeg ikke om jeg tør si noe mer enn at jeg passer i alle fall ikke. 4ru er krav"

Boye Brogeland:

"Jeg synes du finner fine posisjoner å diskutere, Snorre. Her har ikke jeg og Espen heller avtale, så da bruker jeg min sunne fornuft. Det betyr at 4ru er passbart og jeg har kliss minimum for min dobling. Jeg er ikke redd for å melde det jeg tror er rett, men her hadde jeg nok fort løfta til 5ru for sikkerhets skyld. Jeg har tross alt fine honnører. På den annen side kan makker melde noe annet enn 4ru hvis han er 100% sikker på at vi skal spille minst utgang. Vi bør prøve å gjøre det lett for hverandre. Jeg har også forståelse for at mange vil si at 4kl/4ru bør være krav i pressa posisjoner, men jeg spiller ikke slik. Mener Silla har en sånn avtale"

Geir Brekka:

"Jeg spiller 4ru som krav når det er tvil. Nå har jeg minimum og løfter til 5ru"

Espen Lindqvist:"

"Usikker og har faktisk ikke avtale, men mener det bør være krav. Jeg tror makker ville meldt firekort major foran ruterfarge i denne posisjonen, så derfor tipper jeg han har 3-3-6-1. Jeg løfter til 5ru"

Roald Mæsel

"Her er det om å gjøre det lett for hverandre. Vil makker at jeg skal melde en gang til, har han f.eks 5kl til rådighet. Jeg har minimum for min dobling og har gjort mitt i dette meldingsforløpet. Makker vet at jeg har ruterfarge, fordi jeg er ikke lasta i major når jeg dobler 4kl og ikke melder 4hj/4sp"

Snorre:

"Vi har minst 23-24 honnørpoeng til sammen. Enda har vi ikke funnet tilpass og at vi da skal stoppe akkurat i 4ru med 10 stikk høres snevert ut. Jeg har heller ikke avtalt at dette er krav, men er jeg i tvil så passer jeg aldri. Makker har maks en kløver, så det ser ut som det er god tilpass når jeg har tre små kløver og honnører i alle de andre fargene. Er det beit i 5ru så har jeg gått beit før. I andre posisjoner viser dobling fulgt av egen farge at jeg har gode kort. Ligner ikke dette på det da? Jeg ville meldt av major nå hvis jeg hadde hatt det. Med minimum for doblingen løfter jeg til utgang."


Andre som har innspill?