Norge Junior imponerer i Kina

og tok seg greit til sluttspillet etter å ha blitt nummer 12 i Semifinale A. Dette understreker det jeg har sagt før om å spille mye sammen som par. Grude - Hegge og Ellingsen - H.Eide tror jeg ikke hver for seg er så mye bedre enn de andre gode norske, men denne sesongen har de fått sittet ovenfor hverandre over hundrevis av spill. Det gir trygghet og trygghet gir resultater. Jeg ønsker dem så masse lykke til i KnockOut'en. Det vil ikke forundre meg om de kommer langt.

Det ble nesten, nesten for KCB (Brekka-Baumann-Fuglestad-Harding) og Silverfox (GEO sitt lag). De manglet noen få IMP på å komme blant de 27 beste. Hauge klarte ikke kutten i B (fem beste) og er også utslått.

RESULTATER SEMI-A og SEMI-B

Tommy Sandmark slår på tromma (igjen)

Jeg har tidligere skrevet mye om Tommy Sandsmark. Det har vært med fortegn av alle typer, plusser og minuser, gangetegn og utropstegn. En ting som i alle fall er sikkert, er at det er vanskelig å forholde seg nøytral til mannen. I de siste årene har han valgt å trekke seg tilbake fra rollen som sjefsytrer, noe jeg antar har sammenheng med "korreksen" han fikk av disiplinærutvalget for sine ordvalg i forbindelse med tidligere uttalelser. En kan mene hva en vil om det Tommy sa den gangen og den diskusjonen har jeg ikke tenkt å ta opp her.

Nå har Tommy Sandsmark igjen blitt en offentlig bridgepersonlighet gjennom sitt engasjement som redaktør for Aftenposten sin brdigespalte. Jeg holder ikke Aftenposten, men jeg regner med at den jobben håndterer Tommy på en god måte. Å skrive en slik spalte, innebærer også at en får en rolle i norsk bridge som det er viktig å være bevisst. Da må en veie sine ord på en ny måte og en kan ikke lenger skyte fra hofta, uansett hvor rett en måtte mene å ha. Sosiale media er på en måte ikke noe offisielt møtested,men heller et slags "Speakers Corner". Likevel pålegger det den enkelte av oss et ansvar for å tenke oss om når vi skriver.

Det jeg ønsker å irettesette Tommy for nå, er måten han ytrer seg på Facebook i forbindelse med diskusjonen om Norsk Bridge skal være digital eller et fysisk blad som medlemmene får i posten. Jeg har respekt for at det er ulike meninger om dette. Noen er fornøyd med at bladet kun finnes som en PDF på nettet og at forbundet gjennom det sparer over en halv million, mens andre mener det er et minimum av service at alle medlemmer noen ganger i året får et fysisk blad i posten.

Her er noen sitater fra diskusjonen, alle med Tommy Sandsmark som avsender:

  • Nei, NBF, ta dere samme og prøv i hvertfall å gi et bittelite inntrykk av at dere gjør noe mer for medlemmene deres, enn bare å høste deres penger i bøtter og spann

  • Jeg hadde vel ikke ventet noe annet enn dette fra deg, Inger (min komm: Hjellemarken) , for du er jo NBFs lakei

  • Er det virkelig noen som er så naive at de tror at de meninger som kom fram på tinget representerer hva flertallet av NBFs medlemmer ønsker? Nei, ærlig talt, lavmål eller ikke, dette er virkelig for dumt til å være sant.

 
Det er i ytringsfrihet i Norge og vi ser gjentatt ganger hva retten mener det er tillatt å si. Da snakker jeg om rimelig mye kraftigere lut enn dette, men likevel synes jeg det er trist å se en viktig meningsutveksler i norsk bridge synker så lavt som å kalle Inger Hjemmemarken for en lakei for NBF. Inger fikk senest i sommer NBF hederstegn for lang og tro tjeneste. Å nedvurdere vårt høyeste organ, bridgetinget, som et møtested der IKKE flertallet av medlemmene sine ønsker blir ivaretatt, er alvorlig. Vi velger repesentanter til tinget ved hjelp av de demokratiske reglene vi har: Når Tommy Sandsmark hever seg over det og mer enn antyder at hans meninger er mer dekkende, er det et svært alvorlig angrep på hele vår organisasjon.

Jeg har mange ganger forsvart deg og dine meninger, Tommy Sandsmark. Nå blir jeg bare lei meg. Saken med medlemsbladet er i mine øyne en liten sak. At noen liker mora og noen dattera, er helt greit.  At du nok en gang velger å gå i krigen og lade børsa med dine meninger om tidligere president Jan Aasen, er mye verre.


___________________________________________________________________________