Stakkar Marit..

"Hvordan i huleste er det mulig å vinne 6ru??!", hørte jeg minst en rope ut i salen. Marit Skree hadde akkurat sluppet hjem kontrakten og jeg føler et behov for å si "Marit, det var slettes ikke så rart."

  Når du ser isolert på ØV sine kort, så er det ikke mulig. I bridge er det imidlertid mange posisjoner som dukker opp uten at vi som kikker på klarer å forestille oss.

Øst hadde vist en hval i rødt og havnet helt til 6ru. Syd spilte ut kløver til nier, konge og ess. Så ruter til syd sitt ess og nå er det da ikke helt borti veggene å prøve å ta for kløverdamen? Gi øst en kløver mer og en spar mindre, så er dette eneste beitende motspill. (0-5-6-2 i stedet for 1-5-6-1). Nord har heller ingen mulighet til å verken legge en liten kløver i stikk en eller signalisere noe i stikk to.

Jeg forstår deg godt jeg, Marit Skree,,
     

 

Små gleder

Vi spilte IMPS ACROSS THE FIELD i går. Da teller ikke overstikk så mye, men jeg holdt Egil Homme nede på ti stikk der det var elleve fra taket. En må glede seg over de gleder livet kan gi.

  Egil satt vest og kom i 4hj etter at jeg hadde åpnet tynt i tredjehånd med 1ru. 

Roald Mæsel spilte ut ruter tre til esset. Når kongen falt visst jeg hvordan den fargen satt. I stikk to spilte jeg kløver to (!) opp igjen. Den gikk til bordets konge og nå skjønner jeg godt at spillefører ikke ville ta hjerterkappen. Ryker den kan det fint gå kløver til stjelilng og en beit.

+620 var likevel masse pluss på ØV.