Lag "syttisju" vant RondaneCupen

Jeg bakspilte Ove Andersbakken og Bård Kåre Græsli i mange kamper på BBO i dag. Virkelig solid og god bridge. De hadde da også gode +1.73 på butleren. Jeg har ingen bilder enda, men håper noen sender meg.

RESULTATER


Her er et fint spill (flere lenger nede)De to første meldingene var likedan på det andre bordet, men der doblet syd for å vise begge minor. Jeg liker Bård Kåre sin 3kl bedre, fordi det er så stor kvalitetsforskjell på EDxxxx og D10xx. Nord fulgte fint opp med 4hj og viste (minst) en god løft til 5kl og kortfarge i hjerter. Hadde nord hatt ruterkongen i tillegg, ville de kommet til 7kl. Nå stoppet de fint i lilleslem og med rutersitsen var det ikke mulig å gå beit.

På det andre bordet stoppet NS i 5ru.

Sunn fornuft

Det er ikke mulig å ha avtaler for alle posisjoner, men da må en ta med seg logikk fra andre lignende situasjoner. Når motparten har tatt fra oss melderom til å invitere til utgang (det er ikke ledig plass mellom motpartens og egen farge på 3-trinnet), må "dobler" brukes for å vise invitt i allerede vist farge. Ole Berset meldte bare 3sp i stedet for å doble (kanskje 4sp er et like godt bud?) og Sunndalsøra var griseheldige når de stoppet i delkontrakt. Trumfen satt 4-1 og laget vant åtte IMP istedet for å tape elleve mot utgang på det andre bordet.

Lag "MARIANNE" vant Parkturneringa

Gratulerer til Vest-Agders andredivisjonslag. Dette lover godt for sesongen. En spesielt stor gratulasjon til Ronny Kolnes. Et kjempetalent som ikke har vunnet sin siste bridgeturnering. 

RESULTATERFv: Egil Homme, Martin Reinertsen, Marianne Homme og Ronny Kolnes.


Jeg blir nesten lei av..

å skrive om spill der Geir Brekka har vunnet en eller annen pris. På lørdagen ble det delt ut premie til dagens beste spill og sannelig vant han ikke igjen.
2sp fra øst viste hjerter og kløver, mens resten var naturlig. Hvis 4hj fra Ivrig i nord kan kalles naturlig da. Han mente å vise litt spar og ruterfarge. Hva jeg mener om vest sin dobling, får du ikke høre. Annet enn at opplysende doblinger på 4-trinnet sjelden er lurt. Det blir en anelse lettere å være spillefører når motparten er så snill å fortelle deg hvordan det sitter. Et typisk eksempel på at i jakten på 200 i stedet for 100 ble prisen -790 i stedet.Geir fikk hjerterdamen ut og etter en liten pause fant han ut at vest er stor favoritt til å ha ruterkongen. Derfor ruterdamen (!) fra hånda i stikk to. Vest stakk og nå kan han beite ved å gi opp en av sparstikkene og spille den fargen. Han spilte mer ruter og regnet sikkert med at makker kom inn på esset for å spille spar derfra. Neida.

Nå var Geir sjef. Ruter ess, hjerter til stjeling, ruter til stjeling, hjerter til stjeling, ruter til stjeling. To ganger høy trumf, kløver til esset og der lå det en godspilt ruter til avkast av kløvertaperen. +790. Ingen andre hadde vunnet så mange stikk.

Rondane Cup - lag

 LIVE RESULTATER


Hva var det jeg sa??

Mange sier jeg er bakstreversk og reaksjonær når jeg stiller spørsmål om moderne meldeteori. Spillene av typen under går ut med en beit i 3NT på de fleste bord. Jeg ser dessverre ikke oppsida med å åpne 1kl i nord. Sorry, men jeg vil heller åpne med 1ru og havne i 4sp/5ru på slike kort. Det er sikkert fordi jeg har passert de femti.Begge øst spiller ut esset. Det hadde gått like fint med fjerde høyeste (knekten) eller norske utspill (tieren)

Nesten har aldri metta hesten

Her spilte Alf Andersen fint mot lederne av Rondacupen - Lag. Det kom kløver ess ut og skift til trumf. Den stakk han i bordet (syd) og spilte mer kløver til dame og konge. Kløver knekten ble trumfet og trumfen tatt ut i to runder. EK i ruter og ruter mot knekten i posisjonen til høyre. Øst måtte stikke og hadde bare spar igjen. Det som var litt trist for nord, var at han hadde hørt øst melde inn 1sp i sonen. Derfor mente han det var mest sannsynlig at han hadde kongen og gikk derfor i med bordets dame. Ei beit, til tross for alt strevet.

 

 

Telle tapere eller telle stikk? 

  Dette er ikke et spil med et stort poeng, men handler om at noen ganger skal en telle stikk og noen ganger skal en telle tapere. De fleste er nok mest vant til det siste.
Syd fikk EK i kløver ut og så prøvde han å stjele en kløver til i bordet for det tiende stikket. (2 + 5 + 1 + to kløverstjelinger = 10)
Du ser sikkert at spillefører klarer ikke å komme seg hjem andre gang for å ta ut trumfen uten at vest sin hjerter ti blir høynet. En beit.

I ettertid er dette et VELDIG lett spill fra stikk to. Det er bare å ta ut trumfen (!) og telle på en litt annen måte. 2 + 5 + 1 + kløverstjeling + et kløverstikk på Kn10 = 10.
     
     

 

 Meld det du tror står..

  Noen ganger har motparten tatt fra deg så mye plass at du ikke kan finne ut hvor høyt du skal. Da liker jeg aksjoner som Bård Kåre Græsli sitt hopp til 6sp. Han trenger essene i ruter og spar for at det skal stå storeslem, men det kan han ikke finne ut etter 4NT (to farger) fra syd.

Da tar han tyren ved hornene og melder det han tror står. Hvis han f.eks prøver å cuebidde på 5-trinnet, risikerer han å ikke bli noe klokere, men motparten finner stampen til for -300 i 7hj.

Kontrakten kan også stå på at motparten ikke finner riktig utspill. Med 6sp har vest i alle fall ikke hjulpet til med å sladre.