Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Stakkar Marit..

"Hvordan i huleste er det mulig å vinne 6ru??!", hørte jeg minst en rope ut i salen. Marit Skree hadde akkurat sluppet hjem kontrakten og jeg føler et behov for å si "Marit, det var slettes ikke så rart."

  Når du ser isolert på ØV sine kort, så er det ikke mulig. I bridge er det imidlertid mange posisjoner som dukker opp uten at vi som kikker på klarer å forestille oss.

Øst hadde vist en hval i rødt og havnet helt til 6ru. Syd spilte ut kløver til nier, konge og ess. Så ruter til syd sitt ess og nå er det da ikke helt borti veggene å prøve å ta for kløverdamen? Gi øst en kløver mer og en spar mindre, så er dette eneste beitende motspill. (0-5-6-2 i stedet for 1-5-6-1). Nord har heller ingen mulighet til å verken legge en liten kløver i stikk en eller signalisere noe i stikk to.

Jeg forstår deg godt jeg, Marit Skree,,
     

 

Kommentarer

Hei Snorre

Eg viser til din artikkel med overskrifta "Stakkars Marit" der du skriv at:

"Nord har heller ingen mulighet til å verken legge en liten kløver i stikk en eller signalisere noe i stikk to."

Eg har nyleg teke til i eit nytt makkerskap med ein fhv 1.divisjonsspelar, og han har lært meg følgande trumfsignal: Når motparten spelar trumf, så legg den høgaste du kan for å vise eksakt Ess eller Konge i den høgaste umelde fargen, og liten trumf om eit slikt kort ikkje er til stades. Det må sjåast bort frå dei tilfella der ein høg trumf kan koste stikk eller er singel. Hadde Marit og makker hatt ei slik avtale, ville det ikkje blitt noko problem. Makker og meg har brukt dette no den korte tida vi har spelt saman, og vi har framleis til gode å få minusspel pga denne avtalen.

Så ja, det er mogeleg å få signalisert spar om bare avtalane er på plass :-)

mvh

Oddmund Midtbø

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.