Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Har du diskutert denne?

Det er viktig å ha avtaler i bridge. Dess flere posisjoner som er avtalt, dess lettere er det å unngå misforståelser. På den annen side er det ikke mulig å avtale alt. Det vil alltid komme situasjoner der marka er upløyd og en må bruke sunn fornuft og/eller hente logikk fra lignende posisjoner.


Her er problemet fra onsdagens spilling i klubben. 
Du har (ingen i sonen):

ED3
Kn76
K982
643

Vest (du) Nord     Øst         Syd                                                                                                    
  3kl dobl 4kl                      
dobl pass 4ru pass                      
?                            
                             
 


Jeg tror de aller fleste er enig i vest sin første dobling, selv om ti honnørpoeng er minimum for det en kan ha. Doblingen viser en balansert hånd som både kan ha og ikke trenger ha major. Alle 4-3-3-3 hender dobles det med og flere mener at med 4-4  major bør en også doble for å finne åttekort tilpass i stedet for å havne på 4-3, i verste fall 4-2. Det er mange hender makker dobler 3ru på uten å ha begge major. Melding av major i stedet for dobler, bør være femkort.Tom Høiland:

"Jeg hørte at du og luringen ikke var helt enig om posisjonen, så derfor vet jeg ikke om jeg tør si noe mer enn at jeg passer i alle fall ikke. 4ru er krav"

Boye Brogeland:

"Jeg synes du finner fine posisjoner å diskutere, Snorre. Her har ikke jeg og Espen heller avtale, så da bruker jeg min sunne fornuft. Det betyr at 4ru er passbart og jeg har kliss minimum for min dobling. Jeg er ikke redd for å melde det jeg tror er rett, men her hadde jeg nok fort løfta til 5ru for sikkerhets skyld. Jeg har tross alt fine honnører. På den annen side kan makker melde noe annet enn 4ru hvis han er 100% sikker på at vi skal spille minst utgang. Vi bør prøve å gjøre det lett for hverandre. Jeg har også forståelse for at mange vil si at 4kl/4ru bør være krav i pressa posisjoner, men jeg spiller ikke slik. Mener Silla har en sånn avtale"

Geir Brekka:

"Jeg spiller 4ru som krav når det er tvil. Nå har jeg minimum og løfter til 5ru"

Espen Lindqvist:"

"Usikker og har faktisk ikke avtale, men mener det bør være krav. Jeg tror makker ville meldt firekort major foran ruterfarge i denne posisjonen, så derfor tipper jeg han har 3-3-6-1. Jeg løfter til 5ru"

Roald Mæsel

"Her er det om å gjøre det lett for hverandre. Vil makker at jeg skal melde en gang til, har han f.eks 5kl til rådighet. Jeg har minimum for min dobling og har gjort mitt i dette meldingsforløpet. Makker vet at jeg har ruterfarge, fordi jeg er ikke lasta i major når jeg dobler 4kl og ikke melder 4hj/4sp"

Snorre:

"Vi har minst 23-24 honnørpoeng til sammen. Enda har vi ikke funnet tilpass og at vi da skal stoppe akkurat i 4ru med 10 stikk høres snevert ut. Jeg har heller ikke avtalt at dette er krav, men er jeg i tvil så passer jeg aldri. Makker har maks en kløver, så det ser ut som det er god tilpass når jeg har tre små kløver og honnører i alle de andre fargene. Er det beit i 5ru så har jeg gått beit før. I andre posisjoner viser dobling fulgt av egen farge at jeg har gode kort. Ligner ikke dette på det da? Jeg ville meldt av major nå hvis jeg hadde hatt det. Med minimum for doblingen løfter jeg til utgang."


Andre som har innspill?

Kommentarer

Her er vi på 4-trinnet. Vi har ingen som helst sikkerhet for at vi kan vinne ti stikk noe som helst sted, ut fra de meldingene som er avgitt. Jeg ser ikke hvordan 4 ruter fra makker på noen som helst måte kan være krav. Mot OK motstand vil det føre til at vi må gå en del doblede beter. Alternativt må vi ha en avtale om at alle hender som ikke kan kreve i denne possen, må passe ned 4 kløver doblet. Det kan være spillbart, men vil nødvendigvis gi oss -510/-710 en sjelden gang.

Underlig, TARE

Vi er sikkert enige om at makker både kan ha major og ikke ha major. Gi makker en brukbar hånd som f.eks

KKn32
KD54
EK1043
-

så må han altså melde 5kl?

Da kan du gjerne fortelle meg hvordan du skal komme noen vei med rimelig kontroll.

Når du velger å doble 4kl har du i prinsippet plassert deg i utgang, selv om det er en 4ru trengt inn mellom der. Og da skal du altså velge å ha muligheten til å kunne skrive akkurat +130 på sida di?

4RU er ikke krav i min verden, men her kommer TARE sitt bolstips inn : " Mange små i fi sin farge er alltid GULL". Alle honnørene er virksomme. Å passe 4RU er såleis uaktuelt. :)

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.